Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

Table of Contents

Quy định của pháp luật về thừa kế

Khái niệm thừa kế

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền nghĩa vụ của người thừa kế.

Di sản thừa kế là gì?

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác

 Như vậy có thể hiểu di sản thừa kế bao gồm:

– Các tài sản thuộc quyền sở hữu của người để thừa kế và thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt. Và những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động riêng lẻ.

– Các quyền về tài sản mà người để thừa kế được hưởng theo quan hệ hợp đồng hoặc do được bồi thường thiệt hại.

– Các nghĩa vụ về tài sản của người để thừa kế phát sinh do quan hệ hợp đồng, do việc gây thiệt hại. Hoặc do quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Một món nợ, một khoản bồi thường thiệt hại v.v…).

Phân loại thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành, thừa kế được phân làm 02 loại: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Nói một cách đơn giản thì thừa kế theo di chúc được thực hiện trong trường hợp người chết để lại di chúc, nội dung di chúc không trái quy định pháp luật, không bị vô hiệu. Còn thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện trong trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không phù hợp với pháp luật, bị vô hiệu.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

Các quy định chung của pháp luật về thừa kế gồm:

 • Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; 
 • Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế; luật sư thừa kế
 • Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;
 • Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Xác định thời hiệu về thừa kế.

Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc gồm:

 • Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 • Lập di chúc chung của vợ chồng; 
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
 • Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 • Thủ tục gửi giữ di chúc; 
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Thủ tục Công bố di chúc; 
 • Giải thích nội dung di chúc; 
 • Hiệu lực pháp luật của di chúc; 
 • Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng.

Luật sư ly hôn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời hiệu thừa kế

Về thời hiệu thừa kế, theo quy định tại Điều 623 của Bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu;

Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Các nội dung mà Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tư vấn 

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 • Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị; luật sư thừa kế giỏi ở tphcm
 • Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác. 

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tư vấn thủ tục lập di chúc:

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc; 
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
 • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc; 
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác. 

Địa chỉ luật sư tại TPHCM

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tư vấn về Di sản thừa kế: 

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; 
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế; 
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc: 

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế; 
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc. 
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử. 
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử. 
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

Quy trình làm việc của Luật sư thưà kế tại Quận 2

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Luật sư thừa kế tại Quận 2

Khi khách hàng gặp phải vướng mắc về các vấn đề pháp luật thừa kế thì liên hệ ngay với Luật sư thừa kế tại Quận 2 để được giải đáp. Luật sư thừa kế tại Quận 2 sẽ giải đáp tất cả các vướng mắc của khách hàng. Từ

Bước 2: Trình bày sự việc

Khi làm việc với Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2, khách hàng trình bày sự việc cũng như mong muốn của mình. Từ đó Luật sư sẽ trao đổi để hiểu rõ hơn về vấn đề cũng như cách thức và những quyền lợi mà có thể bảo vệ cho khách hàng đúng với quy định của pháp luật.

Bước 3: Chuẩn bị cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết mà Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 yêu cầu cung cấp

Sau khi tiếp nhận và trao đổi thông tin với khách hàng, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2  sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ tài liệu, chứng cứ cần thiết phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình, khách  hàng cần cung cấp đúng, đủ và kịp thời các tài liệu được yêu cầu.

Bước 4: Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 tiến hành giải quyết vụ việc

Khi Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 đã thống nhất được phương án giải quyết với khách  hàng thì sẽ lập tức tiến hành thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc của khách hàng một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất.

Khi khách hàng đã uỷ quyền giải quyết vụ cho Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 thì chúng tôi sẽ thay mặt giải quyết tất cả mọi công việc. Chỉ khi thực sự cần thiết, khách hàng mới phải đến trực tiêp để làm các thủ tục liên quan.

Bước 5: Hoàn tất

Sau khi hoàn tất tất cả các công việc, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 sẽ cung cấp báo cáo chi tiết để đảm bảo sự minh bạch rõ ràng.

Không những thế Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc  mọi nơi.

NHỮNG PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ TỚI LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ TẠI QUẬN 2 KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG.

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 khuyến khích khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ của Công ty. Vì rằng để bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

Thứ 2 – Thứ 6:

 • Sáng từ 7h45 – 12h;
 • Chiều từ 13h30 – 17h.

Thứ 7: Sáng từ 7h45 – 12h.

Không chỉ vậy, để hỗ trợ tư vấn dịch vụ Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết kể cả chủ nhật, ngày nghỉ lễ ngày tết,…

Để không ảnh hướng đến công việc của như thời gian của mình, Qúy khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Tư vấn qua Số điện thoại của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 chỉ hỗ trợ tư vấn đối với 2 số điện thoại trên, Qúy khách hàng khi bấm số sẽ được liên hệ với trực tiếp với Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2.

Việc thực hiện tư vấn qua số điện thoại của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 sẽ giúp khách hàng dễ dàng trong việc đi lại, hoặc không có thời gian để đến trực tiếp địa chỉ của Công ty.

Tư vấn qua Email Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 

Qúy khách vui lòng thực hiện như sau:

 • Ghi rõ họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Số điện thoại liên hệ;
 • Tóm tắt nội dung vụ việc;
 • Gửi câu hỏi hoặc yêu cầu của mình.

Trong trường hợp vụ việc phức tạp, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 khuyến khích khách hàng nên đến tư vấn trực tiếp tại công ty để Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Địa chỉ Email của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2: [email protected]

Tư vấn qua phương thức trực tuyến khác

Tư vấn qua Fanpage của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2: Luật sư Bình Dương;

Tư vấn qua Zalo của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2: 038.22.66.998 – 038.22.66.997;

Tư vấn qua Website của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2: 

Website:  luatsumhop.vn.

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ TẠI QUẬN 2 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các phương thức trên để đặt lịch hẹn tư vấn từ Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2 sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

Luật sư giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh

2 thoughts on “Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 2

 1. Pingback: Số điện thoại Văn phòng luật sư tại Quận Gò Vấp - #1 Luật Vinh Phước

 2. Pingback: Luật sư tư vấn thừa kế tại Quận 2 - Luật Sum Họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *