Luật sư bào chữa tại Bến Cát với kiến thức chuyên môn giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tranh tụng tại phiên Tòa sẽ hỗ trợ khách hàng. Liên hệ số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để trao đổi trực tiếp với Luật sư bào chữa tại Bến Cát.

Hệ thống pháp luật Việt Nam chia làm nhiều lĩnh vực như: hình sự, đất đai, nhà ở, dân sự (bao gồm: hợp đồng, di chúc, thừa kế, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ, lao động),… thì trong đó Luật hình sự là một phạm trú rất lớn liên quan đến tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử hình sự, ….

Tổng quan các hoạt động liên quan đến những hoạt động vừa đề cập thì Luật sư hình sự đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những nhân tố tham gia tố tụng trong quá trình đó.

Trong đó, Luật sư bào chữa đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Luật sư bào chữa tại Bến Cát góp phần vào việc giải quyết các vụ án được khách quan, đúng pháp luật, với mục đích và nhiệm vụ nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của bi can, bị cáo, người bị tố cáo, … theo quy định pháp luật.

Luật sư bào chữa là cụm từ được sử dụng trong các vụ án hình sự. Trong vụ án dân sự hay hành chính thì cụm từ Luật sư bào chữa được thay thế bằng cụm từ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Tìm hiểu quy định pháp luật về người bào chữa cùng Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Khái niệm người bào chữa được quy định tại khoản 1 Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021: “Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.”.

Theo đó, Luật sư bào chữa tại Bến Cát không chỉ là người có kiến thức chuyên môn mà còn phải hiểu biết sâu sắc về pháp lý, có kinh nghiệm giải quyết những tranh chấp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để đại diện cho thân chủ khi tham gia các hoạt động tố tụng hình sự.

Những người có thể là người bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm:

+ Luật sư;

+ Người đại diện của người bị buộc tội;

+ Bào chữa viên nhân dân;

+ Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Khoản 4 Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 có quy định những người sau đây không được bào chữa:

+ Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

+ Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021:

+ Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong cùng vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau.

+ Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị buộc tội.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát
Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Các hoạt động mà Luật sư bào chữa tại Bến Cát sẽ tham gia

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã từ khi có quyết định tạm giữ;

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can;

Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử;

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; luật sư kinh tế.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát hướng dẫn thân chủ, khách hàng trong việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị xin kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia với tư cách là người bào chữa, Luật sư bào chữa tại Bến Cát sẽ có các quyền

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát có quyền gặp, hỏi người bị buộc tội;

+ Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát có quyền xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

+ Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Luật sư bào chữa tại Bến Cát có quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Luật sư bào chữa tại Bến Cát sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;

Luật sư bào chữa tại Bến Cát giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

Luật sư bào chữa tại Bến Cát không từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tôn trọng sự thật; không mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;

Tuyệt đối không tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia vào các giai đoạn tố tụng

Trong giai đoạn điều tra, truy tố

Luật sư bào chữa tại Bến Cát thực hiện quyền bào chữa cho bị can, bị cáo, người bị tạm giữ và bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng trên, góp phần ngăn ngừa các hành vi lạm quyền của cơ quan điều tra như tham gia hỏi cung bị can cùng cơ quan điều tra để tránh việc ép cung, mớm cung gây bất lợi cho bị can, bị cáo.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa tại Bến Cát còn có thể tự mình thu thập chứng cứ, tiến hành xem xét và đánh giá chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ nhằm đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ.

Trong giai đoạn xét xử

Phiên tòa sơ thẩm: Luật sư bào chữa tại Bến Cát bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm soát nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan.

Trong giai đoạn này, tiếng nói và những lập luận sắc bén của Luật sư bào chữa tại Bến Cát là một trong những căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc khi định tội danh và quyết định hình phạt cho bị cáo.

Phiên tòa phúc thẩm: Luật sư bào chữa tại Bến Cát đại diện cho thân chủ đưa ra các quan điểm và yêu cầu Tòa xem xét lại một phần hay toàn bộ bản án. Luật sư cũng có thể bổ sung thêm chứng cứ nhằm chứng minh các yêu cầu của bị cáo là có cơ sở và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát
Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Kinh nghiệm bào chữa của Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Kỹ năng xét hỏi của Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Kỹ năng xét hỏi của Luật sư có vai trò để việc bào chữa tại phiên tòa có hiệu quả nhất. Về nguyên tắc, Luật sư bình đẳng với VKS trong xét hỏi. Tuy nhiên, Luật sư bào chữa tại Bến Cát sẽ cân nhắc để đưa ra câu hỏi phù hợp, đúng đối tượng để có cơ sở bào chữa.

– Việc bào chữa, xét hỏi của Luật sư bào chữa tại Bến Cát được thực hiện trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan của vụ án và sử dụng các biện pháp hợp pháp (tuân thủ các quy định của pháp luật). Luật sư không xúi giục bị cáo, đương sự cố tình khai báo sai sự thật.

– Việc xét hỏi của Luật sư bào chữa tại Bến Cát còn có vai trò giúp làm sáng tỏ các yếu tố liên quan đến vụ án (như quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, các động cơ khác nhau của họ trước, trong và sau khi phạm tội cũng như khai báo tại CQĐT, tại phiên tòa…) góp phần giúp cho HĐXX có cơ sở đánh giá chính xác, khách quan các chứng cứ thu thập được;

Kỹ năng tranh luận của Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa tại Bến Cát tham gia không phải để bảo vệ bị cáo bằng mọi giá mà phải bảo vệ trên cơ sở pháp luật, bằng những biện pháp mà pháp luật cho phép.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát, luôn rất thận trọng khi phân tích và đánh giá chứng cứ chứng minh sự vô tội của bị cáo hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Các tài liệu, chứng cứ mà Luật sư bào chữa tại Bến Cát đưa ra bảo vệ bị cáo phải chính xác và có tính thuyết phục cao, tập trung thể hiện bản chất của sự việc vào những vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ bị cáo, tạo cho HĐXX và những người tham dự phiên tòa tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng.

Khi bào chữa, tùy thuộc vào tính chất của từng vụ án cụ thể mà Luật sư đưa ra những tình tiết có lợi cho bị cáo, thường là những tình tiết giảm nhẹ bổ sung không được Viện kiểm sát xem xét đến.

Làm thế nào để liên hệ với Luật sư bào chữa tại Bến Cát?

Liên hệ Luật sư bào chữa tại Bến Cát tại Công ty luật

Khi có nhu cầu tư vấn và gặp gỡ trực tiếp Luật sư để trao đổi chi tiết về vướng mắc của bạn, Quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ Công ty luật tại Bình Dương.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát sẽ phân công Luật sư giỏi chuyên môn về vấn đề của bạn từ đó tư vấn, đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất. Khách hàng sẽ là người quyết định cuối cùng dựa trên sự tư vấn của luật sư, chúng tôi hoàn toàn không áp đặt khách hàng.

Liên hệ thông qua số điện thoại với Luật sư bào chữa tại Bến Cát

Mọi khó khăn trong việc di chuyển sẽ không còn là vấn đề. Quý khách hàng vẫn có thể nhận được sự tư vấn của Luật sư bào chữa tại Bến Cát bằng cách gọi vào số điện thoại: 038.22.66.998 hoặc 038.22.66.997. Chúng tôi luôn có tổng đài viên trực 24/7 để giúp bạn kết nối trực tiếp với Luật sư.

Căn cứ vào tình tiết vụ việc, nội dung mà khách hàng trình bày. Luật sư bào chữa tại Bến Cát sẽ nghiên cứu vụ việc, đưa ra cơ sở pháp lý và quy định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở đó tiêns hành tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng đối với vụ việc để khách hàng hiểu rõ.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát luôn mong muốn đem đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nên dù với phương thức nào thì khách hàng cũng nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp từ luật sư. Với phương châm phục vụ khách hàng, chúng tôi sẽ song hành cùng bạn trong suốt tiến trình giải quyết vụ việc.

Luật sư bào chữa tại Bến Cát
Luật sư bào chữa tại Bến Cát

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI BẾN CÁT:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư bào chữa tại Bến Cát hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *