Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương là một trong những dịch vụ được nhiều Quý khách hàng tìm kiếm khi đến với Luật Sum Họp. Bởi, khi hôn nhân gặp những mâu thuẫn không thể tháo gỡ dẫn đến người trong cuộc quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy vậy, việc kết thúc thời kỳ hôn nhân sẽ dẫn đến các tranh chấp nếu các thỏa thuận về tài sản, quyền nuôi con không đạt được. 

Chính vì lý do này, chúng tôi cho ra đời dịch vụ tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương để giải quyết các yêu cầu liên quan đến tài sản khi ly hôn của Quý khách hàng nhằm giúp những khách hàng của có thể đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của họ một cách hợp pháp, hợp lý, hợp tình nhất. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương, vui lòng liên hệ: 038.22.66.997 – 038.22.66.998

>> Xem thêm: Công ty Luật tư vấn hình sự tại Quận 1

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương
Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trao đổi về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

– Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Luật Hôn nhân và gia đình 2014 để giải quyết.

– Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

>> Liên hệ để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương: 038.22.66.997 – 038.22.66.998.

– Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn lao động tại TPHCM

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trao đổi về cách xác định tài sản chung – riêng của vợ chồng

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trao đổi về cách xác định tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ chồng được bao gồm các tài sản:

+ Tải sản mà mỗi người có trước khi kết hôn: Căn cứ vào ngày đăng ký kết hôn nếu tài sản đó có trước ngày đó thì về nguyên tắc nó là tài sản riêng của bên đứng tên quyền sở hữu tài sản đó.

Ví dụ: Anh A kết hôn với chị B ngày 01/01/2022. Anh A có một mảnh đất được cấp ngày 10/10/2021, Chị B có một chiếc ô tô đăng ký tên mình cấp ngày 09/09/2021. Vậy, ngôi nhà là tài sản riêng của Anh A, chiếc xe ô tô là tài sản riêng của chị B.

+ Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân: Căn cứ vào hình thức được thừa kế RIÊNG, tặng cho RIÊNG để xác định tài sản riêng.

Ví dụ: Anh A kết hôn với chị B ngày 01/01/2022. Vào ngày 01/05/2022, Bố của Chị B là ông C xác lập hợp đồng rặng cho riêng tài sản cho chị B một mảnh đất. Vậy, mảnh đất này của chị B là tài sản riêng của chị B mặc dù tài sản đó có sau hôn nhân.

=> Xin lưu ý: Do quan hệ hôn nhân thường dựa trên yếu tố tình cảm (tình nghĩa gia đình nói chung), nên ở Việt nam rất ít khi minh bạch, rõ ràng vấn đề thừa kế riêng, tặng cho riêng tài sản mà thường ‘mập mờ” trong việc xác lập các văn bản thừa kế, tặng cho.

>> Liên hệ để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương: 038.22.66.997 – 038.22.66.998.

Do vậy, Luật Sum  xin lưu ý rằng cần đưa thêm chữ “RIÊNG” vào các văn bản tặng cho, thừa kế để tránh các tranh chấp phát sinh về sau trong quá trình giải nghĩa các hợp đồng tặng cho, thừa kế này.

Cách lập hợp đồng rặng cho riêng (áp dụng tương tự với di chúc tặng cho riêng).

Tôi là: Trần văn C, tặng cho riêng con gái tôi là Trần Thị C, căn nhà tại … theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … lập ngày …

Đôi khi chỉ thêm một chữ “riêng” đã đủ căn cứ xác định đây là tài sản riêng của Trần Thị C.

+ Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng (theo các điều 38, 39 và 40 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014).

+ Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

+ Hoa lợi, lợi tích hình thành từ tài sản riêng của ai là tài sản riêng người đó.

Ví dụ: Chị B có 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi ngân hàng (Là tài sản riêng) trước khi kết hôn với Anh A. Vậy, tiền lãi ngân hàng cũng được xem là tài sản riêng của chị B.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn thừa kế tại Phú Nhuận

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương
Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trao đổi về cách xác định tài sản chung của vợ chồng

Quy định tại điều 33, Luật hôn nhân gia đình năm 2014, cụ thể tài sản chung bao gồm:

+ Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân

+ Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

+ Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

+ Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

+ Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tóm lại, với quy định này thì về nguyên tắc các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân (từ ngày kết hôn đến ngày ly hôn hoặc khi một trong hai bên chết) đều coi là tài sản chung nếu không thể chứng minh đó là tài sản riêng. Và dựa theo các nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn tại mục 1 để giải quyết nếu hai vợ chồng không thể thỏa thuận phân chia với nhau.
>> Liên hệ để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương: 038.22.66.997 – 038.22.66.998.

Cách thức liên hệ để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương của Luật Sum Họp

Luật Sum Họp ngày càng nâng cao không chỉ chất lượng tư vấn pháp lý mà ngày càng vững bước và củng cố đa dạng các hình thức liên hệ tư vấn để khách hàng dễ dàng tiếp cận tư vấn pháp lý.

Tư vấn thủ tục ly hôn giỏi tại Bình Dương được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng sau: Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty, tư vấn theo yêu cầu địa chỉ, tư vấn qua số điện thoại, tư vấn qua Email, tư vấn qua Zalo, Fanpage,… Cụ thể như sau:

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trực tiếp tại địa chỉ Công ty

Khi khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ Công ty sẽ được hỗ trợ, tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trực tiếp bởi Luật sư của Luật Sum Họp.

  • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
  • Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, với uy tín của chúng tôi đã có rất nhiều khách hàng được hỗ trợ tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương. Quý khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Lưu ý: Để chất lượng của cuộc tư vấn ly hôn chia tài sản uy tín tại Bình Dương được hiệu quả, trong quá trình tư vấn, Quý khách hàng nên nói tập trung vào vấn đề cần giải quyết, tránh việc kể dài dòng, không đúng trọng tâm sự việc gây mất thời gian của các bên. 

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn đất đai tại Quận 5

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương
Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương trực tuyến qua Hotline

Hiện nay, chúng tôi chỉ dùng hai số điện thoại sau để tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương cho khách hàng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 trong trường hợp không thu xếp được thời gian tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương Qua Email 

Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email: [email protected] để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương. 

Đối với những trường hợp có nhiều giấy tờ, hoặc không thể đến trực tiếp tư vấn tại địa chỉ công ty thì có thể chụp ảnh và các giấy tờ liên quan đến vụ việc gửi cho Luật Sum Họp, trong vòng 01 – 03 ngày chúng tôi sẽ trả lời Email và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.

>> Liên hệ để được tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương: 038.22.66.997 – 038.22.66.998.

Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương qua các phương thức khác

Nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn qua các kênh sau:

+ Tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương qua Zalo của Luật Sum Họp: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

+ Nhận tư vấn luật ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương qua Website: luatsumhop.vn 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT SUM HỌP – TƯ VẤN LY HÔN CHIA TÀI SẢN GIỎI TẠI BÌNH DƯƠNG

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Mail: [email protected]

Fanpage: Luật sư Bình Dương

Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch hẹn cho chúng tôi, Quý khách vui lòng gọi vào số Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 01 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tư vấn ly hôn chia tài sản giỏi tại Bình Dương hỗ trợ Quý khách.

> Xem thêm: Văn phòng Luật sư hôn nhân giỏi tại Quận 12

> Xem thêm: Tư vấn ly hôn chia tài sản uy tín tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *