Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An, liên hệ số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được kết nối với Luật sư có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm giải quyết các vụ án tranh chấp Hợp đồng đặt cọc thực tiễn. Luật sư sẽ tư vấn và tìm ra phương án giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Đặt cọc là một trong các biện pháp bảo đảm được quy định trong Bộ luật dân sự. Khi các giao dịch trở nên phong phú, đa dạng và ngày càng nhiều thì việc đặt cọc lại diễn ra thường xuyên hơn. Từ đó, các tranh chấp về Hợp đồng đặt cọc cũng xảy ra thường xuyên hơn và ngày càng phức tạp.

Vấn đề giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc là vấn đề mang tính thời sợ, thực tế cấp bách mà không phải ai cũng biết, hiểu rõ và áp dụng trên thực tế. Công ty luật tại Dĩ An là địa chỉ tin cậy được khách hàng tìm đến để trình bày nội dung vụ việc của mình và nhận được sự tư vấn từ Luật sư.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/dia-chi-cong-ty-luat-tai-di-an/

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An

Quy định của pháp luật về đặt cọc

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đã xuất hiện từ rất lâu trong xã hội. Tuy nhiên, các quy định về pháp luật đặt cọc chiếm vị trí rất nhỏ trong Bộ luật dân sự – chỉ có một điều luật. Việc hướng dẫn áp dụng quy định về đặt cọc cũng hạn chế, chỉ trong một số điều khoản của một vài văn bản.

Đặt cọc được quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 328. Đặt cọc

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Ngoài ra, điểm a mục I.1 của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dunhj pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có hướng dẫn giải quyết tranh chấp dân sự đối với việc đặt cọc. Cụ thể:

“Theo quy định tài Điều 130 BLDS 1995 thì thỏa thuận về đặt cọc là một giao dịch dân sự; do đó, việc đặt cọc chỉ có hiệu lực khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 131 BLDS 1995 và phải được lập thành văn bản (có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính)”.

Mặc dù nội dung của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật dân sự 1995 nhưng đảm bảo nguyên tắc nội dung đó không trái với quy định của Luật mới, Bộ luật dân sự 2015 nên các quy định này vẫn được áp dụng.

Theo đó, đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời, cũng là một giao dịch dân sự. Vì vậy, việc đặt cọc phải đảm bảo đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Điều này, giúp bảo vệ tốt quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp.

Mục I.1 của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp giao dịch dân sự về vấn đề đặt cọc, cụ thể:

“Trong trường hợp có tranh chấp về đặt cọc mà các bên không có thoả thuận khác về việc xử lý đặt cọc, thì việc xử lý được thực hiện như sau:

a. Trong trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng hoặc chỉ để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng hoặc vừa để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng vừa để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng thì bên nào có lỗi làm cho hợp đồng không được giao kết hoặc không được thực hiện hoặc bị vô hiệu, thì phải chịu phạt cọc theo quy định tại khoản 2 Điều 363 BLDS.

b. Trong trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng mới có sự vi phạm làm cho hợp đồng không được thực hiện hoặc mới phát hiện hợp đồng bị vô hiệu thì không phạt cọc. Việc giải quyết tranh chấp về vi phạm hợp đồng hoặc xử lý hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo thủ tục chung.

c. Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định điều kiện nếu đặt cọc bị vô hiệu là hợp đồng cũng bị vô hiệu, thì hợp đồng đương nhiên bị vô hiệu khi đặt cọc đó bị vô hiệu. Việc xử lý đặt cọc bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 146 BLDS.

Ví dụ: A và B giao kết hợp đồng mua bán nhà. Khi giao kết hai bên thoả thuận B (bên mua) phải giao cho A (bên bán) một chiếc xe ô tô thể thao để đặt cọc bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở với điều kiện khi hợp đồng mua bán nhà ở được giao kết và thực hiện thì chiếc xe ô tô thể thao đó phải được trừ vào tiền mua bán nhà và nếu A không nhận được chiếc xe ô tô đó do việc đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu.

Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng thì phát hiện chiếc xe ô tô đó là của ông C (bố B) và ông C không đồng ý cho B lấy chiếc xe ô tô đó trừ vào tiền mua nhà, có nghĩa là việc đặt cọc bị vô hiệu và do đó trong trường hợp này hợp đồng mua bán nhà cũng bị vô hiệu.

d. Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và c mục 1 này, nếu cả hai bên cùng có lỗi hoặc trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì không phạt cọc.”.

Theo đó, không phải trong mọi trường hợp khi xảy ra tranh chấp đều áp dụng chế tài phạt cọc. Phạt cọc được áp dụng trong trường hợp được quy định tại điểm a và điểm c và không thuộc trường hợp hai bên cùng có lỗi hoặc không thuộc trường hợp bất khả kháng/trở ngại khách quan thì mới áp dụng chế tài phạt cọc.

Tuy nhiên, việc xác định lỗi của một bên cụ thể hay của cả hai bên và lỗi đó là lỗi khách quan do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan và chấp nhận hay không chấp nhận việc phạt cọc còn phụ thuộc vào quan điểm khác nhau của mỗi Tòa.

Một số dạng tranh chấp Hợp đồng đặt cọc thường gặp

Tranh chấp về mức phạt cọc

Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì mức phạt cọc theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự 2015:

– Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận đặt cọc.

– Nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì nghĩa vụ trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Trong trường hợp, các bên có thỏa thuận về mức phạt cọc thì việc phạt cọc sẽ thực hiện theo thỏa thuận của các bên.

Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên

Đây là tranh chấp về nội dung của các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng đạt cọc, cụ thể như: một trong các bên hoặc cả hai bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.

Tranh chấp về cam kết của các bên

Khi giao kết Hợp đồng đặt cọc, thông thường bên nhận đặt cọc sẽ cam kết về tính pháp lý của đối tượng hợp đồng, ví dụ: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, nhà đất không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án,…Nhưng trên thực tế thì không đúng như cam kết thì tranh chấp sẽ xảy ra.

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc

Thông thường các tranh chấp Hợp đồng đặt cọc được giải quyết theo 03 phương án sau:

Thương lượng giữa các bên

Các bên trong quan hệ tranh chấp sẽ cùng nhau bàn bạc, tự thỏa thuận và tháo gỡ những bất đồng phát sinh. Phương thức này thường được áp dụng đối với các tranh chấp đơn giản và hiệu quả mang lại thường không cao.

Khi quyết định áp dụng phương pháp này để giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc, khách hàng có thể tìm đến Công ty luật tại Dĩ An để gặp gỡ Luật sư và nghe Luật sư tư vấn để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong tranh chấp. Ngoài ra, Luật sư có thể hướng dẫn bạn vận dụng các quy định của pháp luật để thương lượng với bên kia.

Phương án hòa giải

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, giải thích và thuyết phục các bên tìm kiếm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp. Bên thứ ba có thể là người am hiểu pháp luật, có uy tín hoặc hòa giải viên cơ sở.

Đối với phương thức này, Công ty luật tại Dĩ An khi tiếp nhận vụ việc sẽ soạn thảo hồ sơ, thông báo gửi cho bên tranh chấp với khách hàng với tư cách là người đại diện ủy quyền. Luật sư tại Công ty luật tại Dĩ An là những người am hiểu pháp luật sẽ đại diện khách hàng hoặc cùng với khách hàng gặp gỡ và trao đổi với phía bên kia để tìm cách hòa giải và giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành ở giai đoạn tiền tố tụng, sẽ diễn ra hoạt động hòa giải tại Trung tâm hòa giải và đối thoại của Tòa án. Nếu người khởi kiện đồng ý hòa giải thì Hòa giải viên cơ sở sẽ là người hòa giải cho các bên trong tranh chấp

Trong trường hợp này, Công ty luật tại Dĩ An có thể tham gia với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc tại các buổi hòa giải và đối thoại tại Trung tâm hòa giải và đối thoại. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, Luật sư sẽ tìm cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Khởi kiện tại Tòa án

Khởi kiện là phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự thông qua Tòa án. Đây là phương thức giải quyết được hầu hết các bên lựa chọn khi xảy ra tranh chấp, kết quả giải quyết được bảo đảm thi hành bởi cơ quan có thẩm quyền nhưng thời gian giải quyết sẽ lâu hơn và phải nộp tạm ứng án phí, án phí.

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An

Thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp Hợp đồng đạt cọc

Thông thường Tòa án cấp huyện (Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nơi bị đơn cư trú, làm việc sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Việc xác định đúng Tòa án có thẩm quyền có vai trò quan trọng, giúp cho vụ án được giải quyết nhanh chóng. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì trong một số trường hợp Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc; Tòa án nơi thực hiện hợp đồng cũng có thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp Hợp đồng đạt cọc.

Vì vậy, Luật sư ở Công ty luật tại Dĩ An sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án để nộp đơn khởi kiện, đảm bảo sự thuận tiện và quyền lợi cho khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án.

Trình tự giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Tòa án

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tại Tòa án

Đơn khởi kiện theo mẫu;

Danh mục tài liệu, chứng cứ (không bắt buộc phải nộp hết tài liệu mà chỉ cần nộp tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện);

Bản sao giấy tờ của người khởi kiện: Hộ khẩu, căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án

Người khởi kiện nộp đơn theo một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền, đây là cách được ưu tiên lựa chọn.

+ Gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo đường bưu điện.

+ Gửi thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước 3: Tòa nhận đơn, xử lý đơn, thụ lý đơn

Bước 4: Chuẩn bị xét xử và xét xử

Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc không quá 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng (tổng thời gian không quá 06 tháng); khi hết thời hạn trên Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ.

Sau khi có bản án sơ thẩm, trong thời hạn 15 ngày các bên tranh chấp có quyền kháng cáo nếu có căn cứ theo quy định, nếu không bản án sẽ có hiệu lực.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về đặt cọc, phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc cũng như các dịch vụ mà Công ty luật tại Dĩ An sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng.

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng đặt cọc tại Dĩ An

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TẠI DĨ AN:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tại Dĩ An, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *