Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức luôn đồng hành cùng khách hàng, tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm Luật Vinh Phước – Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức đã giúp đỡ nhiều khách hàng và bảo vệ thành công liên quan nhiều lĩnh vực pháp lý đặc biệt là chia thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế, di sản thừa kế,…và tối ưu hóa được thời gian.

Để được Luật sư hỗ trợ và tư vấn về thừa kế khách hàng vui lòng liên hệ ngay cho Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức: 038.22.66.998 để được giải quyết.

Luật sư tư vấn ly hôn tại thành phố thủ đức
Luật sư tư vấn tại thành phố Thủ Đức

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Thừa kế là gi ?

Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại gọi là di sản.

Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức:

– Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015).

– Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

Xem thêm: Luật sư tư vấn thừa kế tại Quận 12

Hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai, thứ ba gồm những ai?

Khi việc phân chia di sản thừa kế của gia đình bạn không căn cứ theo di chúc hoặc không có di chúc nên phải chia thừa kế theo pháp luật thì việc xác định Ai là người được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật là rất cần thiết. Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định những người có quyền thừa kế theo pháp luật gồm:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật bao gồm:

 • Bước 1: Xác định hiệu lực của di chúc và phần di sản thừa kế không chia theo di chúc

Người khai nhận thừa kế căn cứ vào nội dung của di chúc, căn cứ vào danh sách di sản thừa kế theo pháp luật để xác định phần di sản được yêu cầu phân chia theo pháp luật.

 • Bước 2: Xác định người được quyền hưởng di sản thừa kế theo hàng thừa kế

Căn cứ theo quy định về hàng thừa kế theo pháp luật mà luật Vinh Phước chia sẻ ở trên để người hưởng di sản thừa kế biết được rằng: Mình có quyền hưởng di sản thừa kế khi chia thừa kế theo pháp luật không? Mức hưởng là bao nhiêu % của phần di sản? Lưu ý là những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau (Điều 651 Bộ luật dân sự).

 • Bước 3: Gia đình lập văn bản khai nhận thừa kế phần di sản thừa kế phân chia theo pháp luật

Gia đình có quyền lựa chọn UBND cấp xã hoặc văn phòng công chứng là nơi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

 • Bước 4: Chuyển giao tài sản thừa kế cho người có quyền hưởng thừa kế
Luật sư tư vấn thừa kế tại thành phố Thủ Đức
Luật sư thừa kế tại Thành phố Thủ Đức

Xem thêm: Luật sư tư vấn ly hôn tại TPHCM

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về phân chia di sản thừa kế quy định tại đâu?

Thủ tục chia thừa kế theo pháp luật được thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý là Điều 611 đến 660 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, nội dung chi tiết bao gồm:

 • Khi nào phải chia tài sản thừa kế theo pháp luật?

Việc phân chia tài sản thừa kế sẽ áp dụng theo pháp luật khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

 • Xác định thời điểm, địa điểm mở thừa kế (Bắt đầu phân chia tài sản thừa kế)
 1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế
 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về thừa kế di sản

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc)
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn thừa kế tài sản trong gia đình;
 • Tư vấn luật thừa kế tài sản;
 • Tư vấn thừa kế thế vị;
 • Tư vấn luật thừa kế đất đai.
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về khai nhận thừa kế

 • Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo pháp luật;
 • Xác định tính hợp pháp của tài sản thừa kế;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
 • Thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về thủ tục lập di chúc

 • Thủ tục lập di chúc;
 • Hợp thức hóa di chúc;
 • Cách lập di chúc hợp pháp;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc.
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về thừa kế có yếu tố nước ngoài

 • Thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài;
 • Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài;
 • Tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức về giải quyết tranh chấp về thừa kế

 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật
 • Giải quyết tranh chấp chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử;
 • Soạn thảo đơn từ, tài liệu liên quan đến di chúc;
 • Soạn thảo các văn bản liên quan đến yêu cầu thừa kế, tranh chấp thừa kế.
 • Nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật

Để được tư vấn và hỗ trợ khách hàng có thể liên hệ số điện thoại: 038.22.66.998 Công ty luật Vinh Phước – luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức sẽ đưa ra phương án giải quyết tốt nhất bảo vệ quyền lợi khách hàng tối ưu.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Thủ Đức

Xem thêm: luật sư tư vấn đất đai tại Thủ Đức

TẠI SAU NÊN LỰA CHỌN LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Chuyên nghiệp kèm uy tín

Đây là tôn chỉ xuyên suốt quy trình thực hiện Dịch vụ pháp lý được Ban Giám đốc Luật Vinh Phước đề ra. Chúng tôi cam kết luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, trở thành một đối tác pháp lý cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam và trên trường Quốc tế. 

Nhanh chóng nhưng hiệu quả

Với đội ngũ giàu và dày kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực của pháp luật. Đến với chúng tôi là bạn đến với sự an tâm được bảo vệ tuyệt đối, toàn diện và đúng theo quy định pháp luật. Khi đến với Luật Vinh Phước – luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức mọi thủ tục sẽ trở nên nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian của khách hàng đảm bảo quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Tận tâm, lắng nghe khách hàng

Với tâm thế “Một luật sư là một người bạn pháp lý của khách hàng”, với kỳ vọng “Đo sự hài lòng của khách hàng làm động lực cố gắng”, chúng tôi đã có mặt và sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Liên hệ trực tiếp tại Công ty luật Vinh Phước – luật sư tư vấn thừa kế tại thành phố Thủ Đức

Nếu bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thì bạn liên hệ số Hotline: 038.22.66.998 để được cung cấp địa chỉ chi nhánh gần bạn nhất để đến trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức. Địa chỉ văn phòng tại Quận 12 Công ty luật Vinh Phước

Địa chỉ: 27/4 (Lầu 1), Đường An Phú Đông 01, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

(Lưu ý: nhớ mang theo tất cả hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến vụ việc).

Liên hệ qua số điện thoại luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức: 038.22.66.998

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại luật sư tư vấn thừa kế tại Thủ Đức:  038.22.66.998.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn thừa kế tại Thủ Đức còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về thừa kế tại Thành phố Thủ Đức

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư tư vấn thừa kế tại Thủ Đức vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn thừa kế tại Thành phố Thủ Đức

CÔNG TY LUẬT TNHH VINH PHƯỚC

Số điện thoại: 038.22.66.998

Địa chỉ: 27/4 (Lầu 1) đường An Phú Đông 01, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: luatsumhop.vn

Email: [email protected]

>>Xem thêm: Luật sư tư vấn ly hôn tại Thành phố Thủ Đức – Công ty luật uy tính tại TPHCM

>>Xem thêm: Luật sư tư vấn ly hôn tại Thành phố Thủ Đức – Địa chỉ luật sư TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *