Quy định pháp luật về thừa kế

Khái niệm thừa kế

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền nghĩa vụ của người thừa kế.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Di sản thừa kế là gì?

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác

 Như vậy có thể hiểu di sản thừa kế bao gồm:

– Các tài sản thuộc quyền sở hữu của người để thừa kế và thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt. Và những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động riêng lẻ.

– Các quyền về tài sản mà người để thừa kế được hưởng theo quan hệ hợp đồng hoặc do được bồi thường thiệt hại.

– Các nghĩa vụ về tài sản của người để thừa kế phát sinh do quan hệ hợp đồng, do việc gây thiệt hại. Hoặc do quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Một món nợ, một khoản bồi thường thiệt hại v.v…).

Luật sư ly hôn tại Quận 3

Phân loại thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành, thừa kế được phân làm 02 loại: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Nói một cách đơn giản thì thừa kế theo di chúc được thực hiện trong trường hợp người chết để lại di chúc, nội dung di chúc không trái quy định pháp luật, không bị vô hiệu. Còn thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện trong trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không phù hợp với pháp luật, bị vô hiệu.

Các quy định chung của pháp luật về thừa kế gồm:

 1. Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; 
 2. Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế; luật sư thừa kế
 3. Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 4. Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 5. Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm; 
 1. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 2. Xác định thời hiệu về thừa kế; 

Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc gồm:

Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

Lập di chúc chung của vợ chồng; 

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;

Thủ tục gửi giữ di chúc; 

Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

Thủ tục Công bố di chúc; 

Giải thích nội dung di chúc; 

Hiệu lực pháp luật của di chúc; 

Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;

Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng.

Thời hiệu thừa kế

Về thời hiệu thừa kế, theo quy định tại Điều 623 của Bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu;

Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 • Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị; luật sư thừa kế giỏi ở tphcm
 • Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 tư vấn thủ tục lập di chúc:

 • Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
 • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc; 
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác. 

Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 tư vấn về Di sản thừa kế: 

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; luật sư nhà đất.
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; 
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế; luật sư thưa kế giỏi
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc: 

 • Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế; luat su thua ke, luat su gioi
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét.

Phương thức giải quyết tranh chấp của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Những cách giải quyết khi có tranh chấp thừa kế như sau:

Thương lượng: là việc bàn bạc nhằm đi đến thỏa thuận giải quyết một vấn đề nào đó giữa các bên. Thương lượng thể hiện quyền tự do thỏa thuận và tự do định đoạt của các bên.

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp bằng một bên thứ ba làm trung gian để gợi mở phương hướng giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế của hai bên.

Tòa án là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vụ việc tranh chấp thừa kế theo Khoản 5, Điều 26, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Luật sư tư vấn đất đai tại TPHCM

Quy trình tham gia tố tụng của luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 

Trong trường hợp giữa những người thừa kế không thể thỏa thuận với nhau về việc chia thừa kế, bắt buộc phải giải quyết bằng con đường khởi kiện tranh chấp thừa kế ra tòa án. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần khởi kiện tranh chấp chia thừa kế, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 tiếp nhận vụ kiện theo 5 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin vụ việc, vụ án

Luật sư thừa kế tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế thực tế khi đương sự yêu cầu.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ, lên kế hoạch giải quyết vụ việc

Sau khi tiếp nhận vụ việc, luật sư lên kế hoạc và xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu của vụ án, vụ việc

Luật sư của chúng tôi tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 hoặc nhóm luật sư được phân công có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Bước 5: Tham gia tố tụng theo nhiệm vụ được phân công

Cử luật sư thừa kế tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về thừa kế. Qúy khách vui lòng liên hệ Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 để biết thêm. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 với kinh nghiệm lâu năm cùng với đội ngũ luật sư giỏi.

Phương thức liên hệ Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Khoảng cách địa lý và các yếu tố khác có thể khiến khách hàng không dễ dàng trong việc đến trực tiếp tại Văn phòng Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 để nhận tư vấn. Chính vì thế, Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 cung cấp đa dạng các phương thức liên hệ nhận tư vấn khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện của mình mà khách hàng có thể lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp nhất.

Liên hệ tư vấn trực tiếp

Liên hệ tư vấn trực tiếp là phương thức truyền thống và được hầu hết các Văn phòng, công ty luật sử dụng. Việc liên hệ tư vấn trực tiếp giúp khách hàng và luật sư có thể dễ dàng trao đổi, nắm bắt thông tin để từ đó đưa ra những phương án giải quyết tốt nhất.

Với phương thức liên hệ tư vấn trực tiếp, để tránh trường hợp luật sư đang công tác và cũng để tránh mất thời gian chờ đợi cho khách hàng. Trước khi liên hệ tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 038.22.66.998038.22.66.997 để được sắp xếp lịch hẹn với Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3.

Liên hệ tư vấn từ xa

Bên cạnh phương thức liên hệ tư vấn trực tiếp tại Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3 còn cung cấp cho khách hàng đa dạng phương thức liên hệ khác nhau có thể liên hệ tư vấn từ xa thông qua các kênh như: email, facebook, zalo, số điện thoại, website với thông tin cụ thể sau đây:

Liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

Quý khách hàng có nhu cầu được kết nối trực tiếp với Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 thì có thể liên hệ quan đường dây nóng 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Đây là số điện thoại chính thức và duy nhất của Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3, chúng  tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày lễ tết.

 • Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997
 • Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Liên hệ qua Email, Fanpage và wedsite

Ngoài hai kênh liên hệ được khách hàng tin tưởng và sử dụng nhiều nhất là liên hệ trực tiếp và liên hệ qua số điện thoại. Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 còn cung cấp thêm một số kênh liên hệ khách như: email, fanpage và Wedsite. Khi khách hàng liên hệ với chúng  tôi qua những kênh này, Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3 sẽ trả lời những vấn đề, khúc mắc mà khách hàng đang gặp phải một cách  chính xác và nhanh chóng nhất.

Khi liên hệ qua các kênh trên, Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:

 • Họ và tên, Địa chỉ khách hàng
 • Tóm tắt vụ việc
 • Yêu cầu của khách hàng

Ngay sau khi nhận được thông tin mà khách hàng liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc lại để sắp xếp lịch tư vấn chi tiết nhất.

QUÝ KHÁCH MUỐN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỪA KẾ NHANH CHÓNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ  TẠI QUẬN 3:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách vui lòng liên hệ ngay, để đặt lịch hẹn với Luật sư giỏi thừa kế  tại Quận 3. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, chúng tôi sẽ cử Luật sư giỏi trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Luật sư thừa kế giỏi tại Thành phố Thủ Đức

One thought on “Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 3

 1. Pingback: Luật sư tư vấn lao động tại TPHCM - #1 Luật Vinh Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *