Có thể thấy, bắt đầu từ thời điểm bùng dịch Covid – 19 bùng nổ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người trên toàn cầu, mà vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Ở Việt Nam cũng vậy, sự ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sự cạnh tranh quá lớn, trước tình hình dịch mạnh sự thúc đẩy phát triển, nhiều vấn đề hệ lụy kéo theo. Đã gây không ít khó khăn đến các doanh nghiệp, tổ chức, công ty,… Đặc biệt, ảnh hưởng đó kéo theo là dẫn đến việc phá sản của doanh nghiệp.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp nhiều vướng mắc khi tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp. Nắm bắt tình hình đó, Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ hướng dẫn giải quyết cho doanh nghiệp.

Điều này là do quy đinh pháp luật và trình tự thủ tục tại các cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, người lao động. Chính vì thế, Luật sư doanh nghiệp tại Bình Dương, Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách hàng trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Để được hỗ trợ và tư vấn về Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương
Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương

CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương đưa đến Qúy khách hàng doanh nghiệp về cơ sở pháp lý theo quy định mới nhất của pháp luật điều chỉnh các vấn đề về Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương như sau:

 • Luật Phá sản năm 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ vào Điều 5, Luật Phá sản 2014 thì Thủ tục phá sản doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;

c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương
Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương

KHÁI NIỆM PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THEO THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 có giải thích “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”. 

Như vậy điều kiện để tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp là:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;
 • Doanh nghiệp bị Tóa án tuyên bố Phá sản.

Khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014 có nêu rõ về tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là: doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Điều kiện để doanh nghiệp hay hợp tác xã có thể tiến hành thủ tục phá sản thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó phải trong tình trạng mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản, nếu chưa có quyết định của Tòa án thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó chưa thể tiến hành các thủ tục phá sản.

AI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương cho bạn đọc biết được ai là người có quyền cũng như nghĩa vụ để yêu cầu thủ tục phá sản doanh nghiệp. Không phải ai cũng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo đó, những đối tượng quy định tại Điều 5 Luật phá sản 2014 mới được phép nộp đơn yêu cầu, cụ thể gồm những đối tượng sau:

 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người lao động. Công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương. các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu khi doanh nghiệp mình mất khả năng thanh toán.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu khi doanh nghiệp mình mất khả năng thanh toán.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên. Trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán.
 • Đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông. Trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương
Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương

NỘI DUNG TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP CỦA THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG HỖ TRỢ TƯ VẤN

1. Nộp hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Luật sư doanh nghiệp tại Bình Dương tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương. Dựa trên quy định hiện hành của Luật phá sản 2014, thông qua đó thực hiện các bước, trình tự nội dung tư vấn trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương. Bước đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

– Các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II, Luật Phá sản 2014): chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, cổ đông Công ty cổ phần, thành viên Công ty hợp danh;

– Tất cả các chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải đ­ược gửi cho Toà án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 30 của Luật Phá sản 2014;

– Đối với các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp khác nhau sẽ có nội dung đơn và hồ sơ, các tài liệu chứng cứ đi kèm khác nhau, được quy định cụ thể tại Chương II, Luật Phá sản 2014.

2. Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn và có 4 phương án giải quyết như sau:

 • Phương án 1: Nếu vụ việc phá sản không thuộc thẩm quyền thì Tòa án sẽ chuyển yêu đơn yêu cầu cho Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
 • Phương án 2: Nếu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các thông tin, nội dung thì Thẩm phán sẽ báo cho người nộp đơn và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Phương án 3: Nếu người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện việc sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc nộp đơn rút đơn thì Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu, bổ sung đơn.
 • Phương án 4: Nếu đơn yêu cầu hợp lệ, thẩm phán sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (Trừ khi nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp phí).

3. Kiểm kê tài sản, lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ:

– Thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản;

– Doanh nghiệp tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đã nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó;

– Việc kiểm kê tài sản đặt dưới sự quản lý, giám sát của tổ quản lý, thanh lý tài sản;

– Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

4. Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

– Hội nghị chủ nợ do Thẩm phán ra quyết định thành lập và chủ trì hội nghị;

– Việc tổ chức Hội nghị chủ nợ trước hết là nhằm bảo đảm cho việc giải quyết một cách bình đẳng lợi ích kinh tế của các chủ nợ của doanh nghiệp;

– Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có sự tham gia của quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm tham gia;

– Nội dung của Hội nghị chủ nợ chủ yếu bàn và giải quyết về 2 vấn đề chính:

 • Xem xét thông qua phương án hoà giải, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thảo luận và kiến nghị với thẩm phán về phân chia tài sản của doanh nghiệp

5. Thủ tục phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh:

– Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

– Nếu doanh nghiệp không thể phục hồi sẽ tiến hành thủ tục thanh lý tài sản;

– Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất không thông qua phương án phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thì Thẩm phán sẽ không ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp và sẽ tiến hành luôn thủ tục thanh lý tài sản.

6. Thủ tục thanh lý tài sản:

– Chủ thể thực hiện việc xử lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục phá sản là Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản gồm có:

 • Một chấp hành viên của cơ quan thi hành án cùng cấp làm Tổ trưởng;
 • Một cán bộ của Toà án;
 • Một đại diện chủ nợ;
 • Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động, đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định.

7. Thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

– Thanh lý tài sản phá sản;

– Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương
Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC CỦA THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương với đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ và thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương. Không chỉ cung cấp dịch vụ tại Bình Dương các vùng lân cận như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh cung ứng dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Luật sư doanh nghiệp tại Bình Dương để được tư vấn kỹ lưỡng các vấn đề cũng như trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi tư vấn và cung cấp cho Qúy khách hàng các dịch vụ tận tâm và hiệu quả nhất, bao gồm những dịch vụ sau:

 • Tư vấn lập phương án phá sản;
 • Tư vấn trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền nộp Đơn yêu cầu phá sản;
 • Đại diện theo ủy quyền trả lời các kiến nghị của người lao động, các chủ thể có liên quan…;
 • Tư vấn trình tự khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương Điều này là do quy đinh pháp luật và trình tự thủ tục tại các cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, người lao động. Chính vì thế, Luật sư doanh nghiệp tại Bình Dương, Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách hàng trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

CÁCH THỨC LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tại Bình Dương cũng như cung cấp pháp lý cho các khu vực như Thành phố Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,…về tư vấn thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương.

Thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương – Luật Sum Họp luôn linh động trong cách thức tư vấn. Khách hàng có thể lựa chọn các cách thức tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp sao cho vừa hiệu quả lại vừa phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân.

Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý về tư vấn Thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương tại văn phòng (áp dụng trong trường hợp người yêu cầu tư vấn bố trí được thời gian đến văn phòng với vụ việc có yêu cầu phức tạp hoặc cần trao đổi trực tiếp với luật sư nhằm tháo gỡ khó khăn pháp lý và tìm phương án giải quyết ngay).

Tư vấn qua điện thoại áp dụng trong trường hợp người yêu cầu tư vấn từ Thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương không có điều kiện đến văn phòng nhưng có vướng mắc, hoặc yêu cầu cần giải quyết sớm).

Khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và Gọi vào số 038.22.66.998 – 038.22.66.997 sau khi kết nối và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn, khách hàng sẽ trực tiếp trao đổi với Thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương để được hỗ trợ và giải quyết và đề xuất yêu cầu đề luật sư tư vấn, hỗ trợ. Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ cử luật sư Doanh nghiệp tại Bình Dương tư vấn về Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương.

Tư vấn qua hòm thư email [email protected] (áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…). Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương bạn chỉ cần gửi thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ phân công luật sư Thủ tục phá sản Doanh nghiệp tại Bình Dương gọi điện tư vấn cho bạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TẠI:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư Doanh nghiệp hỗ trợ về Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

 >> Xem thêm:

Luật sư tư vấn Doanh nghiệp tại Bình Dương

Luật sư giỏi tại Bình Dương – Luật sư tư vấn pháp luật tại Bình Dương

5 thoughts on “Thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bình Dương

 1. Pingback: Luật sư tư vấn tại Bến Cát

 2. Pingback: Luật sư uy tín tại Bến Cát

 3. Pingback: Luật sư giỏi đất đai tại Bến Cát

 4. Pingback: Luật sư doanh nghiệp tại Dầu Tiếng - Luật Sum Họp

 5. Pingback: Luật sư giỏi đất đai tại Dầu Tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *