Khi ly hôn nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng được quy định như thế nào ?

Hãy liên hệ ngay vào số điện thoại/zalo: 0382.266.998 để được Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương

Thực trạng hiện nay, khoảng thời gian ban đầu trong thời kỳ hôn nhân thì các cặp đôi thường rất hạnh phúc. Nhưng theo thời gian thì tình cảm đó cũng dần trở nên lạnh nhạt trong trường hợp không biết cách hâm nóng lại tình cảm vợ chồng thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng hôn nhân đổ vỡ mà hệ lụy của việc này là ly hôn. Khi ly hôn, vấn đề chia tài sản chung của vợ và chồng là một trong những vấn đề mà những ….. gặp phải. Vậy pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Quy định như thế nào
Nguyên tắc giải quyết tài sản chung vợ chồng khi ly hôn được quy định như thế nào?

Về vấn đề này, theo khoản 1 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có 2 chế độ tài sản chung của vợ chồng:

 1. Chế độ tài sản theo thỏa thuận.
 2. Chế độ tài sản theo luật định.

  – Đầu tiên, về nguyên tắc giải quyết tài sản chung vợ chồng theo chế độ tài sản thỏa thuận được quy định cụ trong khoản 1 điều 7 thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối và Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

        “1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

             a) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

               b) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.”

             Từ đó ta có thể hiểu như sau: Nguyên tắc đầu tiên khi chia tài sản chung vợ chồng theo chế độ thỏa thuận là áp dụng nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản nếu văn bản đó không bị tòa án tuyên bố vô hiệu. Trong trường hợp thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì sẽ áp dụng chế độ theo luật định.

 –  Thứ hai, trong trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc thỏa thuận bị tòa tuyên bố vô hiệu thì áp dụng nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn theo chế độ luật định. Nguyên tắc chia theo luật định được quy định tại khoản 2 điều 59 luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

         “2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

               a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

              b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

             c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

             d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

    về căn cứ để xét các yếu tố trên thì được hướng dẫn cụ thể ở điểm a, b, c, d khoản 4 điều 7 thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể:

             a) “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.”

            b) “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.”

           c) “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.”

          d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.”

Như vậy, về nguyên tắc chia tài sản vợ chồng sau khi ly hôn thì ta phải xem xét tài sản của vợ chồng đưa chia theo chế độ nào. Sau đó mới áp dụng các nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn theo chế độ đó.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương tư vấn 

 • Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn;
 • Thủ tục hòa giải khi ly hôn;
 • Thời điểm chấm dứt hôn nhân;
 • Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ con sau ly hôn;
 • Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng, Cách chia tài sản khi ly hôn;
 • Chia tài sản trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình;
 • Thủ tục ly hôn thuận tình;
 • Thủ tục ly hôn đơn phương;
 • Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị;
 • Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương tư vấn tranh chấp sau ly hôn

Nội dung tư vấn sau ly hôn bao gồm những nội dung chính sau:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn;
 • Hướng dẫn thủ tục khởi kiện giành lại quyền nuôi con;
 • Tư vấn về cấp dưỡng sau khi ly hôn.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương ngoài ra còn tư vấn các vấn đề pháp lý hôn nhân gia đình khác

 • Vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình (Ngoại tình, bạo hành gia đình,..)
 • Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú;
 • Các trường hợp công nhận hôn nhân hợp pháp đối với trường hợp không đăng ký kết hôn;
 • Tư vấn trường hợp vi phạm chế độ một vợ một chồng;
 • Tư vấn các trường hợp hủy kết hôn trái pháp luật.

NHỮNG PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ TƯ VẤN LY HÔN 24/7 TẠI BÌNH DƯƠNG KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG.

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương:

Thứ 2 – Thứ 6:

 • Sáng từ 7h45 – 12h;
 • Chiều từ 13h30 – 17h.

Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương tư vấn qua Số điện thoại:

Số điện thoại: 038.22.66.998

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư tư vấn luật hôn nhân 24/7 tại Thuận An.

Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty.

Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương tư vấn qua Email:

Qúy khách vui lòng thực hiện như sau:

 • Ghi rõ họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Số điện thoại liên hệ;
 • Tóm tắt nội dung vụ việc;
 • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Địa chỉ Email của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương [email protected]

Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác:

Tư vấn qua Fanpage của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương : Luật sư Bình Dương;

Tư vấn qua Zalo của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương : 038.22.66.998;

Tư vấn qua Website của Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương: Website:  luatsumhop.vn.

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ NHIỀU KINH NGHIỆM TƯ VẤN LY HÔN 24/7 BÌNH DƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Hotline: 038.22.66.998

Zalo: 038.22.66.998

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương . Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư tư vấn ly hôn 24/7 tại Bình Dương sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Luật sư giỏi ly hôn tại Thủ Đức

Luật sư ly hôn tại Trảng Bom

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *