Bào chữa là quyền của người bị buộc tội (người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Quyền này được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 58; điểm d khoản 2 Điều 59; điểm h khoản 2 Điều 60; điểm g khoản 2 Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Bào chữa là việc dùng lí lẽ, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo. Bào chữa là quyền hiến định của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự.

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội thực hiện đầy đủ quyền bào chữa của họ theo quy định của pháp luật.

Tại sao lại cần Luật sư bào chữa

Quyền được bào chữa là một trong những nguyên tắc tôn chỉ trong hoạt động tố tụng hình sự. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi có bản kết tội từ Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc mời luật sư đại diện và bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự sẽ hỗ trợ họ:

Bảo vệ thân chủ tránh các trường hợp vi phạm thủ tục tố tụng: Trong quá trình tạm giữ, tạm giam để điều tra, luật sư sẽ được tham gia để đảm bảo các hoạt động này diễn ra đúng theo trình tự tố tụng mà pháp luật quy định. Đảm bảo an toàn, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong giai đoạn này.

Hỗ trợ tâm lý cho thân chủ: Luật sư sẽ là cầu nối giữa thân chủ và gia đình, những người quan trọng bên ngoài của thân chủ. Giúp thân chủ ổn định tâm lý và giải thích chi tiết, hướng dẫn cho họ những việc cần thực hiện để có thể bảo vệ mình.

Hỗ trợ thu thập chứng cứ: Luật sư góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Tham gia bào chữa, phản biện trực tiếp tại buổi xét xử để bảo vệ tối đa các quyền lợi của thân chủ: Luật sư được phép tranh tụng tại Tòa án để làm rõ vụ án, dùng những lời lẽ, dẫn chứng thuyết phục kết hợp với những tình tiết chứng cứ nhằm mục đích giảm hình phạt liên quan đến thân chủ, đòi lại quyền lợi đã mất góp phần đưa ra bản án đối với đúng người, đúng tội.

Luật sư bào chữa tại Thuận An
Luật sư bào chữa tại Thuận An

Người bào chữa là gì?

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng kí bào chữa (Điều 72 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015).

Người bào chữa tham gia tố tụng để đưa ra những tình tiết xác định người bị buộc tội không có tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội và giúp đỡ người bị buộc tội về mặt pháp lí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Sự tham gia tố tụng của người bào chữa là rất cần thiết, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và sự hiểu biết của mình, người bào chữa tham gia vào quá trình giải quyết vụ án để giúp bảo vệ lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội. Qua đó sự tham gia của người bào chữa cũng góp phần vào việc xác định sự thật của vụ án được đúng đắn, không để bị can, bị cáo bị buộc tội oan, sai.

Ai có thể là người bào chữa: 

Người bào chữa có thể là những người sau:

Luật sư:

– Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lí theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động bào chữa của luật sư có tính chất chuyên nghiệp.

Người đại diện của người bị buộc tội: 

– Người đại diện cho người bị buộc tội là cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị buộc tội chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa hoặc người có nhược điểm về tâm thần; đại diện theo pháp luật của bị can, bị cáo là pháp nhân.

Bào chữa viên nhân dân:

– Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lí, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Trợ giúp viên pháp lí

– Trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lí.

Thủ tục đăng ký bào chữa

Một người tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa khi được cơ quan, người có thẩm quyển tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ sau:

– Luật sư xuất trình thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu Luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

– Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội;

– Bào chữa viên nhân dân xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;

– Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực.

Lý do nên tìm đến Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự. Oan sai và tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm… mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người;

Việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo không chỉ là nguyên tắc dân chủ trong tố tụng hình sự, tránh tình trạng oan sai mà qua đây còn góp phần xây dựng pháp luật hoàn thiện và khách quan nhất. Chính vì thế, Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp đến cho quý khách hàng những những dịch vụ luật sư bào chữa, tư vấn Luật một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Bộ luật Tố tụng hình sự đã mở rộng quyền của luật sư trong việc tham gia tố tụng như có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, hỏi cung bị can, được gặp bị can, bị cáo, thu thập và xuất trình tài liệu, đồ vật, nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, một trong những quyền của luật sư là được nghiên cứu hồ sơ vụ án mà cụ thể là được đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu có liên quan đến bào chữa. Trong các vụ án hình sự, luật sư bào chữa luôn giữ vai trò quan trọng và gây nhiều sự chú ý của người dân qua những chứng cứ, lý lẽ được đưa ra trước tòa.

Với những vụ án mang tính chất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án hình sự thì việc có mặt của luật sư bào chữa trong phiên tòa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo là rất cần cần thiết.

Bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại không chỉ là hoạt động nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm xã hội của người luật sư trong việc duy trì công lý. Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các công việc.

Luật sư bào chữa tại Thuận An
Luật sư bào chữa tại Thuận An

Luật sư bào chữa tại Thuận An hỗ trợ khách hàng

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bào chữa, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của bị can, bị cáo và các đương sự khác trong vụ án hình sự…

Luật sư bào chữa tham gia phiên tòa để bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Địa vị tố tụng hình sự, quyền và nghĩa vụ của luật sư bào chữa trong vụ án nói chung, tại phiên tòa, trong giai đoạn xét hỏi do pháp luật quy định.

Nhiệm vụ của luật sư bào chữa là sử dụng các biện pháp hợp pháp để bào chữa gỡ tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo; luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, thu thập các bằng chứng và chứng cứ có lợi cho thân chủ của mình. Khi phiên Tòa diễn ra, luật sư theo dõi sát diễn biến của phiên tòa để giúp đỡ thân chủ của mình về mặt pháp lý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng; bảo vệ thân chủ của mình khỏi những trường hợp dụ cung, mớm cung, bức cung hoặc những câu hỏi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của thân chủ từ phía những người xét hỏi.

Luật sư căn cứ vào thực tế vụ án xảy ra và căn cứ, quy định của pháp luật để trình bày trước Tòa trong phần tranh luận nhằm loại bỏ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà luật sư được mời bảo vệ.

Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự:

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thông qua việc thực hiện các quyền, như: gặp, hỏi bị cáo; xem biên bản, quyết định tố tụng liên quan đến bị cáo; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản; thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án, liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra, mục đích chuẩn bị cho hoạt động bào chữa tại phiên tòa. Đây là những quy định tiền đề cho hoạt động bào chữa.

Tư vấn cho quý khách hàng về xác định tội danh, hình phạt, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

Tư vấn, hướng dẫn người nhà thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thu thập các tài liệu giảm nhẹ hình phạt;

Tư vấn về các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự

Tư vấn cho khách hàng quá trình giải quyết vụ án hình sự;

Giúp quý khách hàng hiểu rõ quyền và nghĩa của mình trong quá trình giải quyết vụ án;

Tư vấn và hỗ trợ trợ khách hàng cung cấp, tìm tài liệu, chứng cứ;

Giúp quý khách hàng sao chụp và đánh giá tài liệu chứng cứ, hồ sơ vụ án;

Xác định thời hiệu của vụ án, nghiên cứu hồ sơ, đưa ra phương án bào chữa, bảo vệ tốt nhất;

Hỗ trợ quý khách hàng soạn thảo các khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Khi không may vướng vào bất kỳ vụ án hình sự nào, bạn cũng đều không thể bỏ qua việc mời luật sư bào chữa cho mình. Đây là một trong những “công cụ pháp lý” hiệu quả nhất để đảm bảo cho các quyền và lợi ích của bạn trong suốt quá trình tố tụng xử lý vụ án hình sự. Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện để có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể.

Luật sư bào chữa tại Thuận An
Luật sư bào chữa tại Thuận An

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Luật sư bào chữa tại Thuận An tại:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư bào chữa tại Thuận An hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *