Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một là luật sư tư vấn pháp luật hình sự hoặc tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự. Ngoài ra, Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một còn tham gia với tư cách là người bảo vệ cho bị hại và đương sự trong vụ án hình sự.

Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản nhất và quan trọng nhất trong đời sống xã hội. Đó là, bảo vệ chế độ xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, Nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật XHCN.

Vì vậy, khi vi phạm các quy định của pháp luật hình sự thì chế tài xử lý sẽ nặng và nghiêm trọng hơn các chế tài khác. Tìm đến Luật sư hình sự để nhờ tư vấn các quy định của pháp luật hình sự sẽ giúp khách hàng nắm vững quy định, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ bạn.

Tìm hiểu chế tài hình sự cùng Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

Chế tài là một trong ba bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật. Chế tài là bộ phận xác định hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm ghi rõ trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật. Căn cứ tính chất nhóm quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, chế tài phân chia thành nhiều loại bao gồm: chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự…

Việc áp dụng chế tài sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm của lợi ích pháp luật cần bảo vệ, căn cứ vào tính chất hành vi phạm pháp, mức độ thiệt hại và những vấn đề khác có liên quan. Dựa theo đó, chế tài bao gồm có các hình thức: chế tài trừng trị (trong lĩnh vực hình sự), chế tài bảo vệ và chế tài bảo đảm, chế tài khôi phục trạng thái pháp lí ban đầu (trong lĩnh vực hành chính, dân sự), và chế tài vô hiệu hóa.

Chế tài hình sự được hiểu là những hậu quả pháp lý khi chủ thể vi phạm những quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Khi đó chế tài hình sự chính là bộ phận hợp thành từ những quy phạm pháp luật hình sự về hành vi vi phạm của chủ thể và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét mức độ phạm tội mà lựa chọn áp dụng hình phạt phù hợp nhất.

Chế tài hình sự mang tính răn đe, trừng phạt và tùy thuộc vào mức độ vi phạm làm ảnh hưởng đến xã hội mà sẽ có mức hình phạt phù hợp nhất. Hình phạt cao nhất hiện nay theo quy định của Bộ luật hình sự đó chính là tử hình.

Tuy nhiên, bên cạnh hình phạt này vẫn có những quy phạm mang tính chất bồi thường thiệt hại, giáo dục…Đối với chế tài hình sự, luật hình sự của các quốc gia sẽ quy định khác nhau, chính vì vậy xuất hiện các hiệp định, hiệp ước và tòa án quốc tế để có thể lựa chọn và thống nhất phương án xử phạt đúng nhất, đảm bảo công bằng.

Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến Nhà nước và người phạm tội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định tội phạm và hình phạt.

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một
Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tư vấn pháp luật hình sự

 • Tư vấn các quy định pháp lý liên quan đến hành vi phạm tội của bị can, bị cáo;
 • Tư vấn, hướng dẫn, đưa ra phương án khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội cho thân chủ;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tư vấn, hướng dẫn bị can, bị cáo các chính sách khoan hồng, chính sách ân xá, đặc xá, cho mãn hạn tù trước thời hạn;
 • Tư vấn, hỗ trợ cho người bị hại trong các vụ án hình sự để đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng mà họ được hưởng
 • Luật sư tư vấn tại Thủ Dầu Một tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hành vi đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không? Hành vi đó tương ứng với tội nào được quy định trong Bộ luật hình sự?
 • Tư vấn cho khách hàng về năng lực chủ thể của người phạm tội;
 • Tư vấn trong trường hợp người phạm tội dưới 18 tuổi, các quy định đối với người phạm tội là người dưới 18 tuổi;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tư vấn thủ tục đăng ký bào chữa, hướng dẫn thực hiện yêu cầu giám định, định giá tài sản, đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản;
 • Tư vấn khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Tư vấn, hướng dẫn cách trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;…

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tham gia vào các giai đoạn tố tụng:

Giai đoạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm:

 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một có mặt khi lấy lời khai người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
 • Có mặt khi đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
 • Giúp người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một sẽ dùng các biện pháp do pháp luật quy định để làm rõ sự thật khách quan của vụ án;

Giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử

 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một gặp và hỏi người bị buộc tội;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đề nghị tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một có thể đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
 • Có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá tài sản;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một đọc, ghi chép và sao chụp lại những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

Vai trò của Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

 • Luật sư hình sự trong tư vấn hình sự và đặc biệt là tại phiên tòa hình sự có vị trí đặc biệt quan trọng;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo;
 • Giúp cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, tránh làm oan người vô tội nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm;
 • Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một giúp bị can, bị cáo đảm bảo quyền bình đẳng với những người tham gia tranh tụng tại phiên tòa;
 • Luật sư hình sự có vai trò, chức năng bào chữa cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.

Làm thế nào để liên hệ với Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một?

Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng luật sư

Khi có nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự hoặc cần sự hỗ trợ của Luật sư trong các vụ án hình sự, khách hàng có thể đến trực tiếp Văn phòng luật sư theo địa chỉ: 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, bạn sẽ được gặp trực tiếp Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một để trình bày sự việc, cũng như yêu cầu của bạn để Luật sư tư vấn và đưa ra phướng hướng giải quyết tối ưu giúp đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một với đạo đức và kinh nghiệm hành nghề sẽ song hành cùng bạn trong suốt quá trình giải quyết vụ án khi Luật sư đã tiếp nhận vụ việc.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, yêu cầu của khách hàng sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng và thường xuyên cập nhật thông tin đến khách hàng để bạn dễ dàng theo dõi tiến trình giải quyết.

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một
Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

Trường hợp nếu do khoảng cách địa lý quá xa, do tính chất công việc hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác khiến bạn không thể trực tiếp đến Văn phòng luật sư thì chúng tôi có một giải pháp tối ưu dành cho khách hàng là gọi điện vào số điện thoại Văn phòng luật sư: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến.

Để được Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tư vấn, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Nhấc điện thoại và gọi vào số: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.
 • Bước 2: Khi đã kết nối với Luật sư, khách hàng bắt đầu trình bày sự việc cũng như yêu cầu của mình và dịch vụ mà mình cần hỗ trợ.
 • Bước 3: Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin, chắc lọc và tư vấn cho bạn quy trình cũng như phương hướng để giải quyết.
 • Bước 4: Khách hàng lắng nghe ý kiến của Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một về vấn đề của mình.
 • Bước 5: Kết thúc tư vấn với Luật sư hình sự.

Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm, dù liên hệ bằng phương thức trực tiếp đến Văn phòng luật sư hay liên hệ qua số điện thoại Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một. Chúng tôi luôn đảm bảo quý khách hàng sẽ nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp.

Bảo mật thông tin tư vấn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một, chúng tôi tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày từ khách hàng khắp mọi nơi trên toàn quốc.

Thông tin của khách hàng tuyệt đối được bảo mật, đây là nghĩa vụ của Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một khi tiếp nhận vụ việc từ khách hàng, là nguyên tắc đạo đức hành nghề mà Luật sư phải tuân thủ.

Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một
Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỊA CHỈ LUẬT SƯ HÌNH SỰ TẠI THỦ DẦU MỘT:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tại Thủ Dầu Một, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

2 thoughts on “Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một

 1. Pingback: Luật sư giỏi tại Thuận An - Văn phòng Luật giỏi Thuận An

 2. Pingback: Luật sư uy tín tại Thủ Dầu Một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *