Khi bạn gặp các vướng mắc về Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Phải làm gì khi người mua đất không thanh toán tiền mua đất theo hợp đồng đã ký? cần tìm Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  trực tuyến qua điện thoạiZalo 038.22.66.998 để được Luật sư tư vấn Giành quyền nuôi con sau khi ly hôn tư vấn Miễn Phí. 

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) là dạng tranh chấp phổ biến trong tranh chấp đất đai, tranh chấp này thực sự sôi động và phức tạp kể từ khi đất nước bước sang nền kinh tế thị trường và bị chi phối bởi các quy luật của thị trường. Về bản chất, đây là sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa bên chuyển nhượng QSDĐ với bên nhận chuyển nhượng QSDĐ khi giao kết và thực hiện hợp đồng. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ xảy ra phức tạp khi thị trường bất động sản phát triển sôi động, giá trị của các giao dịch liên quan đến đất đai tăng cao. Điều này làm cho các chủ thể tham gia giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bất chấp pháp luật để thực hiện giao dịch trái với các quy định của pháp luật.

Thứ nhất, pháp luật hiện hành thiếu quy định cụ thể về “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Quy định hợp đồng về quyền sử dụng đất tại Điều 500 BLDS năm 2015 mới chỉ mang tính chất liệt kê các quan hệ chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai hiện hành, chưa nêu được những đặc trưng pháp lý của từng hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Khoản d Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản có đề cập đến “hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất”, nhưng không xác định rõ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung gì. Bên cạnh đó, quy định này chỉ áp dụng riêng với các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng là cơ sở để đảm bảo cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, giải quyết tranh chấp, tránh xảy ra sai sót và hạn chế rủi ro. Đối với một loại tài sản chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản luật như quyền sử dụng đất, việc xây dựng một khái niệm hoàn chỉnh, thống nhất chung trong hệ thống văn bản pháp luật là yếu tố cần thiết để hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật được thông suốt, hiệu quả.

Thứ hai, bất cập trong việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hiện nay vấn đề về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự (BLDS), Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định là có hiệu lực từ thời điểm đăng ký QSDĐ, nhưng Luật Công chứng lại quy định hợp đồng được công chứng thì có hiệu lực từ thời điểm được công chứng.

Vậy, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thời điểm hợp đồng được công chứng hay thời điểm QSDĐ được đăng ký tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất. Thực tiễn áp dụng vấn đề này còn vướng mắc, chưa được giải quyết do có nhiều cách hiểu khác nhau nên việc áp dụng pháp luật để giải quyết cũng khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ án.

Thứ ba, có cần thiết phải quy định hình thức hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ phải bắt buộc công chứng, chứng thực?

Hiện nay, số vụ án vi phạm về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày càng nhiều. Nguyên nhân do trình độ dân trí còn thấp, nhận thức pháp luật của người dân chưa cao nên họ không nắm được hết các quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt quy định về việc chuyển nhượng QSDĐ cần phải lập hợp đồng có công chứng chứng thực. Mặt khác, do hiện nay việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu chưa đạt 100% nên hầu như người dân chỉ thực hiện việc “mua bán” bằng hình thức giấy mua bán viết tay, không có công chứng chứng thực. Chính vì vậy, pháp luật hiện hành có cần sửa đổi quy định về hình thức hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhằm giảm bớt số lượng vụ án vi phạm hình thức của hợp đồng.

Phải làm gì khi người mua đất không thanh toán tiền mua đất theo hợp đồng đã ký?

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 167: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Ngoài ra, căn cứ Điều 5 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

“Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bên bạn và cá nhân kia đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 4 lô đất và hợp đồng này đã được công chứng.

Bạn căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, về thời gian thực hiện hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết… để buộc cá nhân kia phải thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp cá nhân đó vẫn không thực hiện, không bồi thường do vi phạm hợp đồng thì bạn có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Gửi đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến tòa án bằng phương thức nào?

Theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về việc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án như sau:

“Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).”

Như vậy, gửi đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến tòa án bằng phương thức nêu trên.

 

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn tư vấn 

 • Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn;
 • Thủ tục hòa giải khi ly hôn;
 • Thời điểm chấm dứt hôn nhân;
 • Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ con sau ly hôn;
 • Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng, Cách chia tài sản khi ly hôn;
 • Chia tài sản trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình;
 • Thủ tục ly hôn thuận tình;
 • Thủ tục ly hôn đơn phương;
 • Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị;
 • Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tư vấn tranh chấp sau ly hôn

Nội dung tư vấn sau ly hôn bao gồm những nội dung chính sau:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn;
 • Hướng dẫn thủ tục khởi kiện giành lại quyền nuôi con;
 • Tư vấn về cấp dưỡng sau khi ly hôn.

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tư vấn các vấn đề pháp lý hôn nhân gia đình khác

 • Vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình (Ngoại tình, bạo hành gia đình,..)
 • Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú;
 • Các trường hợp công nhận hôn nhân hợp pháp đối với trường hợp không đăng ký kết hôn;
 • Tư vấn trường hợp vi phạm chế độ một vợ một chồng;
 • Tư vấn các trường hợp hủy kết hôn trái pháp luật.

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tư vấn đăng ký kết hôn, nhận con, chia tài sản thừa kế, thủ tục hành chính liên quan

 • Thủ tục đăng ký kết hôn;
 • Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Nhận con nuôi, cha mẹ nuôi;
 • Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
 • Khai sinh, khai tử;
 • Thay đổi thông tin trên giấy khai sinh;
 • Đăng ký hộ khẩu, chuyển hộ khẩu;
 • Tặng cho tài sản;
 • Khai di sản tặng cho tài sản;
 • Tài sản chung của hộ gia đình, dòng họ.
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NHỮNG PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG.

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc củaLuật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Thứ 2 – Thứ 6:

 • Sáng từ 7h45 – 12h;
 • Chiều từ 13h30 – 17h.

Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h.

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tư vấn qua Số điện thoại:

Số điện thoại: 038.22.66.998

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ hỗ trợ tư vấn đối với số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty.

Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tư vấn qua Email:

Qúy khách vui lòng thực hiện như sau:

 • Ghi rõ họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Số điện thoại liên hệ;
 • Tóm tắt nội dung vụ việc;
 • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để  Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Địa chỉ Email của Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất [email protected]

Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác:

Tư vấn qua Fanpage của Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Luật sư Bình Dương;

Tư vấn qua Zalo của  Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 038.22.66.998;

Tư vấn qua Website của Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Website:  luatsumhop.vn.

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN:

Hotline: 038.22.66.998

Zalo: 038.22.66.998

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ  Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư tư vấn Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Luật sư giỏi ly hôn tại Thủ Đức

Luật sư ly hôn tại Trảng Bom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *