Luật sư bào chữa ở Tân Uyên đưa ra lời khuyên, bị can, bị cáo hoặc người nhà của bị can, bị cáo nên tìm đến luật sư để nhờ trợ giúp. Trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam thì bạn có quyền mời luật sư thông qua hình thức viết đơn gửi người thân nhờ mời luật sư hoặc gửi đích danh luật sư bạn biết. Pháp luật quy định cán bộ điều tra có trách nhiệm gửi đơn của bạn đến người thân để họ mời luật sư.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên, với đội ngũ Luật sư uy tín, bản lĩnh để đảm bảo bạn được bảo vệ đầy đủ, trọn vẹn về mặt pháp lý. Chúng tôi tự hào được khách hàng ở khắp mọi nơi tin tưởng, lựa chọn.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên có thể tham gia bảo vệ/bào chữa cho thân chủ (Luật sư bào chữa cho bị cáo, bị can) của mình từ khi bị triệu tập lấy lời khai, bị tạm giữ, bị tạm giam, bị truy tố, bị xét xử cho đến khi kết thúc vụ án. Hiểu một cách đơn giản là theo pháp luật hiện hành, bất kể khi nào bạn muốn, bạn đều có quyền mời luật sư bảo vệ cho mình, làm việc cùng mình.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-bao-chua-tai-thu-dau-mot/

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên
Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Tìm hiểu quyền bào chữa cùng Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Quyền bào chữa được ghi nhận ngay trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Hiến pháp năm 1946, tại Điều 67 Hiến pháp quy định: “Người bị cáo được tự bào chữa hoặc nhờ luật sư”. Trước đó, tại Điều 5 Sắc lệnh ngày 13.9.1945 thiết lập các toà án quân sự quy định: “bị cáo có thể tự bào chữa hay nhờ một người khác bênh vực cho”.

Theo thời gian quy định về quyền bào chữa tiếp tục được kế thừa và có một vài điểm sửa đổi tiến bộ. Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 mở rộng quyền bào chữa cho cả bị can chứ không dừng lại đối với bị cáo (Điều 12). Đến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 tiếp tục quy định quyền bào chữa tại Điều 11, theo đó bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên cho biết hiện nay quyền bào chữa được quy định tại khoản 4 Điều 31 Hiến pháp 2013 và Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó:

“Điều 31.

4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.”

“Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Hai hình thức bào chữa đó là tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Hai hình thức này có thể cùng được sử dụng để bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án.

– Tự bào chữa là hình thức bị can, bị cáo tự sử dụng các quyền mà pháp luật cho phép để chứng minh sự vô tội, giảm nhẹ tội hoặc bảo vệ những lợi ích hợp pháp của mình.

– Nhờ người khác bào chữa là hình thức bị can, bị cáo nhờ người khác bào chữa, bảo vệ cho họ. Khi nhận bào chữa, người bào chữa được sử dụng các biện pháp do luật quy định để bào chữa cho bị can, bị cáo và giúp đỡ các bị can, bị cáo về mặt pháp lí.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-bao-chua-tai-thuan-an/

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên giải thích cho khách hàng hiểu vai trò của quyền bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Thứ nhất, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân, bảo đảm công bằng trong tố tụng hình sự.

Thứ hai, góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, giải quyết đúng đắn vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Thứ ba, góp phần hạn chế sự lạm quyền và vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Thứ tư, có vai trò quan trọng giúp cho công bằng trong tố tụng hình sự được bảo đảm; quyền và iợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân dù là người bị buộc tội hay là bị hại, đương sự đều phải được tôn trọng và bảo vệ.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên
Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên – người bào chữa theo quy định của pháp luật

Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, có quy định như sau:

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

Người bào chữa có thể là:

– Luật sư. Luật sư bào chữa ở Tân Uyên là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng).

– Người đại diện của người bị buộc tội, là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và có đủ điều kiện làm người đại diện theo quy định tại các Điều 134, 135 và 136 Bộ luật Dân sự 2015.

– Bào chữa viên nhân dân, là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

– Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp viên pháp lý hay còn gọi là Trợ giúp viên là một chức danh tại Việt Nam dùng để chỉ về những người thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý. Trợ giúp viên pháp lý là chức danh được quy định những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo Luật Trợ giúp pháp lý của Việt Nam, họ là viên chức nhà nước và làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Vai trò của Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên vận dụng các quy định của pháp luật và sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên đại diện người bị buộc tội tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, người bị hại và các đương sự khác.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên căn cứ vào thực tế vụ án xảy ra và các quy định của pháp luật để trình bày trước tòa án trong phần tranh luận nhằm loại bỏ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên khai thác triệt để những chứng cứ, những tình tiết có lợi cho bị cáo. Luật sư tại phiên tòa không chỉ là gỡ tội cho bị cáo mà còn giúp bị cáo cũng như người thân của bị cáo khi tham gia phiên tòa giải tỏa tâm lý căng thẳng, lo lắng.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-bao-chua-tai-di-an-nam-2022/

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên hỗ trợ khách hàng

Luật sư tư vấn về xác định tội danh, hình phạt, trách nhiệm bồi thường và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Luật sư tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu quy trình tố tụng từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử; tư vấn để khách hàng hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo khi bị tạm giam, tạm giữ.

Sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ và xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, mức độ giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, tư vấn những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa, hỏi, trình bày luận cứ, tranh luận tại phiên Tòa để làm rõ các tình tiết, đưa ra các chứng cứ, các lập luận để chứng minh thân chủ vô tội hoặc đề nghị giảm nhẹ tội.

Luật sư nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa, hỏi, trình bày luận cứ, tranh luận tại phiên Tòa để làm rõ các tình tiết, đưa ra các chứng cứ, các lập luận để chứng minh thân chủ vô tội hoặc đề nghị giảm nhẹ tội.

Cách thức liên hệ với Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Liên hệ trực tiếp Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

Khi có nhu cầu tư vấn và gặp gỡ trực tiếp Luật sư để trao đổi chi tiết nội dung vụ việc, Quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ Văn phòng luật sư. Số: 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên sẽ phân công Luật sư chuyên về vụ việc của bạn để tư vấn, đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất. Chúng tôi không áp đặt hay bắt buộc khách hàng làm theo những gì mà chúng tôi tư vấn, khách hàng sẽ là người quyết định cuối cùng.

Liên hệ với Luật sư bào chữa thông qua tổng đài trực tuyến

Nếu do khoảng cách địa lý hoặc gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển, Quý khách hàng vẫn có thể nhận được sự tư vấn của Luật sư bằng cách gọi vào số điện thoại: 038.22.66.998 hoặc 038.22.66.997. Chúng tôi luôn có tổng đài viên trực 24/24 để giúp bạn kết nối trực tiếp với Luật sư.

Quý khách hàng sẽ trình bày nội dung vụ việc cụ thể với Luật sư. Luật sư bào chữa ở Tân Uyên sẽ căn cứ vào nội dung mà khách hàng trình bày để nghiên cứu vụ việc, đưa ra cơ sở pháp lý và quy định pháp luật có liên quan. Từ đó, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng đối với vụ việc để khách hàng hiểu rõ.

Hoàn toàn yên tâm dù với phương thức nào thì Luật sư bào chữa ở Tân Uyên cũng luôn đảm bảo cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Với phương châm khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi sẽ song hành cùng bạn trong suốt tiến trình giải quyết vụ việc.

Luật sư bào chữa ở Tân Uyên

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ BÀO CHỮA Ở TÂN UYÊN:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư bào chữa ở Tân Uyên hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *