Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn luật thừa kế theo nhu cầu của mọi cá nhân, gia đình  về các vấn đề pháp lý về thừa kế như tranh chấp thừa kế, khai lập di sản thừa kế,…

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và tranh tụng đã giải quyết thành công nhiều vụ việc dân sự liên quan đến vấn đề thừa kế, chúng tôi cam đoan sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, hiệu quả bởi đội ngũ thạc sĩ luật sư chuyên môn cao và tận tâm, đạo đức nghề nghiệp.

Để được tư vấn, hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng vấn đề về thừa kế, Qúy khách vui lòng liên hệ ngay cho Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. 

Luật sư giỏi thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư giỏi thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc

 • Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 • Lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
 • Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
 • Thủ tục gửi giữ di chúc;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Thủ tục Công bố di chúc;
 • Giải thích nội dung di chúc;
 • Hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

Tư vấn thừa kế theo di chúc

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

 • Điều kiện về năng lực chủ thể: Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) yêu cầu người lập di chúc phải là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và hoàn toàn có khả năng nhận thức vào thời điểm lập di chúc. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể lập di chúc nhưng phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Điều kiện về ý chí của người lập di chúc: Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Điều kiện về nội dung của di chúc (Điểm a khoản 1 Điều 630 BLDS)
 • Điều kiện về nội dung của di chúc: Nội dung của di chúc không được trái đạo đức và pháp luật (Điểm b khoản 1 Điều 630 BLDS).
 • Điều kiện về hình thức :Theo Điều 627 BLDS thì di chúc phải được lập thành văn bản, nếu như không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (khoản 5 Điều 630 BLDS).

Thừa kế không phụ thuộc di chúc

Điều 644 BLDS quy định: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định trên đây không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản.

 

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn thừa kế theo quy định của pháp luật

Các hàng thừa kế

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản (Điều 651 BLDS).

Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống (Điều 652 BLDS).

Thừa kế giữa cha, mẹ, con nuôi

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của BLDS (Điều 653 BLDS).

Thừa kế giữa vợ và chồng

Điều 655 BLDS quy định: Trường hợp vợ, chồng đã chia TÀI SẢN chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thừa kế, Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ quý khách hàng trong các công việc sau đây:

 • Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật
 • Tư vấn, soạn thảo, lập di chúc đúng với quy định của pháp luật
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn về thừa kế, tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn thừa kế thế vị
 • Tư vấn về thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
 • Tư vấn phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng
 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản
 • Đại diện ủy quyền thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng.

 

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

NHỮNG CÁCH THỨC LIÊN HỆ LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ nhất, liên hệ qua số điện thoại Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chỉ có 02 số điện thoại là 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Để được tư vấn, hỗ trợ quý khách hãy liên lạc ngay cho Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh – Chúng tôi sẵn sàng giải quyết cho khách hàng một cách nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.

Thứ hai, liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Sẽ tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

Tại đây, bạn sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với luật sư, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng.

Giờ làm việc cụ thể như sau:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Chúng tôi phục vụ khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh còn sẽ hỗ trợ cho khách hàng cả những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách có thời gian phù hợp để tư vấn pháp luật.

Thứ ba, liên hệ qua phương tiện điện tử: Zalo, Fanpage, Website, Mail,…

Vấn đề vướng mắc của khách hàng sẽ được Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với luật sư chuyên môn trên từng lĩnh vực và có nhiều kinh ngiệm để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Để được hỗ trợ, tư vấn các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải mà bạn không thể đến trực tiếp Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn. Qúy khách có thể gửi yêu cầu vào Email: [email protected]

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn qua email được áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ.

Qúy khách có thể gửi các tài liệu, chứng cứ, các giấy tờ cần thiết để được tư vấn hỗ trợ pháp luật.

ĐỂ BIẾT THÊM MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách vui lòng liên hệ Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh để đặt lịch hẹn chúng tôi sẽ gọi điện hướng dẫn và hỗ trợ Qúy khách.

Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đồng hành cùng Qúy khách.

2 thoughts on “Luật sư thừa kế tại Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Pingback: Công ty Luật uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh - Luật Sum Họp

 2. Pingback: Luật sư uy tín tại Thủ Đức - Luật Sum Họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *