Luật sư uy tín tại Tân Uyên không chỉ là người có trình độ pháp lý đơn thuần, mà còn có đạo đức phù hợp và có kỹ năng nghề nghiệp.

Luật sư là một nghề nghiệp đặc biệt không chỉ liên quan tới vấn đề pháp lý đơn thuần, mà còn liên quan tới việc bảo đảm cho tổ chức đời sống chính trị của một quốc gia xuất phát từ nguyên tắc quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, nhà nước pháp quyền, dân chủ trong xét xử, tư pháp độc lập và thi hành pháp luật.

Nghề luật nói chung là một nghề có nhiều thách thức nhất trên thế giới, bởi vào mọi thời điểm, người hành nghề đều phải trải qua quá trình khắc nghiệt của tư duy, toan tính và lý lẽ, đấy là chưa kể tới khi họ đóng vai trò thiết kế chính sách, tư vấn pháp lý, xét xử hay đại diện cho khách hàng thông thường trước Tòa án.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên mang những đặc điểm chung của nghề luật. Lý do chính của sự tồn tại nghề luật là sự đòi hỏi của xã hội đối với sự ra đời, tồn tại và phát triển của pháp luật để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong xã hội và phòng ngừa, ngăn chặn và có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-gioi-thua-ke-tai-tan-uyen/

Luật sư uy tín tại Tân Uyên
Luật sư uy tín tại Tân Uyên

Tìm hiểu nghề luật và nghề luật sư cùng Luật sư uy tín tại Tân Uyên

Nghề luật là gì?

Nghề luật nói chung là một nghề gắn liền với việc đòi hỏi tuân thủ pháp luật, yêu cầu tuân thủ pháp luật là một yêu cầu chung mang tính bắt buộc đối với toàn bộ đời sống xã hội. Bất kể ai dù hành nghề hay không hành nghề, hoặc dù hành nghề nào đi chăng nữa, thì đều phải tuân thủ pháp luật.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên đồng ý với quan điểm, nghề luật là nghề bảo đảm việc tuân thủ pháp luật bằng cách thức tổng quát là cưỡng chế hay khuyên răn hoặc ngăn cản.

Nghề luật là một khái niệm mang tính tương đối, được sử dụng để chỉ nghề nghiệp của những người có kiến thức pháp luật nhất định, đang thực hiện các công việc liên quan đến các mặt khác nhau của đời sống pháp lý.

Người hành nghề luật làm việc tại tòa án, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, cơ quan công an, cơ quan thi hành án, cơ quan công chứng và một số bộ phận trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Nghề luật sư là gì?

Luật sư là một nghề nghiệp đặc biệt không chỉ liên quan tới vấn đề pháp lý đơn thuần, mà còn liên quan tới việc bảo đảm cho tổ chức đời sống chính trị của một quốc gia xuất phát từ nguyên tắc quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, nhà nước pháp quyền, dân chủ trong xét xử, tư pháp độc lập và thi hành pháp luật.

Nghề luật sư – Luật sư uy tín tại Tân Uyên là người tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật khi khách hàng có nhu cầu tư vấn. Ngoài ra, Luật sư uy tín tại Tân Uyên còn đại diện cho khách hàng, thân chủ của mình thực hiện các quyền hợp pháp trong các vụ án hình sự, dân sự.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/so-dien-thoai-van-phong-luat-su-tai-tan-uyen/

Tính chất hoạt động của Luật sư uy tín tại Tân Uyên

Tính trợ giúp: trong xã hội luôn tồn tại sự phát triển không đồng đều cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bất kỳ xã hội nào trong cộng đồng dân cư cũng tồn tại những người rơi vào vị thế thấp kém so với mặt bằng xã hội như người nghèo, người già đơn côi, người chưa thành niên mà không có sự đùm bọc của gia đình.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên giúp đỡ những người ở vị thế thấp kém, thường bị ức hiếp, bị đối xử bất công trái pháp luật và rất cần sự giúp đỡ, bênh vực của những người khác và đặc biệt cần sự trợ giúp hoàn toàn vô tư, không vụ lợi của luật sư.

Hoạt động trợ giúp của Luật sư uy tín tại Tân Uyên đối với những đối tượng này không chỉ là bổn phận mà còn là thước đo lòng nhân ái và đạo đức của luật sư.

Tính hướng dẫn: Luật sư uy tín tại Tân Uyên không chỉ thông hiểu pháp luật hiện hành mà còn hiểu biết cả tinh thần, nội dung những quy định của pháp luật ở từng thời điểm của thời gian đã qua.

Ngoài ra, Luật sư uy tín tại Tân Uyên có kinh nghiệm và nắm vững các án lệ đã được công bố để có thể tư vấn cho khách hàng một cách toàn diện. Hoạt động này là hướng dẫn cho khách hàng hiểu đúng tinh thần và nội dung của pháp luật để biết cách xử sự tháo gỡ vướng mắc của họ phù hợp với pháp luật.

Tính phản biện: tính chất phản biện trong hoạt động của Luật sư uy tín tại Tân Uyên là những biện luận nhằm phản bác lại lý lẽ, ý kiến quan điểm của người khác mà mình cho là không phù hợp với pháp lý và đạo lý.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên phản biện dựa trên sự thông hiểu tường tận về pháp lý lẫn đạo đức hành nghề. Hoạt động phản biện của luật sư là lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm chuẩn mực để xem xét mọi khía cạnh của sự việc nhằm xác định rõ phải trái, đúng sai…từ đó đề xuất những biện pháp phù hợp bảo vệ lẽ phải, loại bỏ cái sai, bảo vệ công lý.

Xuất phát từ tính chất, đặc thù của nghề luật sư, nó đòi hỏi Luật sư uy tín tại Tân Uyên ngoài các phẩm chất chung là Chân, Thiện, Mỹ, luật sư còn phải là người có khối óc thông minh, tấm lòng trong sáng, dũng cảm, biết lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm cơ sở hoạt động mới xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-tu-van-dat-dai-tai-tan-uyen/

Luật sư uy tín tại Tân Uyên hoạt động dựa trên pháp luật và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp

Luật sư uy tín tại Tân Uyên đảm bảo điều kiện hành nghề luật sư

Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư. Ngoài ra, luật sư uy tín tại Tân Uyên có chứng chỉ hành nghề luật sư.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên hoạt động dựa trên pháp luật

Tuân thủ nguyên tắc hành nghề luật sư:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

– Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

–  Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

– Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên không vi phạm các hành vi bị cấm theo Luật Luật sư. Luật sư không thực hiện các hành vi sau đây:

– Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc);

– Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;

– Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

– Sách nhiễu, lừa dối khách hàng;

– Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên
Luật sư uy tín tại Tân Uyên

Luật sư uy tín tại Tân Uyên hỗ trợ tư vấn pháp luật cho khách hàng

Tư vấn quy định pháp luật về Đất đai:

Luật sư uy tín tại Tân Uyên tư vấn quy định về mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, tranh chấp đất đai; nhà ở, khởi kiện về đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

Tư vấn pháp luật Hình sự:

Tố tụng hình sự, quy định về tội danh, khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ – tăng nặng trách nhiệm hình sự, cấu thành tội phạm và các quy định khác liên quan;

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tiếp, cụ thể:

Luật sư uy tín tại Tân Uyên tư vấn quy định pháp luật về Hôn nhân gia đình, các vấn đề về kết hôn, ly hôn, tài sản chung, tài sản riêng, quyền nuôi con khi ly hôn, bạo lực gia đình các vấn đề hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài…;

Tư vấn pháp luật Thừa kế – Di chúc, cụ thể:

Tư vấn lập di chúc, tư vấn quy định về di chúc, di sản thừa kế, tư vấn tranh chấp về thừa kế và các vấn đề khác liên quan;

Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại:

Luật sư uy tín tại Tân Uyên tư vấn quy định pháp luật về Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, thủ tục hành chính, tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông…

Bên cạnh đó, Luật sư uy tín tại Tân Uyên còn tư vấn pháp luật Lao động, Hành chính; Tư vấn pháp luật Dân sự, tranh chấp dân sự, tranh chấp hợp đồng…; Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài, Sở hữu trí tuệ;

Luật sư uy tín tại Tân uyên hỗ trợ các thủ tục hành chính

Thủ tục cấp giấy bảo hộ về sở hữu trí tuệ (Bảo hộ về nhãn hiệu, logo,…);

Thủ tục đăng kí doanh nghiệp;

Thủ tục đăng kí đầu tư;

Thủ tục xin giấy phép con;

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

Thủ tục ly hôn, tranh chấp ly hôn;

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất, hợp thức hóa nhà đất, bồi thường tái định cư;…

Ngoài ra, Luật sư uy tín tại Tân Uyên còn hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính khác theo yêu cầu của khách hàng.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên tham gia trang tụng tại Tòa án

Trong lĩnh vực dân sự nói chung, Luật sư uy tín tại Tân Uyên có thể tham gia tố tụng với tư cách người đại diện cho khách hàng trong các vụ việc như:

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc; tranh chấp hợp đồng lao động; tranh chấp hợp đồng vay;

Tranh chấp hợp đồng thuê, mướn tài sản; tranh chấp đường đi chung, ranh giới đất, ranh giới đất liền kề;

Tranh chấp thừa kế; tranh chấp về quyền nuôi con, chia tài sản vợ chồng khi ly hôn;…

Trong lĩnh vực hình sự: Luật sư uy tín tại Tân Uyên có thể tham gia tranh tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị hại.

Trong lĩnh vực thương mại: Luật sư uy tín tại Tân Uyên tham gia giải quyết ranh chấp đất đai; tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại;…

Luật sư uy tín tại Tân Uyên trách nhiệm với khách hàng và công việc đã nhận

Tôn trọng khách hàng, không phân biệt đối xử: không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, khuyến tật, tình trạng tài sản khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng là điều luôn được Luật sư uy tín tại Tân Uyên đặt lên hàng đầu.

Giải thích và làm rõ tính chất vụ việc đối với khách hàng. Luật sư uy tín tại Tân Uyên giải thích cho khách hàng biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong quan hệ với luật sư; về tính hợp pháp trong yêu cầu của khách hàng; những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện dịch vụ; quyền khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với luật sư.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên thường xuyên thông báo tiến trình vụ việc với khách hàng để khách hàng theo dõi và tạo được sự an tâm đối với khách hàng.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên không từ chối vụ việc đã nhận, trừ trường hợp bất khả kháng, hoặc pháp luật hay Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư cho phép hoặc được khác hàng đồng ý.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên bảo đảm bí mật thông tin

Luật sư có nghĩa vụ giữ bí thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

Luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khách hàng tuyệt đối yên tâm về nội quy bảo mật thông tin tư vấn khách hàng của Luật sư uy tín tại Tân Uyên.

Luật sư uy tín tại Tân Uyên
Luật sư uy tín tại Tân Uyên

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ UY TÍN TẠI TÂN UYÊN:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư uy tín tại Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *