Thừa kế di sản theo quy định của pháp luật thì thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai sẽ phân tích quy định của pháp luật dân sự về thừa kế di chúc để khách hàng có thể nắm rõ.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc phân chia di sản theo di chúc nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai với đội ngũ luật sư với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề cùng kiến thức chuyên môn cao. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và đưa ra giải pháp nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Để được tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai theo số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai
Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

KHÁI NIỆM DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT? CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHÚC HỢP PHÁP?

Khái niệm di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015:

Theo căn cứ tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Theo đó, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

– Di chúc bằng văn bản có công chứng;

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Di chúc miệng: Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Các trường hợp di chúc hợp pháp theo quy định: 

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định pháp luật.

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai
Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn lao động tại Đồng Nai

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI GIÚP QUÝ KHÁCH HIỂU RÕ CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI SẢN THỪA KẾ DI CHÚC

Di sản thừa kế bao gồm tài sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác gồm: 

– Tài sản riêng của người chết: là tài sản do người đó tạo ra bằng thu nhập hợp pháp như: tiền lương, tiền nhuận bút, tiền thưởng, tiền trúng sổ số, tiền tiết kiệm, vàng, tài sản được tặng cho thừa kế, tư liệu sinh hoạt như quần áo, giường tủ…, nhà ở, tư liệu sản xuất, vốn dùng sản xuất kinh doanh. 

– Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung của người khác như: tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản chung với người khác bằng hình thức góp vốn kinh doanh.

Nếu tài sản trong khối tài sản chung với vợ chồng thì khi một trong hai người chết, 1/2 khối tài sản chung đó sẽ thuộc di sản thừa kế của người chết. 

Nếu tài sản trong khối tài sản chung với người khác thì di sản của người chết là phần tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết có trong tài sản chung đó. 

Theo quy định tại Điều 105 thì di sản bao gồm tài sản là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản. Tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản có thể là tài sản thuộc sở hữu riêng của người đó như các tư liệu sinh hoạt, tiền, vàng, bạc, nhà ở,…

Di sản còn bao gồm phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác (phần tài sản được tặng cho chung, được thừa kế chung hoặc cùng mua chung với người khác, hoặc tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng).

Di sản bao gồm các quyền tài sản và nghĩa vụ tài sản dưới đây:

– Quyền sở hữu về những hiện vật và tiền sẵn có của người để lại di sản trước khi chết. Đặt vấn đề như vậy, vì đối với một số tài sản không phải chỉ chuyển gia vật mà còn phải thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển giao quyền sở hữu vật sang người thừa kế. Người thừa kế không chỉ chiếm hữu và sử dụng vật mà còn có quyền định đoạt vật.

– Các quyền tài sản khác phát sinh từ quan hệ hợp đồng, hay do việc người chết bị gây thiệt hại khi còn sống.

– Trong trường hợp người để lại di sản không nói rõ là con của cha, mẹ nào, thì chỉ cần xác định người đó đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế, sinh ra và còn sống sau khi người để lại di sản chết. Người đó sẽ có quyền thừa kế di sản theo di chúc mà không cần xác định cha là ai.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai
Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

NỘI DUNG TƯ VẤN THỪA KẾ CỦA LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn thủ tục, điều kiện lập di chúc:

 • Tư vấn pháp luật về di chúc, điều kiện lập di chúc;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn điều kiện lập bản di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc theo pháp luật;
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản chung của vợ chồng;
 • Tư vấn pháp luật về những người được hưởng di chúc, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn pháp luật về hình thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn các vấn lập di chúc cho tài sản có tính đặc thù như tài sản doanh nghiệp, đất đai nhà ở và bất động sản, tài sản ở nước ngoài,…;

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế:

 • Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Ngoài ra, Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai còn hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn soạn thảo di chúc.
 • Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.
 • Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.
 • Kết hợp cùng phòng công chứngUBND làm thủ tục Công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc – di sản – thừa kế khác.

Trên đây là những nội dung tư vấn thừa kế của Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai cung ứng dịch vụ pháp luật thừa kế cho khách hàng.

Khi khách hàng có vướng mắc, hoặc đang gặp phải các vấn đề về tranh chấp thừa kế hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất cho khách hàng.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai
Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

> Xem thêm: https://luatsumhop.vn/luat-su-tu-van-tai-dong-nai/

NHỮNG CÁCH THỨC LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG

Liên hệ trực tiếp tại Công ty:

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Sẽ tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

Khi đến trực tiếp tại Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai khách hàng sẽ được tư vấn trực tiếp bởi luật sư chuyên môn về vấn đề mà khách hàng đang vướng mắc và cần giải quyết.

Tại đây, bạn sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với luật sư, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng.

Giờ làm việc của Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai cụ thể như sau:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Chúng tôi phục vụ khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai còn sẽ hỗ trợ cho khách hàng cả những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách có thời gian phù hợp để tư vấn pháp luật thừa kế.

Liên hệ qua phương tiện điện tử:

Liên hệ qua điện thoại trực tuyến của Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai:

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai với 02 số điện thoại tư vấn: 038.22.66.998 * 038.22.66.997

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai hiểu rõ rằng, vấn đề đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, hoặc trong giờ hành chính khách hàng khó khăn trong việc xin nghỉ phép. Thì hãy liên hệ số điện thoại: 038.22.66.998 * 038.22.66.997.

Chúng tôi tin tưởng và đảm bảo rằng vướng mắc của bạn sẽ được luật sư chuyên môn của Công ty luật tại Đồng Nai hỗ trợ tư vấn, và giải quyết một cách nhanh chóng nhưng vấn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Liên hệ qua những phương tiện khác:

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai chúng tôi còn mở dụng những phương thức liên hệ sau:

Vấn đề vướng mắc của khách hàng sẽ được Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai kết nối với luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai có chuyên môn và có nhiều kinh ngiệm để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Có thể thấy, thông tin đại chúng ngày càng phát triển, chúng tôi cũng nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin để cung ứng dịch vụ pháp lý uy tín, chất lượng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai theo hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để đặt lịch hẹn chúng tôi cử Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai gọi điện hướng dẫn, hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Ly hôn nhanh tại Đồng Nai

> Xem thêm: Luật sư giỏi đất đai tại Đồng Nai

One thought on “Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

 1. Pingback: Số điện thoại Công ty luật tại Đồng Nai - Luật Sum Họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *