Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương là dịch vụ cung cấp các giải pháp cho các rắc rối xảy ra trong cuộc hôn nhân mà Quý khách hàng không thể hoặc không có đủ kiến thức chuyên môn pháp luật để giải quyết. Hiểu được điều đó, Luật Sum Họp cho ra đời dịch vụ tư vấn hôn nhân giỏi tại Bình Dương với đội ngũ chuyên viên, luật sư giỏi luật hôn nhân gia đình để trợ giúp Quý khách hàng.

Một cuộc hôn nhân ngay từ khi bắt đầu đã đòi hỏi những ràng buộc nhất định về mặt pháp lý, chính vì vậy trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân là các mối quan hệ phức tạp mà nếu xảy ra các rắc rối thì khó lòng người vợ/chồng có thể tự mình tháo gỡ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương, vui lòng liên hệ: 038.22.66.997- 038.22.66.998.

>> Xem thêm: Văn phòng Luật sư uy tín tại Quận 9

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương
Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương

Table of Contents

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về quy định khi đăng ký kết hôn

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về nơi làm giấy đăng ký kết hôn 

Khi làm giấy đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ đến UBND cấp huyện hoặc cấp xã, cụ thể:

–  Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cụ thể:

+ Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài;

+ Giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

+ Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài.

(Điều 17, Điều 37 Luật Hộ tịch 2014)

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về hồ sơ khi làm giấy đăng ký kết hôn 

Khi đi làm giấy đăng ký kết hôn (làm giấy kết hôn) thì hai bên nam nữ phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

Khi đi đăng ký kết hôn cần những giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);

– Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:

* Giấy tờ phải nộp:

Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn.

>> Xem thêm: Biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

+ Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về thủ tục làm giấy kết hôn mới nhất

* Thủ tục làm giấy kết hôn không có yếu tố nước ngoài:

– Bước 1: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn và các giấy tờ như mục 2 cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

– Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

(Điều 18 Luật hộ tịch 2014)

>> Xem thêm: Luật sư giỏi tư vấn doanh nghiệp tại Quận 1

* Thủ tục làm giấy kết hôn có yếu tố nước ngoài:

– Bước 1: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

– Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

– Bước 3: Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

(Điều 38 Luật hộ tịch 2014)

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương
Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về các loại tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng gồm:

– Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân,

(trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014)

– Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

– Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

– Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

>> Xem thêm: Luật sư hình sự tại Quận 3

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về thời điểm có thể chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;

Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Trường hợp thỏa thuận:

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp yêu cầu Tòa án giải quyết:

Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 .

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

– Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

– Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

>> Xem thêm: Văn phòng Luật sư tư vấn giỏi tại Thủ Đức

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi các quy định về chấm dứt hôn nhân

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi các quy định chung chấm dứt quan hệ hôn nhân

Hôn nhân là một trạng thái pháp lí, được xác lập bởi các hành vi pháp lí của các cá nhân và của cơ quan hữu quan. Quan hệ này tồn tại lâu dài, bền vững, song nó không mang tính chất vĩnh cửu mà chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định. Khi những người tham gia muốn thay đổi trạng thái đó thì quan hệ này sẽ chấm dứt theo quyết định của toà án.

Trong một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật, trạng thái đó cũng sẽ được chấm dứt trước pháp luật. Theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, khi phát sinh một trong các sự kiện sau sẽ làm chấm dứt quan hệ hôn nhân:

1) Vợ chồng li hôn;

2) Một bên hoặc cả hai vợ chồng chết;

3) Một bên hoặc cả hai vợ chồng bị toà án tuyên bố là đã chết theo quy định của pháp luật dân sự.

Chấm dút hôn nhân có nghĩa là chấm dứt các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và về tài sản giữa vợ chồng. Trường hợp chấm dứt hôn nhân do một trong hai vợ chồng chết hoặc bị toà án tuyên bố là đã chết thì người vợ hoặc chồng còn sống có quyền được thừa kế di sản của người chết hoặc bị coi là đã chết.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn lao động tại Quận 4

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trao đổi về căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân

– Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là sự kiện pháp lý mà khi xuất hiện thì quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có thể phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.

Sự kiện pháp lý có thể là sự biến pháp lý hoặc hành vi pháp lý.

+ Sự biến pháp lý là những sự kiện có tính chất tự nhiên xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người, làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình. Chẳng hạn, vợ hoặc chồng chết sẽ làm chấm dứt quan hệ hôn nhân…

+ Hành vi pháp lý là sự kiện nảy sinh do ý chí của con người (chủ thể của quan hệ pháp luật). Hành vi pháp lý là hình thức biểu hiện ý chí của các chủ thể nhằm tác động tới quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình của các chủ thể. Hành vi pháp lý có thể là hành động hoặc không hành động.

– Thông thường, để làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình phải có sự xuất hiện từ hai sự kiện pháp lý trở lên.

– Đe làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình cần phải có sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình còn có nhóm căn cứ làm phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Đặc điểm của nhóm sự kiện làm phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là không làm phát sinh một quan hệ pháp luật mới mà chỉ làm phục hồi một quan hệ pháp luật đã bị chấm dứt trước đó.

Ngoài những thông tin cơ bản trên, tùy thuộc vào vụ việc cụ thể khi Quý khách hàng trình bày thì Luật sư tư vấn luật hôn nhân giỏi tại Bình Dương của chúng tôi sẽ đưa ra các quy định pháp luật cũng như giải pháp phù hợp nhất.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn thừa kế giỏi tại Tân Bình

Phương Thức Liên Hệ Luật Sum Họp – Tư Vấn Luật Hôn Nhân Giỏi 24/7 Tại Bình Dương

Khoảng cách địa lý và các yếu tố khác có thể khiến khách hàng không dễ dàng trong việc đến trực tiếp tại văn phòng Luật Sum Họp để nhận tư vấn luật hôn nhân giỏi tại Bình Dương.

Chính vì thế, chúng tôi cung cấp đa dạng các phương thức liên hệ nhận tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện của mình mà khách hàng có thể lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp nhất.

Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương
Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương

Liên Hệ Tư Vấn Luật Hôn Nhân Giỏi 24/7 Tại Bình Dương Trực Tiếp 

Liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trực tiếp là phương thức truyền thống và được hầu hết các văn phòng, công ty luật sử dụng. Việc liên hệ tư vấn trực tiếp giúp khách hàng và luật sư có thể dễ dàng trao đổi, nắm bắt thông tin.

Với phương thức liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trực tiếp, để tránh trường hợp luật sư đang công tác và cũng để tránh mất thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Trước khi liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được sắp xếp lịch hẹn với Luật sư tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương của Luật Sum Họp tại địa chỉ:

  • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
  • Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn đất đai tại Quận 5

Liên Hệ Tư Vấn Luật Hôn Nhân Giỏi 24/7 Tại Bình Dương Từ Xa

Bên cạnh phương thức liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương trực tiếp, khách hàng có thể liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương từ xa thông qua các kênh như: email, facebook, zalo, số điện thoại, website với thông tin cụ thể sau đây:

Khi liên hệ tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương qua các kênh trên, Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:

  • Họ và tên, Địa chỉ khách hàng
  • Tóm tắt vụ việc
  • Yêu cầu của khách hàng

Ngay sau khi nhận được thông tin mà khách hàng liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc lại để sắp xếp lịch tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương chi tiết nhất.

Trong trường hợp quá 03 ngày mà Quý khách hàng chưa nhận được bất kỳ sự liên hệ nào để tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương của chúng tôi, mong Quý khách hàng thông cảm do sự quá tải của hệ thống. Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 038.22.66.998 – 038.22.66997 để được hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng nhất.

Để được Luật Sum Họp – Tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương nhanh chóng, chi tiết nhất, khách hàng vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Mail: [email protected]

Fanpage: Luật sư Bình Dương

Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch hẹn cho Quý khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tư vấn luật hôn nhân giỏi 24/7 tại Bình Dương hỗ trợ Quý khách.

> Xem thêm: Luật sư tư vấn hôn nhân tại Quận 2

> Xem thêm: Tư vấn luật hôn nhân uy tín tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *