Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất hiện nay không còn là vấn đề xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cũng như năm bắt hết các kiến thức, quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về pháp luật Việt Nam quy định như thế nào đối với thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Các vấn đề hoặc giấy tờ liên quan gì để đăng ký kết hôn và cần những điều kiện gì thì mới đăng ký kết hôn được? Hay là cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hãy để Luật sư tư vấn Thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương phân tích và đánh giá thông qua bài viết dưới dây.

Các trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đã có quy định rằng: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.”

Như vậy, ta có thể thấy rằng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không đưa ra quy định cụ thể về khái niệm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nhưng có thể hiểu kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc Nam , nữ thực hiện kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng, thông qua các trường hợp và thủ tục đăng lý kết hôn có yếu tố nước ngoài áp dụng với các trường hợp kết hôn:

– Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài;

– Giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

– Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương
Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn tại Dĩ An, Bình Dương

Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình điều kiện sau:

– Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

– Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Theo đó, thì căn cứ vào Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Các hành vi bị cấm kết hôn:

  • Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
  • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dooiso kết hôn, cản trở kết hôn giữa các bên;
  • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng;
  • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ với con nuôi,…

Như vậy, về nguyên tắc mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Ngoài ra, nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn.

Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, theo Luật sư tư vấn Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương. Thông qua các quy định pháp lý của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Luật Hộ tịch thì:

Uỷ ban nhân dân cấp Huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện việc kết hôn giữa:

  • Công dân Việt Nam với người nước ngoài;
  • Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  • Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
  • Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu kết hôn tại Việt Nam thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương
Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương

Hồ sơ đăng ký thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài 

Giấy tờ phải nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật Hộ tịch  bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định). Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam; hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần; hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức; làm chủ được hành vi của mình.

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế trên chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người nước ngoài; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác; học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao; Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

– Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn; hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn; hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn); nếu là công chức, viên chức; hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; hoặc thẻ căn cước công dân; hoặc giấy tờ khác có dán ảnh; và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp; còn giá trị sử dụng của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương
Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

– Hai bên nam, nữ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh; nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật; Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

– Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân; công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ; nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch; cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Thông qua đó, Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Dĩ An, Bình Dương. Đã khái quát được hết những quy định của luật hôn nhân và gia đình về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cũng như các điều kiện, các trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền đăng ký kết hôn, trình tự thủ tục cũng như những vấn đề cơ bản nhất về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn Dĩ An, Bình Dương

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tư vấn Dĩ An, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *