Giải thể doanh nghiệp bao gồm những bước như thế nào?

Nếu bạn gặp các vấn đề khó khăn liên quan về đất đai, thừa kế, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình,….. hãy liên hệ ngay cho Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương qua SĐT/Zalo:0382.266.998

Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương
Luật sư doanh nghiệp tại Bình Dương

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Giải thể công ty, doanh nghiệp là chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp bao gồm các quyền và nghĩa vụ. Quyết định giải thể có thể xuất phát từ doanh nghiệp (giải thể tự nguyện) hoặc của cơ quan có thẩm quyền (giải thể bắt buộc).

Các trường hợp giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty TNHH 1 thành viên/công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay giải thể doanh nghiệp tư nhân đều có thể tham khảo quy trình giải thể doanh nghiệp qua bài viết này.

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, CÔNG TY

Theo Luật Doanh nghiệp, 4 trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện giải thể (tự nguyện hoặc bắt buộc) bao gồm:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 2. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 3. Số lượng thành viên tối thiểu của công ty không đủ liên tục trong 6 tháng mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 4. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh (trừ khi có quy định khác từ Luật Quản lý thuế).

Tuy nhiên để có thể hoàn thành thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Như đã chia sẻ, giải thể công ty bao gồm giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. Hơn nữa, mỗi trường hợp giải thể còn được chia thành nhiều trường hợp nhỏ hơn. Dưới đây, Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương sẽ chia sẻ chi tiết các hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị cho từng trường hợp.

1. Giải thể tự nguyện

Giải thể tự nguyện sẽ gồm 2 trường hợp nhỏ: chưa phát sinh hóa đơn và đã phát sinh hóa đơn. Dù doanh nghiệp giải thể đã phát sinh hay chưa phát sinh doanh thu, đều phải nộp hồ sơ đồng thời cho cơ quan quản lý thuế và Sở KH&ĐT với chi tiết hồ sơ như sau:

➤ Hồ sơ giải thể đã phát sinh/chưa phát sinh hóa đơn gửi cơ quan thuế

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Xác nhận không nợ thuế hải quan;
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Quyết định giải thể công ty;
 • Giấy ủy quyền.

➤ Hồ sơ giải thể đã phát sinh/chưa phát sinh hóa đơn gửi Sở KH&ĐT

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Quyết định giải thể;
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách người lao động;
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã thanh toán;
 • Báo cáo thanh lý tài sản;
 • Giấy xác nhận trả con dấu cho cơ quan công an;
 • Giấy ủy quyền.

2. Giải thể bắt buộc

Doanh nghiệp thuộc trường hợp buộc phải giải thể theo lệnh của Tòa án hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… chuẩn bị bộ hồ sơ tương tự với hồ sơ giải thể tự nguyện. Tuy nhiên, quy trình thực hiện sẽ có vài điểm khác biệt. Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn ở nội dung tiếp theo của bài viết này.

QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Giải thể tự nguyện

➤ Giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ như hướng dẫn, bạn tiến hành các bước nộp hồ sơ cho cơ quan thuế và Sở KH&ĐT như sau:

 • Nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế

>> Bước 1: Nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế;

>> Bước 2: Tất toán tài khoản ngân hàng;

>> Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp;

>> Bước 4: Nộp các báo cáo liên quan khác tại thời điểm giải thể như: báo cáo thuế/quý, hồ sơ quyết toán thuế, đối chiếu nợ thuế, tờ khai lệ phí môn bài/thuế GTGT quý…

 • Nộp hồ sơ giải thể cho Sở KH&ĐT

>> Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia;

>> Bước 2: Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể;

>> Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Sở KH&ĐT và nhận kết quả giải thể.

➤ Giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

Nhìn chung, các bước giải thể của doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu tương tự với trường hợp chưa phát sinh doanh thu, chỉ khác là doanh nghiệp phải nộp thông báo hủy hóa đơn cho Chi cục Thuế và quá trình xét duyệt các vấn đề về thuế phức tạp hơn. Chi tiết các bước thực hiện như sau:

 • Nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế

>> Bước 1: Nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan;

>> Bước 2: Tất toán tài khoản ngân hàng;

>> Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục Thuế;

>> Bước 4: Nộp các báo cáo liên quan cho Chi cục Thuế như: thông báo hủy hóa đơn, báo cáo thuế/quý chưa nộp tại thời điểm giải thể, hồ sơ quyết toán thuế, đối chiếu tờ khai thuế, các khoản nợ thuế…

 • Nộp hồ sơ giải thể cho Sở KH&ĐT

>> Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia;

>> Bước 2: Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể;

>> Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Sở KH&ĐT và nhận kết quả giải thể.

2. Giải thể bắt buộc

Dù không chia thành 2 trường hợp đã/chưa phát sinh doanh thu như giải thể tự nguyện nhưng giải thể bắt buộc hầu như sẽ liên quan đến quyết định của Tòa án. Do vậy, quy định, trình tự thực hiện giải thể bắt buộc sẽ có phần khó khăn hơn so với giải thể tự nguyện.

Đồng thời, tùy vào từng trường hợp mà doanh nghiệp buộc phải giải thể mà trình tự thực hiện thủ tục sẽ khác nhau.

➤ Giải thể công ty do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế: tương tự như trường hợp giải thể tự nguyện.
 • Nộp hồ sơ giải thể cho Sở KH&ĐT:

>> Bước 1: Ngay sau ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận quyết định giải thể của Toà án, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (kèm quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án);

>> Bước 2: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể từ Tòa án, doanh nghiệp phải tổ chức cuộc họp để thông qua quyết định giải thể. Sau đó, doanh nghiệp gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và các cá nhân, tổ chức liên quan như người lao động, khách hàng, đối tác…;

>> Bước 3: Niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính công ty và các đơn vị phụ thuộc khác như chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

>> Bước 4: Trường hợp chưa thanh toán xong các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác, doanh nghiệp phải gửi phương án giải quyết đến chủ nợ, cá nhân, tổ chức có liên quan;

>> Bước 5: Doanh nghiệp tổ chức thanh lý tài sản và các khoản nợ;

>> Bước 6: Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính liên quan, doanh nghiệp nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp cho Sở KH&ĐT;

>> Bước 7: Sở KH&ĐT sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp “đã giải thể” trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không có sự phản đối nào từ các bên liên quan trong vòng 180 ngày, kể từ ngày thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, hoặc trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày Sở KH&ĐT nhận hồ sơ giải thể.

➤ Giải thể công ty do không đảm bảo số lượng thành viên theo quy định về loại hình

Ngoài trường hợp bị thu hồi giấy phép, nếu doanh nghiệp thay đổi số lượng thành viên nhưng không làm thủ tục điều chỉnh loại hình doanh nghiệp trong 6 tháng liên tục thì thuộc trường hợp giải thể bắt buộc. Tuy nhiên, với trường hợp này, bạn thực hiện thủ tục tương tự như giải thể tự nguyện

Lưu ý: Dù giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc, doanh nghiệp phải giải thể đồng thời chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có.

NHỮNG CÁCH THỨC NÀO ĐỂ LIÊN HỆ Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương?

 1. Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương tư vấn qua điện thoại

Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương tư vấn khách hàng qua điện thoại, bằng 02 bước đơn giản sau:

Bước 1: Gọi đến số điện thoại 038.22.66.998 – 038.22.66.997 – Luật sư Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương.

Thời gian làm việc từ thứ hai đến chủ nhật, khách hàng có nhu cầu hỗ trợ, giải đáp xin vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương.

Bước 2: Trình bày câu hỏi, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn từ các Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương.Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương khi tư vấn qua điện thoại, thì khách hàng sẽ nhận thấy rõ những ưu điểm sau:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí;
 • Nhanh chóng, tiện lợi, thời gian tư vấn, giải đáp qua điện thoại linh hoạt;
 • Ở bất kỳ đâu tại VN bạn cũng có thể kết nối và hỏi luật sư tư vấn.

Thời gian hoạt động của Luật sư doanh nghiệp tại Bàng – Thời gian tư vấn: hoạt động từ 7h30′ sáng đến 21h tất cả các ngày trong tuần – Luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc mà bạn quan tâm.

Để đảm bảo cuộc gọi không bị gián đoạn, tiết kiệm thời gian và chi phí quý khách nên chuẩn bị trước nội dung hỏi và trình bày rõ ràng, quý khách cần chuẩn bị một số tài liệu, giấy bút… trước khi đặt câu hỏi tới luật sư.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương
Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương
 1. Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương tư vấn qua email

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua email:

– Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

– Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư doanh nghiệp tại Tân Uyên chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Các bước để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email:

Bước 1: Gửi câu hỏi của mình về hòm thư: [email protected]

Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi ngay qua Website cho chúng tôi qua đường dẫn sau: https://luatsumhop.vn/lien-he/.

Nội dung thư ghi rõ:

– Yêu cầu tư vấn pháp luật qua email có trả phí

– Họ và tên người yêu cầu

– Số điện thoại người yêu cầu

– Nội dung câu hỏi cần tư vấn

Bước 2: Xác nhận yêu cầu tư vấn từ Luật sư doanh nghiệp tại Tân Uyên:

Sau khi đã gửi câu hỏi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline tiếp nhận yêu cầu tư vấn pháp luật qua email: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được xác nhận yêu cầu tư vấn và xác nhận đã nhận thanh toán. Luật sư sẽ tiếp nhận và tư vấn ngay sau khi bạn xác nhận thông tin thành công.

Bước 3: Gửi kết quả tư vấn:

Trong vòng 24h-48h kể từ khi xác nhận thành công, bạn sẽ nhận được phản hồi tư vấn của các Luật sư doanh nghiệp tại Tân Uyên qua email bạn gửi. Bạn có quyền sử dụng tư vấn đó là ý kiến tư vấn cuối cùng của Luật sư doanh nghiệp tại Tân Uyên để giải quyết các vấn đề trên thực tế.

3. Tư vấn trực tiếp tại Văn Phòng

Nếu nhu cầu của bạn không chỉ dừng lại ở việc được tư vấn! Mà bạn muốn có Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương hỗ trợ, song hành cùng bạn để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật Doanh nghiệp mà Qúy khách hàng đang gặp phải, đặc biệt các vấn đề pháp luật về Doanh nghiệp tại Bàu Bàng. Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương cũng có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý cho bạn theo yêu cầu!

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ qua Luật sư hay các trang thông tin chính thống của mình, Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương, Bình Dương còn thường xuyên hỗ trợ cho người dân trực tiếp tại địa chỉ công ty và cả địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 24/7 TẠI BÌNH DƯƠNG

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch hẹn, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư tư vấn doanh nghiệp 24/7 tại Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Địa chỉ Luật sư uy tín tại Bàu Bàng

> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Thuận An

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *