Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có vai trò quan trọng trong vụ án hình sự, thông qua các công việc khác nhau trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên góp phần hạn chế việc oan sai hoặc áp dụng hình phạt quá nặng đối với bị can, bị cáo.

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu pháp luật hình sự và tham gia tư vấn, bào chữa trong các vụ án hình sự luôn sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng liên hệ giúp đỡ hoặc tư vấn.

Liên hệ Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên qua số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tất cả các ngày trong tuần, bất kể thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ, Tết. Chỉ cần khách hàng liên hệ, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên sẽ tiếp nhận cuộc gọi của bạn.

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên
Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên – Thế nào là quyền bào chữa?

Quyền bào chữa được ghi nhận ngay trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Hiến pháp năm 1946, tại Điều 67 Hiến pháp quy định: “Người bị cáo được tự bào chữa hoặc nhờ luật sư”. Trước đó, tại Điều 5 Sắc lệnh ngày 13/9/1945 thiết lập các toà án quân sự quy định: “bị cáo có thể tự bào chữa hay nhờ một người khác bênh vực cho”.

Theo thời gian quy định về quyền bào chữa tiếp tục được kế thừa và có một vài điểm sửa đổi tiến bộ. Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 mở rộng quyền bào chữa cho cả bị can chứ không dừng lại đối với bị cáo (Điều 12). Đến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 tiếp tục quy định quyền bào chữa tại Điều 11, theo đó bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa.

Luật sư bào chữa ở Bắc Tân Uyên cho biết hiện nay quyền bào chữa được quy định tại khoản 4 Điều 31 Hiến pháp 2013 và Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó:

“Điều 31.

  1. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.”

“Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Hai hình thức bào chữa đó là tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Hai hình thức này có thể cùng được sử dụng để bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án.

– Tự bào chữa là hình thức bị can, bị cáo tự sử dụng các quyền mà pháp luật cho phép để chứng minh sự vô tội, giảm nhẹ tội hoặc bảo vệ những lợi ích hợp pháp của mình.

– Nhờ người khác bào chữa là hình thức bị can, bị cáo nhờ người khác bào chữa, bảo vệ cho họ. Khi nhận bào chữa, người bào chữa được sử dụng các biện pháp do luật quy định để bào chữa cho bị can, bị cáo và giúp đỡ các bị can, bị cáo về mặt pháp lí.

Lợi ích của việc tìm đến Luật sư bào chữa ở Bắc Tân Uyên

Thứ nhất, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân, bảo đảm công bằng trong tố tụng hình sự.

Thứ hai, góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, giải quyết đúng đắn vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Thứ ba, sự tham gia của Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên góp phần hạn chế sự lạm quyền và vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Thứ tư, có vai trò quan trọng giúp cho công bằng trong tố tụng hình sự được bảo đảm; quyền và iợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân dù là người bị buộc tội hay là bị hại, đương sự đều phải được tôn trọng và bảo vệ.

Thời điểm Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên tham gia vụ án hình sự

Căn cứ quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thời điểm Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên tham gia tố tụng là kể từ khi khởi tố bị can.

Trong trường hợp bắt, tạm giữ người (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã; bắt bị can, bị cáo để tạm giam; bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ) thì Luật sư tham gia từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Đối với trường hợp cần giữ bí mật điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Theo đó, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có thể tham gia tố tụng ngay từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra nếu được mời bào chữa và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng kí bào chữa.

Tìm hiểu thủ tục đăng ký bào chữa cùng Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định thủ tục đăng ký bào chữa

Theo quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì khi đăng ký bào chữa, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tối hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 24h cơ quan có thẩm quyền phải vào sổ đăng ký và thông báo cho Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên.

Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Ngoài ra còn một số quy định khác về thủ tục đăng ký bào chữa như:

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này;

b) Người bị buộc tội thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa từ chối người bào chữa.

6. Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp:

a) Người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa;

b) Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.

7. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hủy bỏ việc đăng ký bào chữa và thông báo cho người bào chữa, cơ sở giam giữ khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Khi phát hiện người bào chữa thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này;

b) Vi phạm pháp luật khi tiến hành bào chữa.”.

Các công việc của Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

Giai đoạn điều tra, truy tố:

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên gặp, hỏi người bị buộc tội;

Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khi, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Giai đoạn xét xử

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Đây là công việc vô cùng quan trọng vì trong quá trình điều tra, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên sao chụp hồ sơ, thu thập chứng cứ và dùng những chứng cứ đó để xây dựng bài bào chữa để bảo vệ cho bị cáo.

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên được quyền trình bày ý kiến liên quan đến vụ án, kết hợp đưa ra chứng cứ dỡ tội, tài liệu và những lập luận của mình để tranh luận với quan điểm buộc tội của Kiểm sát viên để bảo vệ bị cáo trước những lời buộc tội không có căn cứ của cơ quan công tố.

Mọi ý kiến của Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên sẽ được Hội đồng xét xử lắng nghe và ghi nhận để làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 322 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Trong trường hợp trình tự, thủ tục giải quyết vụ án không đúng quy định, luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có thể thể khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Khi Tòa án ra bản án, Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên có thể kháng cáo bản án cho bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc người có khiếm khuyết về thể chất.

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên
Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

Thế mạnh của Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

Luật sư bào chữa ở BắcTân Uyên vận dụng các quy định của pháp luật và sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Luật sư bào chữa ở Bắc Tân Uyên đại diện người bị buộc tội tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, người bị hại và các đương sự khác.

Luật sư bào chữa ở Bắc Tân Uyên căn cứ vào thực tế vụ án xảy ra và các quy định của pháp luật để trình bày trước tòa án trong phần tranh luận nhằm loại bỏ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Luật sư bào chữa ở Bắc Tân Uyên khai thác triệt để những chứng cứ, những tình tiết có lợi cho bị cáo. Luật sư tại phiên tòa không chỉ là gỡ tội cho bị cáo mà còn giúp bị cáo cũng như người thân của bị cáo khi tham gia phiên tòa giải tỏa tâm lý căng thẳng, lo lắng.

Liên hệ với Luật sư bào chữa thông qua tổng đài trực tuyến

Nếu do khoảng cách địa lý hoặc gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển, Quý khách hàng vẫn có thể nhận được sự tư vấn của Luật sư bằng cách gọi vào số điện thoại: 038.22.66.998 hoặc 038.22.66.997. Chúng tôi luôn có tổng đài viên trực 24/24 để giúp bạn kết nối trực tiếp với Luật sư.

Quý khách hàng sẽ trình bày nội dung vụ việc cụ thể với Luật sư. Luật sư bào chữa tại Băc Tân Uyên sẽ căn cứ vào nội dung mà khách hàng trình bày để nghiên cứu vụ việc, đưa ra cơ sở pháp lý và quy định pháp luật có liên quan. Từ đó, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng đối với vụ việc để khách hàng hiểu rõ.

Hoàn toàn yên tâm dù với phương thức nào thì Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên cũng luôn đảm bảo cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Với phương châm khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi sẽ song hành cùng bạn trong suốt tiến trình giải quyết vụ việc.

Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên
Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI BẮC TÂN UYÊN:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

2 thoughts on “Luật sư bào chữa tại Bắc Tân Uyên

  1. Pingback: Địa chỉ Luật sư tại Bắc Tân Uyên

  2. Pingback: Luật sư tư vấn lao động tại Bắc Tân Uyên - Luật Sum Họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *