Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được đảm bảo, hỗ trợ một phần thu nhập trong lúc thai sản, ốm đau, tai nạn, nghỉ hưu… Vậy mức đóng BHXH trong năm 2022 của người lao động và doanh nghiệp là bao nhiêu? Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ người tham gia trong trường hợp gặp khó khăn khi tai nạn, thai sản, thất nghiệp… bởi vì bản chất của BHXH là lấy của số đông, chia cho những người kém may mắn để giảm gánh nặng cho họ.

Một số từ viết tắt:

Bảo hiểm xã hội: BHXH

Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN

Bảo hiểm y tế: BHYT

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: TNLĐ – BNN

Mức đóng BHXH năm 2022 thực hiện như thế nào?
Mức đóng BHXH năm 2022 thực hiện như thế nào?

1. Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc thì mức đóng BHXH là bao nhiêu?

1.1. Người lao động Việt nam làm tại doanh nghiệp

Thời  gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHTN

BHYT

Từ 01/01/2022 – 30/6/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0%

0%

3%

Từ 01/07/2022 – 30/9/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

0%

3%

Từ 01/10/2022 trở đi

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

1%

3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHTN

BHYT

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

1%

3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

1.3. Người lao động nước ngoài

Thời  gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHYT

Từ 01/01/2022 – 30/6/2022

8%

1,5%

14%

3%

0%

3%

Từ 01/07/2022 trở đi

8%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

3%

Căn cứ: Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

2. Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng BHXH là bao nhiêu?

Theo Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng với mức sau:

Mức đóng/tháng

=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện

Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

– Mức thu nhập chọn đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

– Mức thu nhập chọn đóng BHXH cao nhất =  20 x Mức lương cơ sở

– Mức nhà nước hỗ trợ đóng là 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác) của mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Với mức chuẩn nghèo nông thôn năm 2022 là 1,5 triệu đồng/tháng và mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 của người lao động sẽ được xác định trong khoảng sau:

Đối tượng

Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ

Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ

Hộ nghèo

231.000 đồng

6.457.000 đồng

Hộ cận nghèo

247.500 đồng

6.473.500 đồng

Đối tượng khác

297.000 đồng

6.523.000 đồng

Trên đây là toàn bộ các giải đáp về mức đóng bhxh của Luật sư Luật Sum Họp, nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào khác có liên quan có thể liên hệ ngay cho chúng tôi thông qua các cách sau:

Website: luatsumhop.vn

Fanpage: Hỗ trợ pháp lý 

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Email: [email protected]

=> Bài viết liên quan: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *