Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 – Luật Sum Họp sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, các trình tự, thủ tục, lệ phí,…theo từng vụ việc cụ thể như: Thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục thuận tình ly hôn, thủ tục đơn phương ly hôn, quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, các vấn đề về cấp dưỡng, quyền nuôi con,…

Sự tư vấn, hướng dẫn của đội ngũ Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 và các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của Luật Sum Họp đều dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành, nghị định, thông tư, quyết định,… cũng như tình hình thực tế. Nhờ đó, quý khách hàng không chỉ tuân thủ pháp luật về hôn nhân và gia đình mà còn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả khi đến với Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7.

Để nhận được sự tư vấn chi tiết về vấn đề hôn nhân của Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 038.22.66.998.

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7
Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7

>>Xem thêm:  Ly hôn nhanh tại Quận 4

Hôn Nhân Là Gì?

Theo khoản 1 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định Hôn nhân là quan hệ sau khi kết hôn giữa vợ và chồng. Hôn nhân là mối quan hệ giữa một người đàn ông được gọi là chồng và một người phụ nữ được gọi là vợ. Về mặt xã hội, lễ cưới thường là sự kiện đánh dấu chính thức cho cuộc hôn nhân bắt đầu. Về mặt pháp luật, đăng ký kết hôn với cơ quan nhà nước là chính thức bước vào cuộc hôn nhân.

Hôn nhân theo quy định của pháp luật phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nào?

Thứ nhất, hôn nhân là sự tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Thứ hai, hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Thứ ba, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

Thứ tư, nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Thứ năm, kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Kết hôn là gì ?

Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13, Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Như vậy, kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Khi kết hôn, các bên nam nữ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn được Luật hôn nhân và gia đình quy định và phải đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn có thẩm quyền thì việc kết hôn đó mới được công nhận là hợp pháp và giữa các bên nam nữ mới phát sinh quan hệ vợ chồng trước pháp luật.

Để kết hôn đúng quy định của pháp luật cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Theo Điều 8 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 •  Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn như sau:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Đặc biệt: Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 Tư Vấn Những Vấn Đề Pháp Lý Nào?

 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn
 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn
 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn thủ tục đơn phương ly hôn
 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn
 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn chia tài sản sau khi ly hôn
 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn giải quyết nợ chung khi ly hôn
 • Ngoài ra, Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ hôn nhân.

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 Tư Vấn Trình Tự, Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Như Sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

– Giấy tờ phải nộp bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp).

+ Bảng chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp).

– Giấy tờ phải xuất trình bao gồm:

+ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp).

+ Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Lưu ý:

 • Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.
 • Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên, các cặp đôi cần đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên để đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch 2014.

Ngoài ra, căn cứ Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014, một trong những trường hợp sau đây, người có yêu cầu đăng ký kết hôn phải nộp hồ sơ tại UBND cấp Huyện:

+ Công dân Việt Nam với người nước ngoài;

+ Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

+ Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

* Riêng hai người nước ngoài khi có nhu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì đến UBND cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên để thực hiện việc đăng ký kết hôn (Căn cứ khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch).

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Nếu xét thấy đủ điều kiện kết hôn thì cán bộ tư pháp ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam nữ ký tên vào Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Đồng thời hai bên nam, nữ cùng ký vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Sau đó, cán bộ tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Giấy chứng nhận kết hôn được cấp ngay sau khi cán bộ tư pháp nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và xét thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định.

Trong trường hợp nếu cần xác minh thêm các điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn cấp Giấy chứng nhận kết hôn không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp có yếu tố nước ngoài, việc trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký theo Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Nếu trong 60 ngày kể từ ngày ký mà hai bên không thể có mặt để nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì Giấy này sẽ bị hủy. Nếu hai bên vẫn muốn kết hôn thì phải thực hiện thủ tục lại từ đầu.

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7
Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7

>>Xem thêm: Luật sư giỏi hôn nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Luật sư giỏi hôn nhân tại Bắc Tân Uyên

Liên Hệ Với Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 Bằng Cách Nào?

Tư vấn trực tiếp tại Công ty

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, đội ngũ luật sư có tâm, có tầm sẽ tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho quý khách hàng.

Tại đây, quý khách hàng sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng nhất.

Giờ làm việc cụ thể như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thứ 7: Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

Ngoài việc Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 còn phục vụ quý khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 còn sẽ hỗ trợ quý khách hàng những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách hàng có thời gian phù hợp để được tư vấn pháp luật.

Tư vấn qua Email của Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7

Tư vấn qua hòm thư email như sau: [email protected]

Áp dụng trong trường hợp quý khách hàng không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…

Có thể thấy khi liên quan đến vấn đề tranh chấp về tài sản sau khi ly hôn rất nhiều các vấn đề liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ để Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 đánh giá khách quan nhất.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật:

 • Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 sử dụng Zalo: 038.22.66.998.
 • Website: luatsumhop.vn nhằm hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tự tin khẳng định chất lượng cung ứng dịch vụ của chúng tôi đối với quý khách hàng. Và giúp quý khách hàng đạt được mục đích ban đầu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Để được Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7 tư vấn nhanh chóng, chi tiết nhất, khách hàng vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 038.22.66.998

Zalo: 038.22.66.998

Mail: [email protected]

Trang web: luatsumhop.vn

Địa chỉ: 27/4 (Lầu 1), Đường An Phú Đông 01, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Để đặt lịch hẹn cho Luật sư giỏi tư vấn hôn nhân tại Bến Cát 24/7, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ Qúy khách hàng.

>>Xem thêm: Luật sư tư vấn ly hôn tại Quận 2

>>Xem thêm: Ly hôn nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

>>Xem thêm: Số điện thoại Luật sư tại Quận 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *