Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng hơn ai hết là những người nắm rõ, am hiểu pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Gọi vào số điện thoại: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để liên hệ với Luật sư.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng dựa trên các quy định của pháp luật và các tài liệu, nội dung mà khách hàng cung cấp để nghiên cứu vụ việc, vận dụng những quy định của pháp luật để có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo trong vụ án hình sự.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng có thể được mời bởi người bị buộc tội (Người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) hoặc người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội. Khi đăng ký bào chữa, Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng sẽ xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng
Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng là người bào chữa theo quy định của pháp luật

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng kí bào chữa (Điều 72 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015).

Người bào chữa tham gia tố tụng để đưa ra những tình tiết xác định người bị buộc tội không có tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội và giúp đỡ người bị buộc tội về mặt pháp lí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Sự tham gia tố tụng của người bào chữa là rất cần thiết, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và sự hiểu biết của mình, người bào chữa tham gia vào quá trình giải quyết vụ án để giúp bảo vệ lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội. Qua đó sự tham gia của người bào chữa cũng góp phần vào việc xác định sự thật của vụ án được đúng đắn, không để bị can, bị cáo bị buộc tội oan, sai.

Người bào chữa có thể là những người sau:

– Luật sư:

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lí theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động bào chữa của luật sư có tính chất chuyên nghiệp.

– Người đại diện của người bị buộc tội:

 Người đại diện cho người bị buộc tội là cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị buộc tội chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa hoặc người có nhược điểm về tâm thần; đại diện theo pháp luật của bị can, bị cáo là pháp nhân.

– Bào chữa viên nhân dân:

 Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lí, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Trợ giúp viên pháp lí:

Trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lí. Trợ giúp viên pháp lý là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; phẩm chất đạo đức tốt; có bằng cử nhân luật; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên và có sức khỏe tốt.

Như vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự thì Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng là một trong những người bào chữa theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng
Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng

Tại sao khách hàng cần tìm đến Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng?

Quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là tổng hòa các hành vi tố tụng do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phủ nhận một phần hay toàn bộ sự buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, làm giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự của mình trong vụ án hình sự.

Việc mời Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng đại diện và bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự là cần thiết để:

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng bảo vệ thân chủ tránh các trường hợp vi phạm thủ tục tố tụng: Trong quá trình tạm giữ, tạm giam để điều tra, luật sư sẽ được tham gia để đảm bảo các hoạt động này diễn ra đúng theo trình tự tố tụng mà pháp luật quy định. Đảm bảo an toàn, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong giai đoạn này.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng hỗ trợ ổn định tâm lý cho thân chủ: Luật sư sẽ là cầu nối giữa thân chủ và gia đình, những người quan trọng bên ngoài của thân chủ. Với kinh nghiệm của mình luật sư sẽ giúp thân chủ ổn định tâm lý và giải thích chi tiết, hướng dẫn cho họ những việc cần thực hiện để có thể bảo vệ mình.

Hỗ trợ thu thập chứng cứ: Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng tham gia bào chữa, phản biện trực tiếp tại buổi xét xử để bảo vệ tối đa các quyền lợi của thân chủ: Luật sư được phép tranh tụng tại Tòa án để làm rõ vụ án, dùng những lời lẽ, dẫn chứng thuyết phục kết hợp với những tình tiết chứng cứ nhằm mục đích giảm hình phạt liên quan đến thân chủ, đòi lại quyền lợi đã mất góp phần đưa ra bản án đối với đúng người, đúng tội.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng thực hiện các công việc

Bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người bị tạm giữ, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã;

Bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tố giác (tố cáo) và người bị tố giác (tố cáo);

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;

Bào chữa cho bị can, bị cáo trong toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại cơ quan tiến hành tố tụng các cấp;

Tư vấn, hỗ trợ thân chủ kháng cáo, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng theo quy định của BLTTHS

Quyền của người bào chữa

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng khi được mời tham gia vào vụ án hình sự có các quyền sau đây

– Gặp, hỏi người bị buộc tội. Người bị buộc tội bao gồm: Người bị bắt, tạm giữ; bị can; bị cáo;

– Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

– Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

– Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

– Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đè nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

– Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

– Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

– Quan trọng Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng sẽ tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng có quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Nghĩa vụ của người bào chữa:

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;

– Giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;

– Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng tôn trọng sự thật; không mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;

– Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này thì phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;

– Không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết khi thực hiện bào chữa; không được sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Không được tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không được sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng tham gia vụ án hình sự vào thời điểm nào?

Căn cứ quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thời điểm Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng tham gia tố tụng là kể từ khi khởi tố bị can.

Trong trường hợp bắt, tạm giữ người (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã; bắt bị can, bị cáo để tạm giam; bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ) thì Luật sư tham gia từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Đối với trường hợp cần giữ bí mật điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Theo đó, Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng có thể tham gia tố tụng ngay từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra nếu được mời bào chữa và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng kí bào chữa.

Liên hệ với Luật sư bào chữa thông qua số điện thoại luật sư

Nếu do khoảng cách địa lý hoặc gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển, Quý khách hàng vẫn có thể nhận được sự tư vấn của Luật sư bằng cách gọi vào số điện thoại: 038.22.66.998 hoặc 038.22.66.997. Chúng tôi luôn có tổng đài viên trực 24/24 để giúp bạn kết nối trực tiếp với Luật sư.

Quý khách hàng sẽ trình bày nội dung vụ việc cụ thể với Luật sư. Luật sư bào chữa tại Băc Tân Uyên sẽ căn cứ vào nội dung mà khách hàng trình bày để nghiên cứu vụ việc, đưa ra cơ sở pháp lý và quy định pháp luật có liên quan. Từ đó, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng đối với vụ việc để khách hàng hiểu rõ.

Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng
Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TẠI BÀU BÀNG:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

One thought on “Luật sư bào chữa tại Bàu Bàng

  1. Pingback: Địa chỉ Văn phòng luật sư tại Bàu Bàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *