Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại gọi là di sản. Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ hỗ trợ tư vấn, đưa ra hướng giải quyết nhằm bào vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Thừa kế phải là một khái niệm quá xa lạ với người dân. Tuy nhiên, để hiểu rõ các quy định của pháp luật về thừa kế, hàng thừa kế, quy tắc chia thừa kế,… là điều không hề dễ dàng. Hiểu rõ vấn đề đó, Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ hỗ trợ tư vấn, giải quyết nhanh chóng việc thừa kế và đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ ngay cho Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành theo số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành
Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành

Table of Contents

Thừa kế là gì

Thừa kế là quan hệ xã hội về việc chuyển giao di dản của ngưởi chết cho những người còn sống.

Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức: Thừa kế theo di chúc và Thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế theo di chúc

Đây là vấn đề mà Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ tư vấn về thừa kế theo di chúc là gì? Di chúc được lập như thế nào? và nếu không có tên trong di chúc thì có được hưởng di sản hay không?

Để giải đáp thắc mắc đó, Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ phân tích rõ cho khách hàng về khái niệm thừa kế theo di chúc, các hình thức của di chúc, điều kiện để một người có thể lập di chúc và các trường hợp được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Khái niệm

Thừa kế theo di chúc là là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống.

Di chúc, hình thức của di chúc và điều kiện để lập di chúc

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành căn cứ theo điều 624 Bộ Luật dân sự năm 2015. Theo đó, “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Người thành niên có đủ các điều kiện sau đây thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;

– Không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Mặc dù di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành nên mà không có khả năng lao động.

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành
Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành

Thừa kế theo pháp luật

Bên canh việc người chết để lại di chúc thể hiện ý chí của mình nhằm chuyển lại tài sản của mình cho người khác thì có rất nhiều trường hợp người chết không để lại di chúc hay có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp.

Hiểu rõ vấn đề đó Luật sự giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng hiểu rõ về thừa kế theo pháp luật là gì? Các trường hợp nào thì phải chia thừa kế theo pháp luật? các hàng thừa kế được pháp luật quy định như thế nào?

Khái niệm

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ Luật dân sự năm 2015).

Điều kiện thừa kế theo pháp luật

Việc thừa kế theo pháp luật chỉ được diễn ra khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không có di chúc;

– Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ngoài ra thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

– Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

– Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

– Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Xem thêm: Luật sư tư vấn ly hôn tại Đồng Nai

Hàng thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành căn cứ theo quy định tại Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015 theo đó:

– Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thủ tục mở thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành đã giải quyết rất nhiều vụ việc thừa kế tại Long Thành. Để nắm rõ hơn về thủ tục mở thừa kế như thế nào, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về thủ tục mở thừa kế.

Thủ tục mở thừa kế được thực hiện sau khi người để lại di sản chết. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản, nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản (Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Căn cứ thủ tục mở thừa kế

Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Luật Công chứng năm 2014;

– Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Thủ tục mở thừa kế

Người chết để lại di chúc hợp pháp, các thừa kế có thể tiến hành mở di sản thừa kế thông qua thủ tục Công chứng. Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hành thực hiện các thủ tục tiến hành mở thừa kế tại tổ chức hành nghề Công chứng

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Phiếu yêu cầu công chứng;

– Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người để lại di sản;

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc trích lục đăng ký kết hôn của người để lại di sản;

– Giấy tờ tùy thân của các thừa kế như Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu…;

– Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (nếu thừa kế theo pháp luật): giấy khai sinh, đăng ký kết hôn,…;

– Bản sao di chúc (nếu thừa kế theo di chúc);

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản (nếu di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);

– Dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có).

Nộp hồ sơ tại tổ chức công chứng trên địa bàn có bất động sản

Sau khi nộp đủ giấy tờ, hồ sơ, Công chứng viên sẽ xem xét, kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản.

Nếu đầy đủ thì sẽ tiếp nhận, thụ lý và ghi vào sổ công chứng; Nếu hồ sơ không đầy đủ thì người thừa kế sẽ được hướng dẫn và yêu cầu bổ sung; Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Bước 2: Niên yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

– Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó;

– Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản;

– Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Thời hạn niêm yết là 15 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

Bước 3: Ký công chứng và trả kết quả

Sau khi nhận được kết quả niêm yết không có khiếu nại, tố cáo, tổ chức hành nghề công chứng sẽ hướng dẫn người thừa kế ký: Văn bản khai nhận di sản hoặc Văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Công chứng viên kiểm tra lại các loại giấy tờ trên của người thừa kế trước khi ký xác nhận vào lời chứng của từng trang văn bản.

Khi hoàn tất hồ sơ, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành thu phí, thù lao công chứng và trả lại bản chính của Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản hoặc Văn Bản Khai Nhận Di Sản cho (những) người thừa kế.

Bước 4: Thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tài sản

Đối với một số loại tài sản cần phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: nhà ở, quyền sử dụng đất, ôtô, xe máy,… sau khi đã làm thủ tục khai nhận di sản, người được hưởng di sản nộp hồ sơ trong đó có Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản/Văn Bản Khai Nhận Di Sản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật.

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành Đồng Nai
Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành Đồng Nai

Thủ tục khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế

Bên cạnh việc các thừa kế chấp nhận thỏa thuận, phân chia di sản theo đúng quy định của pháp luật thì việc các thừa kế cố tình ngăn cấm, cản trở các thừa kế hợp hợp pháp hưởng di sản thường xuyên xảy ra. Hiểu rõ vấn đề đó, Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Bước 1: Xác định nội dung tranh chấp

Khi tiến hành khởi kiện, người khởi kiện phải xác định nội dung mà mình muốn Tòa án giải quyết như: Di sản muốn được phân chia, phân chia như thế nào, thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Tòa án

Người khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Tòa án cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện;

– CCCD/CMND, Sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Giấy đăng ký kết hôn (bản sao nếu có);

– Giấy tờ liên quan đến tài sản cần tranh chấp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, …..)

Bước 3: Nộp án phí nếu được Tòa án thụ lý

Sau khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án, Người khởi kiện tiên hành nộp tạm ứng án phí tại Cơ quan Thi hành án cùng cấp.

Bước 4: Tham dự phiên tòa

Tại phiên tòa, Người khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế (Nguyên đơn) có thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình hoặc nhờ người khác bào chữa. Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành với nhiều năm kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất. Liên hệ Luật sư giởi thừa kế tại Long Thành theo số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Bước 5: Yêu cầu thi hành bản án của Tòa án

Tranh chấp thừa kế sau khi được Tòa án giải quyết bằng một Bản án mà người có nghĩa vụ phải thực hiện bản án không thực hiện thì người có quyền lợi có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành thực hiện bản án theo bản án đã được tuyên. Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hành sau khi bản án được tuyên đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thực hiện nghiêm túc.

Trên đây là những giải đáp của Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành về thừa kế. Để được hỗ trợ kịp thời, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành theo số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Xem thêm:

Các dịch vụ mà Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành cung cấp

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn thủ tục, điều kiện lập di chúc

 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn pháp luật về di chúc, điều kiện lập di chúc;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn điều kiện lập bản di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc theo pháp luật;
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản chung của vợ chồng;
 • Tư vấn pháp luật về những người được hưởng di chúc, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn pháp luật về hình thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn các vấn lập di chúc cho tài sản có tính đặc thù như tài sản doanh nghiệp, đất đai nhà ở và bất động sản, tài sản ở nước ngoài,…;

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế:

 • Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp

 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành còn hỗ trợ khách hàng

 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn soạn thảo di chúc.
 • Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.
 • Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.
 • Kết hợp cùng phòng công chứngUBND làm thủ tục Công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc – di sản – thừa kế khác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ TẠI LONG THÀNH:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch hẹn tại Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi sẽ hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Địa chỉ Luật sư uy tín tại Bàu Bàng

> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Thuận An

3 thoughts on “Luật sư giỏi thừa kế tại Long Thành

 1. Pingback: Luật sư giỏi đất đai tại Long Thành - Luật Sum Họp

 2. Pingback: Luật sư giỏi đất đai tại Quận 12 - Luật Sum Họp

 3. Pingback: Luật sư giỏi đất đai tại Quận 12 - #1 Luật Vinh Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *