Table of Contents

Thế nào là Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Có thể hiểu khái niệm Luật sư doanh nghiệp chính là luật sư riêng của doanh nghiệp. Là người sẽ đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh và là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với gần 10 năm kinh nghiệm phát  triển dịch vụ tư vấn pháp luật, Luật sư  doanh nghiệp tại Quận 2 luôn ý thức được doanh nghiệp là đối tượng phục vụ quan trọng, trọng tâm của các dịch vụ pháp lý do chúng tôi cung cấp.

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý đặc thù mà khách hàng yêu cầu tham gia hỗ trợ thường xuyên, liên tục và giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải.

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2
Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Một số rủi do pháp luật doanh nghiệp thường mắc phải

Rủi ro liên quan đến tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp liên quan đến vấn đề góp vốn giữa các thành viên công ty, cổ đông của doanh nghiệp: Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp; Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký, nhưng vẫn yêu cầu được coi là cổ đông với quyền và lợi ích như của một người đã góp đủ;

Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như: Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;

Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;

Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;

Tranh chấp vì về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp;

Không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên vì quyền lợi của mình không được như mong đợi;

Tranh chấp liên quan các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, tiền lương, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,..

Tranh chấp phát sinh từ những thỏa thuận chưa rõ ràng, những tranh chấp lỗ hổng liên quan đến sự thiếu thông tin, thỏa thuận, biên bản hợp đồng.

Tranh chấp nội bộ liên quan đến hợp đồng lao động, lương tháng, chế độ bảo hiểm hay điều kiện làm việc, chế độ thai sản của nhân viên với doanh nghiệp.

Tranh chấp phân chia quyền lực, bầu cử hội đồng quản trị, các xung đột giữ nhân viên với nhân viên, công ty hay chính giữa các thành viên ban quản trị doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn lao động tại TPHCM

Tranh chấp với đối tác, bạn hàng

Tranh chấp liên quan đến hợp đồng, đầu tư, thực hiện hợp đồng, vi phạm tiến độ thanh toán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, các vấn đề liên quan đến vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại,…;

Thiệt hại, do thiếu am hiểu trong vấn đề tra cứu, cập nhật các thông tin pháp lý, tài chính liên quan đến bạn hàng, đối tác,…

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2
Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Các rủi ro pháp lý khi thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước

Các thủ tục trong việc đăng ký, thay đổi, cấp các loại phép liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi khi có sự vi phạm về hàng hóa, dịch vụ,…;

Việc nộp thuế, kê khai thuế, các vi phạm pháp luật thuế,…;

Các thiệt hại do thiếu am hiểu liên quan đến thủ tục, chính sách pháp luật, quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm,…

Rủi do nghĩa vụ thực hiện luật doanh nghiệp

Giải quyết các vấn đề luật bởi luật sư doanh nghiệp chuyên nghiệp giúp hạn chế tối đa rủi do liên quan đến hoạt động, thuế doanh nghiệp, hợp đồng lao động, chế độ nhân viên.

Giảm thiểu rủi do liên quan đến đăng ký, thủ tục, các loại giấy phép khác yêu cầu cần trong các hoạt động liên quan đến kinh doanh hoặc hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Lợi ích của khách hàng khi thuê Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

– Thuê luật sư doanh nghiệp tại Quận 1 riêng tiết kiệm chi phí do doanh nghiệp

– Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 tư vấn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi do pháp lý doanh nghiệp.

– Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 giúp doanh nghiệp hoạt động linh hoạt hơn.

– Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 thay mặt doanh nghiệp hoàn thiện, nộp thủ tục hồ sơ phát sinh liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

– Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 giúp bạn yên tâm hơn khi tham gia tố tụng với hình thức là người đại diện tranh luận, bào chữa.

Sự cần thiết của việc sử dụng Luật sư riêng cho doanh nghiệp

Với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp kinh doanh, thương mại, hợp đồng giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi thống kê đươc những yếu tố chính mang lại rủi ro & tranh chấp cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2
Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Những lợi ích của việc sử dụng Luật sư riêng tư vấn nội bộ

Phòng ngừa, hạn chế những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp:

– Tranh chấp nội bộ: tranh chấp lao động đối với nhân viên, tranh chấp giữa các thành viên/cổ đông góp vốn, nhân viên bán hàng chiếm đoạt tài sản công ty…

– Tranh chấp bên ngoài: hợp đồng kinh tế, tranh chấp về nợ (khó đòi) với đối tác/khách hàng…

– Tranh chấp với cơ quan nhà nước: thuế, bảo hiểm xã hội, vi phạm hành chính…

Luật sư bào chữa tại Quận 12

Các nội dung tư vấn của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Tư vấn về pháp luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh, thương mại….; 

Tư vấn, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý;

Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp;

Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi; 

Tư vấn thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh; 

Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu; 

Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;

Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự; 

Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…;

Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;

Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy v.v…;

Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;

Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;

Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;

Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; 

Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động; 

Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật;

Đại diện và tham gia các cuộc họp do doanh nghiệp tổ chức để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng (Các vụ việc chưa đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án hoặc trọng tài );

Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, trọng tài thương mại, tòa án liên quan đến các vấn đề về pháp luật của doanh nghiệp.

Luật sư doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp.

Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có); Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác.

Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Quy trình làm việc của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Bước 1. Tiếp nhân yêu cầu từ phía doanh nghiệp/ khách hàng.

Bước 2. Phân tích, xử lý các thông tin quý khách hàng yêu cầu

– Quy trình thực hiện dịch vụ pháp lý

Bước 1: Gặp khách hàng đại diện doanh nghiệp trao đổi thông tin liên quan đến yêu cầu, cùng nhau thông nhất phương án và ký kết hợp đồng.

Bước 2: Giải quyết công việc khách hàng yêu cầu, kiểm tra tiến độ thực hiển và thực hiện phản hồi tiến trình thực hiện về doanh nghiệp

Bước 3: Hoàn thiện công việc, bàn giao giấy tờ liên quan và tiến hành thanh lý hợp đồng khi đã giải quyết xong.

Bước 4: Tư vấn sau sau hợp đồng giúp hướng dẫn các thông tin pháp lý doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi do liên quan đến luật doanh nghiệp.

Phi dịch vụ thuê luật sư doanh nghiệp

Các yếu tố quyết định mức phí thuê luật sư riêng cho doanh nghiệp

– Độ khó về chuyên môn liên quan đến công việc;

– Thời gian giải quyết các công việc liên quan;

– Kinh nghiệm, mức độ uy tín của công ty/ luật sư chỉ định;

– Chính sách về mức phí của từng doanh nghiệp

Thuê luật sư doanh nghiệp hết bao nhiêu ?

Chi phí Luật sư tư vấn công ty/ doanh nghiệp được thỏa thuận giữa Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 và khách hàng và được chứng nhận bởi hợp đồng hợp tác ký kết. Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 luôn đảm bảo khách hàng chỉ phải bỏ ra chi phí hợp lý nhất với dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2
Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Những phương thức liên hệ khác của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 khi hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Thứ 2 – Thứ 6:

  • Sáng từ 7h45 – 12h;
  • Chiều từ 13h30 – 17h.

Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h.

Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,…

Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2.

Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty.

Tư vấn qua Email Số Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2

Qúy khách vui lòng thực hiện như sau:

  • Ghi rõ họ và tên;
  • Địa chỉ;
  • Số điện thoại liên hệ;
  • Tóm tắt nội dung vụ việc;
  • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Địa chỉ Email của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2: [email protected]

Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác

Tư vấn qua Fanpage của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2: Luật sư Bình Dương;

Tư vấn qua Zalo của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2: 038.22.66.998 – 038.22.66.997;

Tư vấn qua Website của Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2: Website:  luatsumhop.vn.

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY LUẬT TẠI QUẬN 2 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư doanh nghiệp tại Quận 2. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Số điện thoại Công ty Luật tại Quận 2 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Số điện thoại Công ty Luật tại Thành phố Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *