Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương luôn có một đội ngũ luật sư chuyên về thừa kế, với kinh nghiệm dày dặn hơn năm công tác trong nghề, các mảng pháp lý về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thành lập doanh nghiệp, tranh chấp đất đai,… đặc biệt về thừa kế, Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương luôn tự hào cung ứng các dịch vụ pháp lý tốt nhất, nhanh chóng và đem lại hiệu quả tối ưu nhất về quyền lợi cho quý khách hàng khổng chỉ ở Bình Dương và các khu vực lân cận mà còn quý khách hàng trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ mọi người mọi lúc, mọi nơi.Theo luật dân sự, quyền thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người thừa kế. Hiện nay, kinh tế ngày càng phát triển, để đảm bảo quyền lợi, pháp luật Thừa kế ngày càng được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết của người dân về luật Thừa kế còn nhiều hạn chế nên gây ảnh hưởng đến quyền hưởng tài sản của mình

Đảm bảo quyền lợi cùng với luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương tìm hiểu về các dịch vụ pháp lý và pháp luật Thừa kế.

Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương
Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương

 

Pháp luật thừa kế là gì?

Theo luật dân sự, quyền thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người thừa kế.

Nhìn chung, có 2 hình thức thừa kế chính: Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thừa kế pháp luật được thực hiện khi chủ của tài sản không có bất kì di chúc hoặc yêu cầu chia tài sản cho bất kì ai. Các vấn đề thường gặp trong tư vấn pháp luật thừa kế: Quyền thừa kế; Quy định về di sản thừa kế; Thời điểm mở thừa kế; Thời hiệu thừa kế; Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; Quản lý di sản thừa kế; Từ chối nhận di sản và các quan hệ thừa kế khác theo quy định…

Việc giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế có thể thực hiện bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên thừa kế không thể hòa giải có thể khởi kiện tranh chấp về thừa kế ra Tòa án có thẩm quyền.

Các dịch vụ tư vấn của Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương

Với kinh nghiệm nhiều năm, cùng với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực về pháp luật thừa kế, về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật thừa kế, giải quyết các tranh chấp tài sản về thừa kế, cùng với những vướng mắc về pháp luật thừa kế. Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương sẽ đưa ra cho quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật về thừa kế như sau:

– Tư vấn Thừa kế theo pháp luật;

– Tư vấn Thừa kế theo di chúc;

– Tư vấn Thừa kế có yếu tố nước ngoài;

– Tư vấn thủ tục lập di chúc trọn gói;

– Tư vấn cách chia thừa kế, xác định hàng thừa kế;

– Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn Thủ tục lập, lưu giữ và công bố di chúc theo yêu cầu khách hàng;

– Tư vấn và đại diện tham gia Giải quyết tranh chấp về thừa kế;

– Soạn thảo các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thừa kế.

Nội dung Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương tư vấn

a) Luật sư giỏi thừa kế Bình Dương tư vấn thủ tục lập di chúc:

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
 • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác;

b) Luật sư giỏi thừa kế Bình Dương tư vấn về di sản thừa kế:

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

c) Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc:

– Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

– Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;

– Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.

– Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

– Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương
Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương

>> xem thêm: Luật sư tư vấn tại Bình Dương

Các quy định chung của pháp luật về thừa kế theo di chúc:

 1. Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 2. Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được hưởng thừa kế theo di sản thừa kế;
 3. Cách xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 4. Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 5. Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà cùn thời điểm;
 6. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 7. Xác định thời hiệu về thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế Bình Dương tư vấn thừa kế về pháp luật

 1. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị;
 2. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ; Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 3. Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác;

Cách thức liên hệ với Luật sư giỏi thừa Kế tại Bình Dương

a). Cách thức liên hệ với Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương qua điện thoại:

Để được tư vấn pháp luật, các vấn đề pháp lý mà khách hàng đang vướng mắc, cũng như các vụ việc cần phải giải quyết tại Bình Dương, quý khách hàng chỉ cần thực hiện các bước sau để Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương liên hệ, và liên hệ trực tuyến với Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương bạn chỉ cần thực hiện qua 02 bước đơn giản sau:

 Bước 1: Gọi đến số điện thoại 038.22.66.998 – 038.22.66.997 – Tổng đài Luật sư giỏi thừa kế Bình Dương.

Bước 2: Trình bày câu hỏi, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn từ các Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương.

Chỉ với 01 cuộc gọi, với 02 bước đơn giản mọi thắc mắc của bạn trong các lĩnh vực pháp lý mà khách hàng vướng mắc thì Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương sẽ được chúng tôi giải đáp – tư vấn một cách nhanh chóng nhất – tận tình nhất – chính xác nhất và tiết kiệm chi phí nhất!

Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng tư vấn, nâng cao số lượng tư vấn viên để cung cấp đến mọi quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến ngày càng chất lượng hơn!

b) Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Nếu nhu cầu của bạn không chỉ dừng lại ở việc được tư vấn! Mà bạn muốn có Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương hỗ trợ, song hành cùng bạn để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật, pháp lý hay các vấn đề khách hàng đang vướng mắc về pháp luật thừa kế, Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương cũng có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý cho bạn theo yêu cầu!

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ qua Tổng đài hay các trang thông tin chính thống của mình, Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương còn thường xuyên hỗ trợ cho người dân trực tiếp tại địa chỉ công ty và cả địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.

Dù là với phương thức tư vấn pháp luật nào, Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương cũng sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn cho bạn, chúng tôi cam kết sẽ đưa ra tư vấn tốt nhất riêng biệt cho trường hợp của bạn, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người dân.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư giỏi thừa kế tại Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *