Thừa kế là một trong những quan hệ xã hội phổ biến trong đời sống thường ngày.  Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 thấy rõ được vấn đề pháp lý về thừa kế phát sinh khi một người mất đi và để lại di sản cho những người còn sống. 

Tuy nhiên, việc thừa kế không chỉ đơn giản là làm đúng như di chúc người chết để lại trên thực tiễn cho thấy rất nhiều trường hợp người chết không để lại di chúc, di chúc không phù hợp với pháp luật hay tranh chấp về thừa kế khác. Lúc này, đối với một người dân bình thường không am hiểu pháp luật thì họ sẽ rơi vào trạng thái bối rối, lúng túng và không biết phải làm thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 là đơn vị uy tín, sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về thừa kế hỗ trợ khách hàng tháo gỡ mọi vướng mắc pháp lý về thừa kế. Liên hệ ngay 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn ngay lập tức vấn đề pháp lý của mình.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Table of Contents

Thừa kế là gì? Quy định pháp luật về thừa kế?

Khái niệm thừa kế

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền nghĩa vụ của người thừa kế.

Di sản thừa kế là gì?

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác

 Như vậy có thể hiểu di sản thừa kế bao gồm:

– Các tài sản thuộc quyền sở hữu của người để thừa kế và thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt. Và những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động riêng lẻ.

– Các quyền về tài sản mà người để thừa kế được hưởng theo quan hệ hợp đồng hoặc do được bồi thường thiệt hại.

– Các nghĩa vụ về tài sản của người để thừa kế phát sinh do quan hệ hợp đồng, do việc gây thiệt hại. Hoặc do quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Một món nợ, một khoản bồi thường thiệt hại v.v…).

Phân loại thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành, thừa kế được phân làm 02 loại: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Nói một cách đơn giản thì thừa kế theo di chúc được thực hiện trong trường hợp người chết để lại di chúc, nội dung di chúc không trái quy định pháp luật, không bị vô hiệu. Còn thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện trong trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không phù hợp với pháp luật, bị vô hiệu.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Những quy định chung của pháp luật về thừa kế theo Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 

Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế; luật sư thừa kế

Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

Xác định thời hiệu về thừa kế;

Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc gồm:

Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

Lập di chúc chung của vợ chồng;

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;

Thủ tục gửi giữ di chúc;

Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

Thủ tục Công bố di chúc;

Giải thích nội dung di chúc; luật sư

Hiệu lực pháp luật của di chúc;

Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;

Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 khi hỗ trợ tư vấn cho khách hàng

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn về thừa kế theo pháp luật

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn cho khách hàng những vấn đề về thừa kế theo pháp luật cụ thể như sau:

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị;

Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn thủ tục lập di chúc:

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc; l
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
 • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc; luật sư đất đai,
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác. luật sư thừa kế giỏi

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn về Di sản thừa kế:

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; l
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; luật sư dân sự,
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế; luật sư thưa kế giỏi
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 hướng dẫn khách hàng về trình tự thủ tục nộp đơn khởi kiện về tranh chấp thừa kế

Hiểu rõ vấn đề đó, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Bước 1: Xác định nội dung tranh chấp thừa kế

Khi tiến hành khởi kiện, người khởi kiện phải xác định nội dung mà mình muốn Tòa án giải quyết như: Di sản muốn được phân chia, phân chia như thế nào, thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Việc xác định nội dung tranh chấp thừa kế sẽ được Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 thông qua nội dung khách hàng cung cấp để xác định được đó là tranh chấp thừa kế theo pháp luật hay tranh chấp thừa kế theo di chúc.

Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Tòa án

Người khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Tòa án cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện;

– CCCD/CMND, Sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Giấy đăng ký kết hôn (bản sao nếu có);

– Giấy tờ liên quan đến tài sản cần tranh chấp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, …..)

Bước 3: Nộp án phí nếu được Tòa án thụ lý

Sau khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án, Người khởi kiện tiên hành nộp tạm ứng án phí tại Cơ quan Thi hành án cùng cấp.

Bước 4: Tham dự phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa, Người khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế (Nguyên đơn) có thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình hoặc nhờ người khác bào chữa.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 với nhiều năm kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1
Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ đa dạng nào?

Khoảng cách địa lý và các yếu tố khác có thể khiến khách hàng không dễ dàng trong việc đến trực tiếp tại Văn phòng Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 để nhận tư vấn. Chính vì thế, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 cung cấp đa dạng các phương thức liên hệ nhận tư vấn khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện của mình mà khách hàng có thể lựa chọn phương thức liên hệ phù hợp nhất.

Liên hệ tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Liên hệ tư vấn trực tiếp là phương thức truyền thống và được hầu hết các Văn phòng, công ty luật sử dụng. Việc liên hệ tư vấn trực tiếp giúp khách hàng và luật sư có thể dễ dàng trao đổi, nắm bắt thông tin để từ đó đưa ra những phương án giải quyết tốt nhất.

Với phương thức liên hệ tư vấn trực tiếp, để tránh trường hợp luật sư đang công tác và cũng để tránh mất thời gian chờ đợi cho khách hàng. Trước khi liên hệ tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được sắp xếp lịch hẹn với Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1.

Liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Quý khách hàng có nhu cầu được kết nối trực tiếp với Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 thì có thể liên hệ quan đường dây nóng 038.22.66.998 – 038.22.66.997. Đây là số điện thoại chính thức và duy nhất của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1, chúng  tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày lễ tết.

 • Số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997
 • Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Liên hệ qua Email, Fanpage và Website của Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1

Ngoài hai kênh liên hệ được khách hàng tin tưởng và sử dụng nhiều nhất là liên hệ trực tiếp và liên hệ qua số điện thoại. Để cho khách hàng có thêm sự lựa chọn cũng như phù hợp với tình hình của từng khách hàng khác nhau mà Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 còn cung cấp thêm một số kênh liên hệ khách như: email, fanpage và Wedsite. Khi khách hàng liên hệ với chúng  tôi qua những kênh này, Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 sẽ trả lời những vấn đề, khúc mắc mà khách hàng đang gặp phải một cách  chính xác và nhanh chóng nhất.

Khi liên hệ qua các kênh trên, Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây: Họ và tên, Địa chỉ khách hàng; Tóm tắt vụ việc; Yêu cầu của khách hàng. Ngay sau khi nhận được thông tin mà khách hàng liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc lại để sắp xếp lịch tư vấn chi tiết nhất.

 MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ TẠI QUẬN 1 THEO HÌNH THỨC SAU:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Qúy khách vui lòng liên hệ ngay, để đặt lịch hẹn với Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quý khách, chúng tôi sẽ cử Luật sư giỏi thừa kế tại Quận 1 trực tiếp gọi điện tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho khách hàng.

>> xem thêm: Số điện thoại Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Luật sư uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *