Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương là dịch vụ tư vấn pháp lý được Luật Sum Họp ứng dụng và phát triển từ hình thức tư vấn pháp luật qua điện thoại. Việc sử dụng tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương Quý khách hàng có thể được giải đáp các thắc mắc liên quan đến hôn nhân gia đình, đồng thời nhận được các giải pháp của chúng tôi liên quan đến các vụ việc của Quý khách nhanh chóng và kịp thời. 

Để được tổng đài tư vấn hôn nhân và gia đình tại Bình Dương giải đáp chi tiết, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 038.22.66.997-038.22.66.998. 

> Xem thêm: Tư vấn thủ tục ly hôn tại Bình Dương

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương
Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương và một số nội dung tư vấn cơ bản về hôn nhân gia đình

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giải đáp hôn nhân và gia đình là gì?

Hôn nhân là một hiện tượng xã hội, là sự liên kết giữa đàn ông và phụ nữ và được pháp luật thừa nhận để xây dựng gia đình. Hôn nhân được hình thành trên cơ sở kết hôn, được biểu hiện dưới quan hệ vợ chồng.

Hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện, nhằm cùng chung sống và xây dựng gia đình.

Còn gia đình là sự liên kết của nhiều người với những quan hệ với nhau đó chính là quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Những người trong gia đình cùng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau về tinh thần, về vật chất; mỗi người có các quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản.

Với vai trò là một ngành luật, thì Luật Hôn nhân và gia đình bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình.

Từ đó, có thể hiểu Luật Hôn nhân và gia đình chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ về hôn nhân, quan hệ về gia đình như quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa anh, chị, em với nhau…

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương về đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật là các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Bao gồm:

– Quan hệ nhân thân là những quan hệ phát sinh giữa các thành viên trong gia đình như quan hệ giữa vợ chồng về sự yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, giữa cha mẹ và các con, giữa các thành viên trong gia đình…

– Quan hệ tài sản là những quan hệ phát sinh giữa các thành viên trong gia đình về lợi ích tài sản, như quan hệ cấp dưỡng, nuôi dưỡng…

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương về nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

> Xem thêm: Luật sư giỏi tư vấn ly hôn tại Thủ Đức 

Kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật

Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn

Luật Hôn nhân quy định về điều kiện đăng ký kết hôn gồm điều kiện về tuổi kết hôn; phải có sự tự nguyện của hai bên nam nữ khi kết hôn; và việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn. Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong Luật Hôn nhân và gia đình quy định về những trường hợp hủy trái kết hôn trái pháp luật, người có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, hậu quả pháp lý của việc kết hôn trái pháp luật.

Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Nghĩa vụ, quyền của vợ chồng được pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định xuất phát từ những quyền cơ bản của công dân. Bên những quyền cơ bạn, vợ chồng còn có các quyền và nghĩa vụ với nhau, với gia đình và xã hội.

Nội dung của nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa vợ và chồng là những lợi ích tinh thần, tình cảm, bao gồm cả tìm yêu, sự hòa thuận, tôn trọng lẫn nha, quan hệ với cha mẹ, các con và với những thành viên trong gia đình;…

Bên cạnh các quyền, nghĩa vụ về nhân thân còn có các quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ và chồng. Bao gồm các quyền về sở hữu tài sản, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền thừa kế tài sản;…

Những quy định của Luật hôn nhân và gia đình về nội dung này luôn kết hợp cùng với các quy tắc đạo đức, lẽ sống trong xã hội.

Luật Hôn nhân và gia đình quy định về chế độ tài sản của vợ chồng, như về tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ chồng; chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng…

Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung của chế độ tài sản theo thỏa thuận do vợ chồng quyết định, nhưng thỏa thuận cần có những nội dung cơ bản sau: tài sản được xác định là tài sản chung,

Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con chưa thành niên

Luật Hôn nhân và gia đình quy định về việc xác định cha, mẹ cho con trong giá thú; cha, mẹ cho con ngoài giá thú; xác định con; quyền nhận cha, mẹ; quyền nhận con; xác định cha, mẹ, con trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Luật cũng quy định về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con chưa thành niên như các nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con;… nghĩa vụ và quyền giáo dục con;… Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con từ khi sinh ra đến khi con đủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, pháp Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định về các trường hợp và hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Còn đối với con cái có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ. Quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng luôn mang tính nhân thân, không thay đổi. Bên cạnh nghĩa vụ nuôi dưỡng còn có nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ với con. Nghĩa vụ cấp dưỡng cung không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác.

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương
Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương

Chấm dứt hôn nhân

Luật Hôn nhân và gia đình đã đề cập đến các trường hợp chấm dứt hôn nhân bao gồm: chấm dứt hôn nhân do một bên vợ, chồng chết hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố vợ, chồng đã chết và trường hợp ly hôn.

Về chấm dứt hôn nhân do một bên vợ, chồng chết hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố vợ, chồng đã chết, luật quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân, giải quyết tài sản của vợ chồng; quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố đã chết mà trở về.

Về chấm dứt hôn nhân do ly hôn. Thì ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do theo bản án, quyết định của Tòa án. Luật quy định về quyền yêu cầu giải quyết lý hôn, về trường hợp thuận tình ly hôn; ly hôn theo yêu cầu của một bên.

Giải quyết ly hôn khi vợ, chồng có yêu cầu theo hướng nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được;

Bên cạnh đó luật cũng quy định về quyền, nghĩa vụ chăm sóc con sau khi ly hôn; chia tài sản khi ly hôn; …

Cấp dưỡng

Theo Khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

Luật Hôn nhân và gia đình quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cấp dưỡng trong từng mỗi quan hệ cũng như mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng…

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Luật Hôn nhân và gia đình xác nhận được pháp luật áp dụng cũng như các điều kiện, cơ quan có thẩm quyền; các thủ tục áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như kết hôn có yếu tố nươc ngoài, ly hôn có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài…

Quy định cụ thể, về hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình, theo đó, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà CHXHCNVN là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại;

Quy định cụ thể việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương cung cấp nhiều dịch vụ 

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương tư vấn pháp luật gia đình miễn phí và nội dung tư vấn

Khi sử dụng dịch vụ tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương bạn sẽ được các luật sư, chuyên gia pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm tư vấn các quy định chung về luật này như:

 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương về các quy định phát luật hôn nhân gia đình liên quan đến vấn đề kết hôn như: thẩm quyền đăng ký kết hôn, điều kiện được kết hôn, thủ tục kết hôn, hủy kết hôn…
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương các quy định pháp luật hôn nhân gia đình về các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình như: quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ với con cái, quan hệ giữa các anh chị em trong gia đình, quan hệ giữa ông bà nội ngoại với các cháu…
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương các vấn đề liên quan đến việc cấp dưỡng như: nghĩa vụ cấp dưỡng, thời gian cấp dưỡng, mức độ cấp dưỡng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương các quy định của pháp luật hôn nhân gia đình về việc giám hộ giữa các thành viên trong gia đình.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương các quy định của pháp luật hôn nhân gia đình trong vấn đề: nuôi con, nhận nuôi con, điều kiện, thủ tục nhận nuôi con, chấm dứt việc nuôi con.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương hỗ trợ giải quyết các nội dung, vấn đề liên quan đến ly hôn như: thủ tục ly hôn, ly hôn đơn phương, ly hôn song phương, chia tài sản sau ly hôn, phân quyền nuôi con…
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương trong các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: kết hôn, ly hôn, nuôi con… có yếu tố nước ngoài.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương các quy phạm pháp luật hôn nhân, gia đình trong việc xử phạt các quan hệ pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương
Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương đại diện ủy quyền cho khách hàng

Ngoài việc tư vấn, hỗ trợ giải đáp các vấn đề, đưa ra các giải pháp hiệu quả trong các vấn đề liên quan đến luật hôn nhân gia đình thì chuyên viên, luật sư của tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương còn đại diện ủy quyền cho khách hàng trong các trường hợp cụ thể:

 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giúp giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giúp các tranh chấp về việc xác định cha mẹ cho con cái hoặc ngược lại.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giúp các tranh chấp về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi giải quyết hôn nhân tại tòa án.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giúp các tranh chấp về việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn.
 • Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương giúp các tranh chấp về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.
 • Nhiều các tranh chấp khác về hôn nhân gia đình được quy định trong pháp luật.

Qua đây chắc hẳn bạn đã thấy được những ưu điểm, những điểm hữu ích của dịch vụ Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương

Tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương qua Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Hiện nay, chúng tôi chỉ dùng hai số số điện thoại sau để tư vấn hôn nhân gia đình cho khách hàng.

Trong trường hợp quý khách hàng không thu xếp được thời gian tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Hãy liên hệ ngay với tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình tại Bình Dương: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SUM HỌP – QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠI BÌNH DƯƠNG

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch hẹn cho chúng tôi, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi sắp xếp Luật sư tư vấn cho cuộc hẹn của Quý khách. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *