Tôi có cập nhật tin tức rằng là kể từ sau ngày 12/12 thì sẽ tăng mức bồi thường cho người gửi tiền tiết kiệm. Vậy cho tôi hỏi bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm là gì? Mức bồi thường sau ngày này sẽ là bao nhiêu? (Thành Tú)

Luật sư tư vấn

Thứ nhất, về bảo hiểm tiền gửi:

  • Khái niệm bảo hiểm tiền gửi:

Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012,

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi là một sự bảo đảm cho quyền lợi của người có tiền gửi tiết kiệm. Nếu có rủi ro với đơn vị gửi tiền tiết kiệm như ngân hàng hay tổ chức tài chính như là khi bên nhận tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền cho người gửi hoặc phá sản thì bên bảo hiểm tiền gửi sẽ tiến hành chi trả theo quy định khi ký kết.

  • Khái niệm phí bảo hiểm tiền gửi và nghĩa vụ mua bảo hiểm tiền gửi:

Theo khoản 5 điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012,

Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Như vậy, khi người dân gửi tiết kiệm, ngân hàng có trách nhiệm mua bảo hiểm tiền gửi cho số tiền người dân gửi tiết kiệm, Người gửi tiền tiết kiệm không phải trả bất cứ khoản tiền nào thêm để được hưởng chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đây là quy định bắt buộc của pháp luật nhằm buộc các tổ chúc tín dụng, ngân hàng thương mại phải đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền.

Tiền gửi tại ngân hàng

Thứ hai, về mức bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiết kiệm:

Nếu ngân hàng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người dân hoặc phá sản thì công ty bảo hiểm phải hoàn trả tiền cho người dân theo các  mức sau đây:

– Trước ngày 12/12/2021, theo Điều 3 Quyết định 21/2017/QĐ-TTg thì số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một ngân hàng tối đa là 75 triệu đồng.

muc-bao-hiem-tien-gui
Mức bảo hiểm tiền gửi sau ngày 12/12 (Ảnh minh họa)

– Từ ngày 12/12/2021 trở đi, theo điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg thì số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một ngân hàng khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng.

Đồng thời, theo điều 4 của Quyết định 32/2021/QĐ-TTg, đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 trước ngày 12/12/2021 thì hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg.

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi muốn gửi tới Quý khách hàng về mức bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiết kiệm. Từ đó để tránh xảy ra các tranh chấp không đáng có, quý khách hàng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi bằng một trong những phương thức sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *