Category Archives: Hỏi đáp Hành chính

Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân 2022

Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân

Khái niệm thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân: Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân là phạm vi quyền của tòa án trong việc thụ lý và giải quyết vụ án hành chính. Xác định đúng thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân […]

Bảo vệ người tố cáo – người tố cáo được bảo vệ như thế nào? 2022

Bảo vệ người tố cáo - người tố cáo được bảo vệ như thế nào?

Bảo vệ người tố cáo là một trong những vấn đề quan trọng trong quy trình tố cáo, đảm bảo sự an toàn cho người tố cáo. Theo đó Luật Tố cáo năm 2018 đã quy định cụ thể về vấn đề này mà bạn đọc cần lưu ý. Bài viết phân tích những quy […]

Người bị kiện trong vụ án hành chính 2022

Người bị kiện trong vụ án hành chính

Xác định tư cách người bị kiện trong vụ án hành chính là việc vô cùng quan trọng trong vụ án hành chính. Hiện nay, những quy định của pháp luật về người bị kiện trong vụ án hành chính được Luật tố tụng hành chính quy định tại nhiều điều luật thuộc nhiều chương […]