Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, Bình Dương. Chuyên tư vấn các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, các vấn đề pháp lý phát sinh khi kết kết hợp đồng cũng như là vấn đề pháp lý để một bản hợp đồng lao động có hiệu lực cũng như làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng lao động. Luật sư tư vấn Hợp đồng lao động Dĩ An, Bình Dương sẽ giới thiệu mẫu hợp đồng lao động mới nhất cũng như tư vấn hợp đồng lao động. Phân tích và đánh giá để bạn đọc và khách hàng có thể nắm bắt một cách tương đối về vấn đề hợp đồng lao động.

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, Bình Dương có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng hiểu rõ vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng lao động như phân tích khái niệm, chủ thể, vai trò, các loại hình hợp đồng lao động. Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An cung cấp dịch vụ tư vấn luật sư chất lượng tốt nhất, chi phí phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp nhằm đưa ra phương án tối ưu cho quyền lợi khách hàng, tránh các rủi ro, thiệt hại không cần thiết.

LUẬT SƯ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DĨ AN

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động
Luật lao động là gì,

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, Bình Dương đưa ra các ý phân tích như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật lao động năm 2019;
 • Nghị định 135/2020/NĐ- CP quy định về tuổi nghỉ hưu;
 • Nghị định 145/2020/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

 

Nội dung tư vấn:

Một số nội dung tư vấn hợp đồng lao động

Có thể thấy rằng, các vấn đề về quan hệ xã hội ngày càng phát triển, vượt qua những sự điều chỉnh ban đầu của pháp luật nói chung, pháp luật về lao động nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu đó thì hiện nay, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực và áp dụng rộng rãi, điều chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động, như hợp đông lao động,.. Góp phần cho việc thực thi pháp luật được đảm bảo.

Thông qua đó, thì theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Bộ luật lao động 2019 có quy định rằng:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Khái niệm về hợp đồng lao động

     Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

 Vai trò của hợp đồng lao động

 • Nâng cao và phát huy quyền dân chủ
 • Là cơ sở pháp lý để thiết lập các quan hệ khác.
 • Là cơ sở căn bản giải quyết tranh chấp lao động.
 • Là những quy định mang tính pháp lý, ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua quyền và nghĩa vụ

Các loại hợp đồng lao động

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

       Lưu ý: Khi “Hợp đồng lao động xác định thời hạn” hoặc “Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng” hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì “Hợp đồng lao động xác định thời hạn” sẽ  trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và “Hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng” sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

       Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Luật sư tư vấn Hợp đồng lao động Dĩ An, phân tích Hình thức của hợp đồng lao động

Quy định về hình thức của hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Hợp đồng lao động bằng văn bản được áp dụng cho các loại sau đây:

(i) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

(ii) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ba tháng trở lên

(iii) Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình

(iv) Hợp đồng lao động với nhân viên phục vụ làm thuê cho cơ sở kinh doanh Karaoke ( Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 604/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng)

Hợp đồng lao động bằng lời nói do các bên thỏa thuận thông qua sự đàm phán thương lượng bằng ngôn ngữ mà không lập thành văn bản, quá trình giao kết có thể có hoặc không có người làm chứng tùy theo yêu cầu của các bên. Khi giao kết bằng lời nói, các bên đương nhiên phải tuân thủ pháp luật về giao kết hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động bằng lời nói được áp dụng đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

Hợp đồng lao động bằng hành vi thể hiện thông qua hành vi của các chủ thể khi tham gia quan hệ.

Chủ thể giao kết hợp đồng lao động

Thông qua các quy định, căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của hợp đồng lao động. Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, phân tích rõ các chủ thể trong giao kết hợp đồng như sau:

Đối tượng về chủ thể giao kết hợp đồng, Luật sư tư vấn hợp đồng lao động xin đưa ra như sau:

i) Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

(ii) Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, đối với từng trường hợp mà pháp luật có quy định riêng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp pháp luật quy định ngoại lệ về điều kiện chủ thể của hợp đồng lao động

Đối với người lao động, việc giao kết hợp đồng lao động mang tính trực tiếp, không được ủy quyền (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ Luật Lao động năm 2019 Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng) Đối với người sử dụng lao động, họ có thể ủy quyền cho người khác kí kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân.

Qua đó, Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, hợp đồng lao động theo quy định mới nhất, thấy rõ được chủ thể gai kết hợp đồng cùng với những vấn đề pháp lý liên quan góp phần cũng cố kiến thức về pháp luật hợp đồng lao động nói chung, tư vấn hợp đồng lao động nói riêng.

luật sư tư vấn hợp đồng lao động tại Dĩ AN
luật sư tư vấn hợp đồng lao động tại Dĩ An, Bình Dương

3.  Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, phân tích nội dung của hợp đồng lao động

  Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An,thông qua các căn cứ pháp lý hiện hành, tổng hợp các điều khoản luật định (Điều 21 Bộ luật lao động 2019): Là những nội dung pháp luật quy định phải được thể hiện trong hợp đồng lao động, bao gồm:

 1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 3. Công việc và địa điểm làm việc;
 4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
 5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 6. Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 9. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

       Lưu ý: Đối với một số chủ thể giao kết hợp đồng lao động “đặc biệt” như: Người lao động là người nước ngoài, người chưa thành niên, người lao động cao tuổi. Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An, thông qua pháp luật quy định có những nội dung cụ thể khác. Các điều khoản “tùy nghi”: Chúng ta cần phải cụ thể hóa những nội dung luật định nêu trên, phù hợp với đặc điểm cụ thể từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có thể thêm những nội dung khác mà không trái pháp luật.

       Trên đây là một số nội dung tư vấn pháp luật hợp đồng lao động, do luật sư tư vấn hợp đồng Dĩ An soạn thảo và nghiên cứu, góp phần quý khan giả cũng như khách hàng có cái nhìn tổng quan về hợp đồng lao động thông qua việc phân tích cũng như đưa ra các căn cứ pháp lý liên quan.

>> xem thêm: https://luatsumhop.vn/luat-su-thua-ke-tai-di-an-binh-duong/

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DĨ AN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tư vấn pháp luật hợp đồng lao động Dĩ An, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

3 thoughts on “Luật sư tư vấn hợp đồng lao động Dĩ An năm 2022

 1. Pingback: Luật sư tư vấn lao động tại Bình Dương

 2. Pingback: Luật sư tư vấn lao động tại Dĩ An 2022

 3. Pingback: Luật sư tư vấn lao động tại Tân Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *