Luật sư hình sự tại Tân Uyên ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động hành nghề. Bằng chứng là việc Luật sư hình sự tại Tân Uyên được khách hàng từ khắp mọi nơi trên toàn quốc tìm đến để được tư vấn và mời Luật sư tham gia tranh tụng.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự thực tiễn. Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ tìm ra phương hướng giải quyết tối ưu nhất cho vấn đề của khách hàng.

Không có giai đoạn nào trong lịch sử phát triển của đất nước trước đây, vị thế và vai trò của nghề luật sư lại được coi trọng như hiện nay. Có thể nói, đây là thời điểm mà xã hội Việt Nam đã dần nhìn nhận sát gần hơn đối với vai trò của nghề luật sư theo đúng chỗ đứng mà nghề này xứng đáng có được. Người dân ngày càng tìm đến luật sư như một nhu cầu thiết thân, số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ngày một phát triển, nền tư pháp nước nhà đã tạo điều kiện nhiều hơn để luật sư thể hiện tầm quan trọng của mình.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt giành cho nghề luật sư, cụ thể Nghị quyết 08- NQ/TW về cải cách tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ vai trò của luật sư trong nền tư pháp nước nhà. Luật Luật sư 2006 thay thế Pháp lệnh Luật sư năm 2001 (trước đó nữa là Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987) đã thể hiện thành tựu tích cực của hoạt động lập pháp đối với nghề luật sư.

Đặc biệt, khi mà nhu cầu của xã hội, của nhà nước đối với nghề luật sư ở nước ta được thể hiện ngày một bức thiết, thì những vị lãnh đạo Nhà nước đã có những sự quan tâm lớn, thể hiện cách nhìn nhận mới cũng như cách thức sự cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với nghề luật sư.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên
Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Tìm hiểu khái niệm luật sư cùng Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Luật sư là một chức danh tư pháp độc lập, chỉ những người có đủ điều kiện hành nghề chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức và nhà nước trước tòa án và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác. Điều 2 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định: Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Tiêu chuẩn luật sư được quy định tại Điều 10 Luật luật sư như sau: “Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng Cử nhân Luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành Luật sư. Lưu ý rằng, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn Luật sư.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, có chứng chỉ hành nghề và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe cũng như phẩm chất đạo đức để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên bằng kiến thức pháp luật của mình, độc lập thực hiện các hoạt động trong phạm vi hành nghề theo quy định của pháp luật và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp, nhằm mục đích phụng sự công lý, góp phần bảo vệ pháp chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Vai trò của Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Luật sư hình sự tại Tân Uyên giúp đỡ người bị ức hiếp, bị đối xử bất công trái pháp luật trong xã hội hay những người nghèo, người già cô đơn, người chưa thành niên mà không có sự đùm bọc của gia đình. Do đó, tính chất này thể hiện hoạt động của nghề luật sư không chỉ là bổn phận mà còn là thước đo lòng nhân ái và đạo đức của luật sư.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên hướng dẫn cho khách hàng hiểu đúng tinh thần và nội dung của pháp luật hình sự, để từ đó họ biết cách tháo gỡ vướng mắc sao cho phù hợp với pháp lý và đạo lý, cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình khi bị xâm phạm.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên vận dụng quy định của pháp luật và bằng lý lẽ của mình để giúp cho bị can, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Nói như vậy, không có nghĩa là luật sư giúp cho bị can, bị cáo chạy tội mà ở đây là giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt, rút ngắn được phần nào đó thời gian để có thể hoàn lương, làm lại cuộc đời. Điều này hoàn toàn phù hợp với các chính sách khoan hồng của pháp luật.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm chuẩn mực để xem xét mọi khía cạnh của sự việc nhằm xác định rõ phải trái, đúng sai… từ đó đề xuất những biện pháp phù hợp bảo vệ lẽ phải, loại bỏ sai trái, bảo vệ công lý.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/dia-chi-cong-ty-luat-tai-tan-uyen/

Luật sư hình sự tại Tân Uyên với kỹ năng viết Bản luận cứ để trình bày trước Tòa

Trước khu viết Bản luận cứ Luật sư hình sự tại Tân Uyên phải tiến hành nghiên cứu hồ sơ, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan; kiểm tra các chứng cứ có mâu thuẫn với nhau hay không và sự phù hợp của các chứng cứ. Luật sư nghiên cứu tài liệu, chứng cứ gắn với yêu cầu của khách hàng.

Luật sư chuẩn bị các văn bản pháp luật và các tài liệu khác để phục vụ cho quá trình viết Bản luận cứ như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hoặc các công văn hướng dẫn có liên quan đến hoạt động bảo vệ cho thân chủ.

Viết bản thảo và tiến hành trao đổi một lần nữa với thân chủ về yêu cầu cũng như các nội dung khác để đảm bảo tính thống nhất, phản ánh đúng tính chất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Sau khi đã thống nhất nội dung, Luật sư hình sự tại Tân Uyên hoàn thiện bản luận cứ hoàn chỉnh để trình bày và tranh luận trước Tòa.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên chuyên về

Luật sư hình sự tại Tân Uyên tư vấn pháp luật hình sự

Tư vấn và giúp khách hàng tìm chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, các lỗi trong tố tụng hình sự giúp khách hàng minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

Tư vấn và giúp khách hàng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, hướng dẫn khách hàng khai khi bị hỏi cung trước các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên Tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung;

Luật sư hình sự tại Tân Uyên tư vấn cho khách hàng về năng lực chủ thể của người phạm tội;

Tư vấn trong trường hợp người phạm tội dưới 18 tuổi, các quy định đối với người phạm tội là người dưới 18 tuổi;

Hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên hướng dẫn khách hàng soạn thảo một số văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như: Đơn xin bảo lãnh tại ngoại, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự…

Tư vấn cho khách hàng về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự;

Tư vấn về các hình phạt cụ thể và các nội dung khác liên quan đến hình phạt và các quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan;

Tư vấn về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời gian chấp hành hình phạt, tư vấn quy định pháp luật về xóa án tích và các quy định liên quan;

Luật sư hình sự tại Tân Uyên tư vấn pháp luật về các quy định đối với trường hợp người chưa thành niên phạm tội.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên
Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Luật sư hình sự tại Tân Uyên tham gia vào quá trình tố tụng hình sự

Khi tham gia vào quá trình giải quyết vụ án hình sự, Luật sư hình sự sẽ tham gia vào các giai đoạn để giải quyết vụ án, như:

Trong giai đoạn điều tra: Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ thu thập, tìm kiếm những tài liệu có liên quan, những chứng cứ cung cấp cho cơ quan điều tra để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Đồng thời, Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng của mình thông qua việc hướng dẫn khách hàng khai khi bị hỏi cung trước các cơ quan tiến hành tố tụng tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên gặp và hỏi người bị buộc tội; có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

Trong giai đoạn truy tố: từ những chứng cứ, tài liệu vụ án thu thập được. Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ tiến hành phân tích, đánh giá xem tài liệu, chứng cứ nào là có lợi cho khách hàng của mình để xây dựng phương án giải quyết vụ án và bảo vệ tại phiên tòa.

Trong giai đoạn xét xử: Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ tham gia phiên tòa, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Luật sư hình sự sẽ tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với bị hại và những người có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình.

Đưa ra những bằng chứng, chứng cứ có lợi cho khách hàng của mình đồng thời, lợi dụng các sơ hở trong quá trình trình bày của bên có quyền và lợi ích đối lập để tranh luận, giành ưu thế cho phía khách hàng.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-bao-chua-o-tan-uyen/

Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ tham gia vụ án hình sự với các hình thức:

Luật sư hình sự được thân chủ, người nhà thân chủ mời;

Luật sư hình sự tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí khi bị can, bị cáo, người bị tạm giữ thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý;

Luật sư hình sự chỉ định trong trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.

Phương thức liên hệ Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Để được Luật sư hình sự tại Thủ Dầu Một tư vấn, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấc điện thoại và gọi vào số: 038.22.66.998 – 038.22.66.997.

Bước 2: Khi đã kết nối với Luật sư, khách hàng bắt đầu trình bày sự việc cũng như yêu cầu của mình và dịch vụ mà mình cần hỗ trợ.

Bước 3: Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin. Trong trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển không thể đến trực tiếp Công ty luật thì Luật sư hình sự tại Tân Uyên sẽ chắc lọc những vấn đề trọng tâm và trực tiếp tư vấn cho bạn quy trình cũng như phương hướng để giải quyết.

Trường hợp 2: Luật sư sẽ lên lịch hẹn để bạn đến Công ty luật, gặp Luật sư trực tiếp để trao đổi vấn đề mà mình đang gặp vướng mắc.

Bước 4: Khách hàng lắng nghe ý kiến của Luật sư hình sự tại Tân Uyên về vấn đề của mình.

Bước 5: Kết thúc tư vấn với Luật sư hình sự.

Luật sư hình sự tại Tân Uyên
Luật sư hình sự tại Tân Uyên

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Luật sư hình sự tại Tân Uyên:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hình sự tại Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ Qúy khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *