Người bào chữa khác Luật sư bào chữa như thế nào?

Người bào chữa khác Luật sư bào chữa như thế nào?Bào chữa là công việc của Luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để tham gia bào chữa cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Trước tiên cần hiểu rõ một số quy định pháp luật như sau: 1. Người bào chữa hay bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động tố tụng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự. Bào chữa nhằm để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ của mình để chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình. Đồng thời cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, họ có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự. Việc bào chữa thông qua sự trợ giúp của người bào chữa là hình thức phổ biến và chủ đạo. Thông thường người bào chữa trước khi ra tố tụng có thể được cơ quan công quyền cho gặp thân chủ là để tư vấn, hướng dẫn cho họ, chuẩn bị cho họ kiến thức pháp luật, điều kiện tâm lý để tham gia tố tụng. 2. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phải yêu cầu đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình. Quyền bào chữa gắn liền thiết thân với việc hành nghề của Luật sư. Người bào chữa thông thường không có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án, họ tham gia tố tụng là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, người bào chữa không phải là người tiến hành tố tụng cũng không thể đồng nhất người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi của đương sự quy định. Nếu bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ chưa nhờ người bào chữa, nay mới nhờ người bào chữa hoặc tuy đã có nhờ người bào chữa nhưng nay nhờ người bào chữa khác thì cần phải xem xét người được nhờ bào chữa đó có quan hệ thân thích với người nào đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án hay không. Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật thì người bào chữa có thể là: Luật sư, là một người theo nghề luật có kiến thức về pháp luật. Trong thực tiễn hiện nay, người bào chữa trong tố tụng hình sự chù yếu là luật sư Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Trợ giúp viên pháp lý khi được yêu cầu, khi được Trung tâm phân công và được cơ quan tiến hành tố tụng cho phép thì họ tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa. Người bào chữa trong tố tụng hình sự, có thể là một trong bốn chủ thể nêu trên. Kể từ khi được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, thì từ thời điểm đó, người bào chữa có các quyền, nghĩa vụ tố tụng theo luật định. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong số các chủ thể tham gia tố tụng, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự được ngang hàng chung với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người phiên dịch và người bào chữa nói chung (luật sư nói riêng) chưa được thừa nhận là một chức danh tư pháp độc lập. Luật sư bào chữa là gì? Thực tế với sự hiểu biết pháp luật của người dân thì khi nhắc đến Luật sư là nghĩ đến việc bảo vệ pháp luật, bào chữa cho thân chủ. Tuy nhiên, Luật sư tại Việt Nam hay ở các nước trên thế giới nói chung đều mang sứ mệnh tư vấn pháp lý, bảo vệ, bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Vì vậy có thể hiểu như sau: Luật sư bào chữa: Là người bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự Luật sư bảo vệ quyền lợi: Là người bảo vệ quyền, lợi ích cho thân chủ/ đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động... hoặc bên bị hại trong vụ án hình sự. Luật sư tư vấn pháp lý: Là người tham gia với tư cách là bên tư vấn về mặt pháp luật cho thân chủ trong vụ việc nhất định hoặc định kỳ Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác: Là người có thể thay mặt khách hàng để tiến hành một số dịch vụ nhất định như đại diện cho khách hàng xử lý vụ việc với bên thứ 3, với cơ quan nhà nước, hoặc có thể luật sư làm chứng trong các giao dịch dân sự nhất định.Tại sao phải chọn Luật sư bào chữa tại Quận 1. Những người không được bào chữa? Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó; Người tham gia vụ án đó với tư cách là Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Quyền của Luật sư bào chữa tại Quận 3 a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can; c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa; e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản; l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra; m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này. Thời điểm Luật sư bào chữa tham gia tố tụng Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sư năm 2015 quy định: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ. Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra. Vai trò của Luật sư bào chữa tại Quận 3 trong vụ án hình sự Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ; Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can; Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử; Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; Hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. Quy trình làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 với đội ngũ luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm giao lại vụ việc của mình cho chúng tôi, Luật sư bào chữa tại Quận 3 luôn cung cấp đến khách hàng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả: Bước 1: Tiếp nhận thông tin hồ sơ vụ việc từ quý khách hàng. Luật sư bào chữa tại Quận 3 của chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với bạn, tiếp nhận giấy tờ liên quan đến vụ án. Quý khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3, qua buổi làm việc đó Luật sư bào chữa tại Quận 3 và khách hàng sẽ trao đổi các thông tin liên quan, các giấy tờ hồ sơ cần thiết đến vụ án. Nếu cần thiết Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án. Bước 2: Xác định rõ điều kiện, hoàn cảnh vụ việc, thời gian giải quyết và phân công Luật sư phù hợp nhất để tranh tụng. Với đội ngũ Luật sư bào chữa tại Quận 3 đông đảo và đa dạng. Mỗi Luật sư sẽ có một thế mạnh nhất định, chính vì vậy chúng tôi sẽ phân công những Luật sư giỏi nhất và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Để từ đó có thể đảm bảo được tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng. Bước 3: Thu nhập chứng cứ, tài liệu cũng như các giấy tờ liên quan khác nhằm phục vụ cho công tác tranh tụng. Trong quá trình khách hàng bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ liên quan tới vụ án cho khách hàng, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Xem xét vụ việc dưới mọi góc độ để từ đó giúp khách hàng bổ sung thêm những tài liệu chứng cứ cần thiết có lợi nhất cho khách hàng. Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng và gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ cũng như các tài liệu chứng cứ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ thay mặt khách hàng gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng đảm bảo quyền lợi của thân chủ. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ là người trực tiếp tham gia phiên Toà với tư cách là Người bào chữa, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ Luật sư bào chữa tại Quận 3 hân hạnh được đồng hành cùng khách hàng trên mọi giai đoạn tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chi phí tham gia bào chữa của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng với mức chi phí thấp nhất có thể. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn những dịch vụ mà khách hàng cảm thấy ưng ý nhất. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc bên cạnh lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 giỏi hợp lý đối với từng vụ việc. Ngoài ra đối với những khách hàng gặp khó khăn và thuộc các trường hợp được trợ giúp pháp lý của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp luật đất đai miễn phí. Đã từng có trường hợp chúng tôi bào chữa miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của chính mình. CÁCH THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG. Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty: Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng. Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM. Chi nhánh Bình Dương: Số 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời gian làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Thứ 2 – Thứ 6: • Sáng từ 7h45 – 12h; • Chiều từ 13h30 – 17h. Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h. Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,… Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng. Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Luật sư bào chữa tại Quận 3 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3. Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty. Tư vấn qua Email Luật sư bào chữa tại Quận 3: Qúy khách vui lòng thực hiện như sau: • Ghi rõ họ và tên; • Địa chỉ; • Số điện thoại liên hệ; • Tóm tắt nội dung vụ việc; • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình. Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư ly hôn tại Quận 4 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Địa chỉ Email của Luật sư bào chữa tại Quận 3: luatsumhop@gmail.com Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác: Tư vấn qua Fanpage của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Luật sư Bình Dương; Tư vấn qua Zalo của Luật sư bào chữa tại Quận 3: 038.22.66.998 – 038.22.66.997; Tư vấn qua Website của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Website: luatsumhop.vn. ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN: Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 – Mail: luatsumhop@gmail.com – Fanpage: Luật sư Bình Dương – Website: luatsumhop.vn Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư bào chữa tại Quận 3. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng. Người bào chữa khác Luật sư bào chữa như thế nào? Bào chữa là công việc của Luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để tham gia bào chữa cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Trước tiên cần hiểu rõ một số quy định pháp luật như sau: 1. Người bào chữa hay bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động tố tụng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự. Bào chữa nhằm để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ của mình để chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình. Đồng thời cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, họ có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự. Việc bào chữa thông qua sự trợ giúp của người bào chữa là hình thức phổ biến và chủ đạo. Thông thường người bào chữa trước khi ra tố tụng có thể được cơ quan công quyền cho gặp thân chủ là để tư vấn, hướng dẫn cho họ, chuẩn bị cho họ kiến thức pháp luật, điều kiện tâm lý để tham gia tố tụng. 2. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phải yêu cầu đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình. Quyền bào chữa gắn liền thiết thân với việc hành nghề của Luật sư. Người bào chữa thông thường không có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án, họ tham gia tố tụng là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, người bào chữa không phải là người tiến hành tố tụng cũng không thể đồng nhất người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi của đương sự quy định. Nếu bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ chưa nhờ người bào chữa, nay mới nhờ người bào chữa hoặc tuy đã có nhờ người bào chữa nhưng nay nhờ người bào chữa khác thì cần phải xem xét người được nhờ bào chữa đó có quan hệ thân thích với người nào đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án hay không. Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật thì người bào chữa có thể là: Luật sư, là một người theo nghề luật có kiến thức về pháp luật. Trong thực tiễn hiện nay, người bào chữa trong tố tụng hình sự chù yếu là luật sư Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Trợ giúp viên pháp lý khi được yêu cầu, khi được Trung tâm phân công và được cơ quan tiến hành tố tụng cho phép thì họ tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa. Người bào chữa trong tố tụng hình sự, có thể là một trong bốn chủ thể nêu trên. Kể từ khi được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, thì từ thời điểm đó, người bào chữa có các quyền, nghĩa vụ tố tụng theo luật định. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong số các chủ thể tham gia tố tụng, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự được ngang hàng chung với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người phiên dịch và người bào chữa nói chung (luật sư nói riêng) chưa được thừa nhận là một chức danh tư pháp độc lập. Luật sư bào chữa là gì? Thực tế với sự hiểu biết pháp luật của người dân thì khi nhắc đến Luật sư là nghĩ đến việc bảo vệ pháp luật, bào chữa cho thân chủ. Tuy nhiên, Luật sư tại Việt Nam hay ở các nước trên thế giới nói chung đều mang sứ mệnh tư vấn pháp lý, bảo vệ, bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Vì vậy có thể hiểu như sau: Luật sư bào chữa: Là người bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự Luật sư bảo vệ quyền lợi: Là người bảo vệ quyền, lợi ích cho thân chủ/ đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động... hoặc bên bị hại trong vụ án hình sự. Luật sư tư vấn pháp lý: Là người tham gia với tư cách là bên tư vấn về mặt pháp luật cho thân chủ trong vụ việc nhất định hoặc định kỳ Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác: Là người có thể thay mặt khách hàng để tiến hành một số dịch vụ nhất định như đại diện cho khách hàng xử lý vụ việc với bên thứ 3, với cơ quan nhà nước, hoặc có thể luật sư làm chứng trong các giao dịch dân sự nhất định.Tại sao phải chọn Luật sư bào chữa tại Quận 1. Những người không được bào chữa? Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó; Người tham gia vụ án đó với tư cách là Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Quyền của Luật sư bào chữa tại Quận 3 a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can; c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa; e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản; l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra; m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này. Thời điểm Luật sư bào chữa tham gia tố tụng Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sư năm 2015 quy định: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ. Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra. Vai trò của Luật sư bào chữa tại Quận 3 trong vụ án hình sự Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ; Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can; Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử; Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; Hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. Quy trình làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 với đội ngũ luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm giao lại vụ việc của mình cho chúng tôi, Luật sư bào chữa tại Quận 3 luôn cung cấp đến khách hàng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả: Bước 1: Tiếp nhận thông tin hồ sơ vụ việc từ quý khách hàng. Luật sư bào chữa tại Quận 3 của chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với bạn, tiếp nhận giấy tờ liên quan đến vụ án. Quý khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3, qua buổi làm việc đó Luật sư bào chữa tại Quận 3 và khách hàng sẽ trao đổi các thông tin liên quan, các giấy tờ hồ sơ cần thiết đến vụ án. Nếu cần thiết Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án. Bước 2: Xác định rõ điều kiện, hoàn cảnh vụ việc, thời gian giải quyết và phân công Luật sư phù hợp nhất để tranh tụng. Với đội ngũ Luật sư bào chữa tại Quận 3 đông đảo và đa dạng. Mỗi Luật sư sẽ có một thế mạnh nhất định, chính vì vậy chúng tôi sẽ phân công những Luật sư giỏi nhất và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Để từ đó có thể đảm bảo được tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng. Bước 3: Thu nhập chứng cứ, tài liệu cũng như các giấy tờ liên quan khác nhằm phục vụ cho công tác tranh tụng. Trong quá trình khách hàng bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ liên quan tới vụ án cho khách hàng, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Xem xét vụ việc dưới mọi góc độ để từ đó giúp khách hàng bổ sung thêm những tài liệu chứng cứ cần thiết có lợi nhất cho khách hàng. Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng và gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ cũng như các tài liệu chứng cứ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ thay mặt khách hàng gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng đảm bảo quyền lợi của thân chủ. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ là người trực tiếp tham gia phiên Toà với tư cách là Người bào chữa, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ Luật sư bào chữa tại Quận 3 hân hạnh được đồng hành cùng khách hàng trên mọi giai đoạn tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chi phí tham gia bào chữa của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng với mức chi phí thấp nhất có thể. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn những dịch vụ mà khách hàng cảm thấy ưng ý nhất. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc bên cạnh lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 giỏi hợp lý đối với từng vụ việc. Ngoài ra đối với những khách hàng gặp khó khăn và thuộc các trường hợp được trợ giúp pháp lý của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp luật đất đai miễn phí. Đã từng có trường hợp chúng tôi bào chữa miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của chính mình. CÁCH THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG. Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty: Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng. Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM. Chi nhánh Bình Dương: Số 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời gian làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Thứ 2 – Thứ 6: • Sáng từ 7h45 – 12h; • Chiều từ 13h30 – 17h. Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h. Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,… Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng. Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Luật sư bào chữa tại Quận 3 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3. Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty. Tư vấn qua Email Luật sư bào chữa tại Quận 3: Qúy khách vui lòng thực hiện như sau: • Ghi rõ họ và tên; • Địa chỉ; • Số điện thoại liên hệ; • Tóm tắt nội dung vụ việc; • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình. Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư ly hôn tại Quận 4 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Địa chỉ Email của Luật sư bào chữa tại Quận 3: luatsumhop@gmail.com Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác: Tư vấn qua Fanpage của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Luật sư Bình Dương; Tư vấn qua Zalo của Luật sư bào chữa tại Quận 3: 038.22.66.998 – 038.22.66.997; Tư vấn qua Website của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Website: luatsumhop.vn. ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN: Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 – Mail: luatsumhop@gmail.com – Fanpage: Luật sư Bình Dương – Website: luatsumhop.vn Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư bào chữa tại Quận 3. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng. Người bào chữa khác Luật sư bào chữa như thế nào? Bào chữa là công việc của Luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để tham gia bào chữa cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Trước tiên cần hiểu rõ một số quy định pháp luật như sau: 1. Người bào chữa hay bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động tố tụng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự. Bào chữa nhằm để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ của mình để chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình. Đồng thời cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, họ có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự. Việc bào chữa thông qua sự trợ giúp của người bào chữa là hình thức phổ biến và chủ đạo. Thông thường người bào chữa trước khi ra tố tụng có thể được cơ quan công quyền cho gặp thân chủ là để tư vấn, hướng dẫn cho họ, chuẩn bị cho họ kiến thức pháp luật, điều kiện tâm lý để tham gia tố tụng. 2. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phải yêu cầu đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình. Quyền bào chữa gắn liền thiết thân với việc hành nghề của Luật sư. Người bào chữa thông thường không có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án, họ tham gia tố tụng là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, người bào chữa không phải là người tiến hành tố tụng cũng không thể đồng nhất người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi của đương sự quy định. Nếu bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ chưa nhờ người bào chữa, nay mới nhờ người bào chữa hoặc tuy đã có nhờ người bào chữa nhưng nay nhờ người bào chữa khác thì cần phải xem xét người được nhờ bào chữa đó có quan hệ thân thích với người nào đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án hay không. Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật thì người bào chữa có thể là: Luật sư, là một người theo nghề luật có kiến thức về pháp luật. Trong thực tiễn hiện nay, người bào chữa trong tố tụng hình sự chù yếu là luật sư Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Trợ giúp viên pháp lý khi được yêu cầu, khi được Trung tâm phân công và được cơ quan tiến hành tố tụng cho phép thì họ tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa. Người bào chữa trong tố tụng hình sự, có thể là một trong bốn chủ thể nêu trên. Kể từ khi được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, thì từ thời điểm đó, người bào chữa có các quyền, nghĩa vụ tố tụng theo luật định. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong số các chủ thể tham gia tố tụng, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự được ngang hàng chung với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người phiên dịch và người bào chữa nói chung (luật sư nói riêng) chưa được thừa nhận là một chức danh tư pháp độc lập. Luật sư bào chữa là gì? Thực tế với sự hiểu biết pháp luật của người dân thì khi nhắc đến Luật sư là nghĩ đến việc bảo vệ pháp luật, bào chữa cho thân chủ. Tuy nhiên, Luật sư tại Việt Nam hay ở các nước trên thế giới nói chung đều mang sứ mệnh tư vấn pháp lý, bảo vệ, bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Vì vậy có thể hiểu như sau: Luật sư bào chữa: Là người bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự Luật sư bảo vệ quyền lợi: Là người bảo vệ quyền, lợi ích cho thân chủ/ đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động... hoặc bên bị hại trong vụ án hình sự. Luật sư tư vấn pháp lý: Là người tham gia với tư cách là bên tư vấn về mặt pháp luật cho thân chủ trong vụ việc nhất định hoặc định kỳ Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác: Là người có thể thay mặt khách hàng để tiến hành một số dịch vụ nhất định như đại diện cho khách hàng xử lý vụ việc với bên thứ 3, với cơ quan nhà nước, hoặc có thể luật sư làm chứng trong các giao dịch dân sự nhất định.Tại sao phải chọn Luật sư bào chữa tại Quận 1. Những người không được bào chữa? Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó; Người tham gia vụ án đó với tư cách là Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Quyền của Luật sư bào chữa tại Quận 3 a) Gặp, hỏi người bị buộc tội; b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can; c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này; đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa; e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu; i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản; l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra; m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này. Thời điểm Luật sư bào chữa tham gia tố tụng Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sư năm 2015 quy định: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ. Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra. Vai trò của Luật sư bào chữa tại Quận 3 trong vụ án hình sự Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ; Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can; Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử; Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; Hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. Quy trình làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 với đội ngũ luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm giao lại vụ việc của mình cho chúng tôi, Luật sư bào chữa tại Quận 3 luôn cung cấp đến khách hàng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả: Bước 1: Tiếp nhận thông tin hồ sơ vụ việc từ quý khách hàng. Luật sư bào chữa tại Quận 3 của chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với bạn, tiếp nhận giấy tờ liên quan đến vụ án. Quý khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3, qua buổi làm việc đó Luật sư bào chữa tại Quận 3 và khách hàng sẽ trao đổi các thông tin liên quan, các giấy tờ hồ sơ cần thiết đến vụ án. Nếu cần thiết Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án. Bước 2: Xác định rõ điều kiện, hoàn cảnh vụ việc, thời gian giải quyết và phân công Luật sư phù hợp nhất để tranh tụng. Với đội ngũ Luật sư bào chữa tại Quận 3 đông đảo và đa dạng. Mỗi Luật sư sẽ có một thế mạnh nhất định, chính vì vậy chúng tôi sẽ phân công những Luật sư giỏi nhất và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Để từ đó có thể đảm bảo được tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng. Bước 3: Thu nhập chứng cứ, tài liệu cũng như các giấy tờ liên quan khác nhằm phục vụ cho công tác tranh tụng. Trong quá trình khách hàng bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ liên quan tới vụ án cho khách hàng, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Xem xét vụ việc dưới mọi góc độ để từ đó giúp khách hàng bổ sung thêm những tài liệu chứng cứ cần thiết có lợi nhất cho khách hàng. Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng và gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ cũng như các tài liệu chứng cứ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ thay mặt khách hàng gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng đảm bảo quyền lợi của thân chủ. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ là người trực tiếp tham gia phiên Toà với tư cách là Người bào chữa, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ Luật sư bào chữa tại Quận 3 hân hạnh được đồng hành cùng khách hàng trên mọi giai đoạn tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chi phí tham gia bào chữa của Luật sư bào chữa tại Quận 3 Luật sư bào chữa tại Quận 3 thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng với mức chi phí thấp nhất có thể. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn những dịch vụ mà khách hàng cảm thấy ưng ý nhất. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc bên cạnh lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 giỏi hợp lý đối với từng vụ việc. Ngoài ra đối với những khách hàng gặp khó khăn và thuộc các trường hợp được trợ giúp pháp lý của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp luật đất đai miễn phí. Đã từng có trường hợp chúng tôi bào chữa miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của chính mình. CÁCH THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG. Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty: Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng. Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM. Chi nhánh Bình Dương: Số 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời gian làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Thứ 2 – Thứ 6: • Sáng từ 7h45 – 12h; • Chiều từ 13h30 – 17h. Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h. Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,… Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng. Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Luật sư bào chữa tại Quận 3 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3. Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty. Tư vấn qua Email Luật sư bào chữa tại Quận 3: Qúy khách vui lòng thực hiện như sau: • Ghi rõ họ và tên; • Địa chỉ; • Số điện thoại liên hệ; • Tóm tắt nội dung vụ việc; • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình. Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư ly hôn tại Quận 4 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Địa chỉ Email của Luật sư bào chữa tại Quận 3: luatsumhop@gmail.com Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác: Tư vấn qua Fanpage của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Luật sư Bình Dương; Tư vấn qua Zalo của Luật sư bào chữa tại Quận 3: 038.22.66.998 – 038.22.66.997; Tư vấn qua Website của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Website: luatsumhop.vn. ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN: Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 – Mail: luatsumhop@gmail.com – Fanpage: Luật sư Bình Dương – Website: luatsumhop.vn Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư bào chữa tại Quận 3. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng. Luật sư bào chữa tại Quận 3
Luật sư bào chữa tại Quận 3

Bào chữa là công việc của Luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để tham gia bào chữa cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Trước tiên cần hiểu rõ một số quy định pháp luật như sau:

 1. Người bào chữa hay bào chữa viên là thuật ngữ chỉ về những người có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hoạt động tố tụng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự.

Bào chữa nhằm để biện hộ, bảo vệ cho thân chủ của mình để chống lại sự buộc tội, truy tố hoặc một sự tố cáo, giúp làm giảm trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình.

Đồng thời cũng có thể giúp cơ quan có chức năng làm sáng tỏ các tình tiết vụ án, họ có quyền tranh tụng với các chủ thể khác trong quá trình xử lý vụ án hình sự.

Việc bào chữa thông qua sự trợ giúp của người bào chữa là hình thức phổ biến và chủ đạo. Thông thường người bào chữa trước khi ra tố tụng có thể được cơ quan công quyền cho gặp thân chủ là để tư vấn, hướng dẫn cho họ, chuẩn bị cho họ kiến thức pháp luật, điều kiện tâm lý để tham gia tố tụng.

 1. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phải yêu cầu đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình. Quyền bào chữa gắn liền thiết thân với việc hành nghề của Luật sư.

Người bào chữa thông thường không có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án, họ tham gia tố tụng là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, người bào chữa không phải là người tiến hành tố tụng cũng không thể đồng nhất người bào chữa với người bảo vệ quyền lợi của đương sự quy định.

Nếu bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ chưa nhờ người bào chữa, nay mới nhờ người bào chữa hoặc tuy đã có nhờ người bào chữa nhưng nay nhờ người bào chữa khác thì cần phải xem xét người được nhờ bào chữa đó có quan hệ thân thích với người nào đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án hay không.

Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật thì người bào chữa có thể là:

Luật sư, là một người theo nghề luật có kiến thức về pháp luật. Trong thực tiễn hiện nay, người bào chữa trong tố tụng hình sự chù yếu là luật sư

Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Trợ giúp viên pháp lý khi được yêu cầu, khi được Trung tâm phân công và được cơ quan tiến hành tố tụng cho phép thì họ tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa.

Người bào chữa trong tố tụng hình sự, có thể là một trong bốn chủ thể nêu trên. Kể từ khi được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, thì từ thời điểm đó, người bào chữa có các quyền, nghĩa vụ tố tụng theo luật định.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong số các chủ thể tham gia tố tụng, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự được ngang hàng chung với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người phiên dịch và người bào chữa nói chung (luật sư nói riêng) chưa được thừa nhận là một chức danh tư pháp độc lập.

Luật sư giỏi đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư bào chữa là gì?

Thực tế với sự hiểu biết pháp luật của người dân thì khi nhắc đến Luật sư là nghĩ đến việc bảo vệ pháp luật, bào chữa cho thân chủ. Tuy nhiên, Luật sư tại Việt Nam hay ở các nước trên thế giới nói chung đều mang sứ mệnh tư vấn pháp lý, bảo vệ, bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Vì vậy có thể hiểu như sau:

Luật sư bào chữa: Là người bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự

Luật sư bảo vệ quyền lợi: Là người bảo vệ quyền, lợi ích cho thân chủ/ đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động… hoặc bên bị hại trong vụ án hình sự.

Luật sư tư vấn pháp lý: Là người tham gia với tư cách là bên tư vấn về mặt pháp luật cho thân chủ trong vụ việc nhất định hoặc định kỳ

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác: Là người có thể thay mặt khách hàng để tiến hành một số dịch vụ nhất định như đại diện cho khách hàng xử lý vụ việc với bên thứ 3, với cơ quan nhà nước, hoặc có thể luật sư làm chứng trong các giao dịch dân sự nhất định.Tại sao phải chọn Luật sư bào chữa tại Quận 1.

Những người không được bào chữa?

Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

Người tham gia vụ án đó với tư cách là Người làm chứng, người giám định, người định giá  tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Luật sư bào chữa tại Quận 3
Luật sư bào chữa tại Quận 3

Quyền của Luật sư bào chữa tại Quận 3

 1. Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 2. Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
 3. Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
 4. Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
 5. Xe biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 6. Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 7. Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 8. Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 9. Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 10. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 11. Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 12. Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 13. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 14. Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

Thời điểm Luật sư bào chữa tại Quận 3 tham gia tố tụng

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sư năm 2015 quy định:

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Vai trò của Luật sư bào chữa tại Quận 3 trong vụ án hình sự

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ;

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can;

Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử;

Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;

Hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại Công ty Luật tại Quận 3

Quy trình làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3

Luật sư bào chữa tại Quận 3 với đội ngũ luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm giao lại vụ việc của mình cho chúng tôi, Luật sư bào chữa tại Quận 3 luôn cung cấp đến khách hàng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin hồ sơ vụ việc từ quý khách hàng. Luật sư bào chữa tại Quận 3 của chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với bạn, tiếp nhận giấy tờ liên quan đến vụ án.

Quý khách hàng sẽ làm việc trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3, qua buổi làm việc đó Luật sư bào chữa tại Quận 3 và khách hàng sẽ trao đổi các thông tin liên quan, các giấy tờ hồ sơ cần thiết đến vụ án. Nếu cần thiết Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án.

Bước 2: Xác định rõ điều kiện, hoàn cảnh vụ việc, thời gian giải quyết và phân công Luật sư phù hợp nhất để tranh tụng.

Với đội ngũ Luật sư bào chữa tại Quận 3 đông đảo và đa dạng. Mỗi Luật sư sẽ có một thế mạnh nhất định, chính vì vậy chúng tôi sẽ phân công những Luật sư giỏi nhất và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Để từ đó có thể đảm bảo được tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng.

Bước 3: Thu nhập chứng cứ, tài liệu cũng như các giấy tờ liên quan khác nhằm phục vụ cho công tác tranh tụng.

Trong quá trình khách hàng bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ liên quan tới vụ án cho khách hàng, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ dựa vào từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Xem xét vụ việc dưới mọi góc độ để từ đó giúp khách hàng bổ sung thêm những tài liệu chứng cứ cần thiết có lợi nhất cho khách hàng.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng và gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ cũng như các tài liệu chứng cứ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ thay mặt khách hàng gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng đảm bảo quyền lợi của thân chủ.

Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ là người trực tiếp tham gia phiên Toà với tư cách là Người bào chữa, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ

Luật sư bào chữa tại Quận 3 hân hạnh được đồng hành cùng khách hàng trên mọi giai đoạn tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chi phí tham gia bào chữa của Luật sư bào chữa tại Quận 3

Luật sư bào chữa tại Quận 3 thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng với mức chi phí thấp nhất có thể.

Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn những dịch vụ mà khách hàng cảm thấy ưng ý nhất. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc bên cạnh lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 giỏi hợp lý đối với từng vụ việc.

Ngoài ra đối với những khách hàng gặp khó khăn và thuộc các trường hợp được trợ giúp pháp lý của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp luật đất đai miễn phí.

Đã từng có trường hợp chúng tôi bào chữa miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật. Luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của chính mình.

CÁCH THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 

Luật sư bào chữa tại Quận 3
Luật sư bào chữa tại Quận 3

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty

Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư bào chữa tại Quận 3

Thứ 2 – Thứ 6:

 • Sáng từ 7h45 – 12h;
 • Chiều từ 13h30 – 17h.

Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h.

Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,…

Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3

Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Luật sư bào chữa tại Quận 3 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Quận 3.

Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty.

Tư vấn qua Email Luật sư bào chữa tại Quận 3

Qúy khách vui lòng thực hiện như sau:

 • Ghi rõ họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Số điện thoại liên hệ;
 • Tóm tắt nội dung vụ việc;
 • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư bào chữa tại Quận 3 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư ly hôn  tại Quận 4 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Địa chỉ Email của Luật sư bào chữa tại Quận 3: [email protected]

Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác

Tư vấn qua Fanpage của Luật sư bào chữa tại Quận 3: Luật sư Bình Dương;

Tư vấn qua Zalo của Luật sư bào chữa tại Quận 3: 038.22.66.998 – 038.22.66.997;

Tư vấn qua Website của Luật sư bào chữa tại Quận 3: 

Website:  luatsumhop.vn.

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI QUẬN 3 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư bào chữa tại Quận 3. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư bào chữa tại Quận 3 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Luật sư giỏi hôn nhân tại Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *